Notification Detail

Regulation of the Minister for Medical Care, designating Nutri-Score as a food choice logo and its conditions of use (Regulation on the designation of food choice logo)

Notification Number: 2021/530/NL (Netherlands )
Date received: 04/08/2021
End of Standstill: 05/11/2021 ( 07/02/2022)

Issue of comments by: Commission
Issue of detailed opinion by: Italy
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Ziņa 002

Komisijas ziņojums - TRIS/(2021) 02979
Direktīva (ES) 2015/1535
Ziņojuma tulkošana 001
Notifikācija: 2021/0530/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102979.LV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0530 NL LV 04-08-2021 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën, Dienst Douane Noord, CDIU.
(cdiu.notificaties@belastingdienst.nl 050 5232135)


3. Originating Department
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie.


4. Notification Number
2021/0530/NL - C60A


5. Title
Medicīniskās aprūpes ministra noteikumi, ar kuriem Nutri-Score apzīmē kā pārtikas produktu izvēles logotipu un nosaka tā lietošanas nosacījumus (Noteikumi par pārtikas produktu izvēles logotipa apzīmējumu)


6. Products Concerned
Šīs shēmas priekšmets attiecas uz pārtikas produktu marķēšanu.


7. Notification Under Another Act
- Regula (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem
- Direktīva 2000/13/EK par pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklamēšanu


8. Main Content
Šī shēma apzīmē Nutri-Score kā pārtikas produktu izvēles logotipu. Nutri-Score ir brīvprātīgs pārtikas produktu izvēles logotips, kas palīdz patērētājiem izdarīt veselīgāku izvēli, veicot pirkumu produktu grupā. Nutri-Score nosaka, piešķirot punktus par olbaltumvielu, šķiedrvielu, augļu, dārzeņu, pākšaugu un riekstu daudzumu pārtikas produktos. No šī vērtējuma atskaita punktus attiecībā uz enerģētisko vērtību (kilokalorijas), cukuru, piesātināto tauku un sāls daudzumu. Pamatojoties uz kopējo vērtējumu, produkts saņem A, B, C, D vai E (no veselīga līdz vismazāk veselīgu) marķējumu. Nutri-Score logotips jāizmanto saskaņā ar starptautiskiem lietošanas noteikumiem. Tulkojums holandiešu valodā (kas vēl tiek izstrādāts) tiks publicēts tīmekļa vietnē, kas vēl jānosaka. Lietojot Nutri-Score, pārtikas uzņēmumiem logotips būtu jāizvieto pārtikas produktu priekšpusē. Tas palīdz patērētājiem nekavējoties saprast, ka produkts ir veselīgākā izvēle.


9. Brief Statement of Grounds
Nīderlande plāno pieņemt logotipu “Nutri-Score”, ko izstrādājusi aģentūra Santé Publice France un reģistrējusi Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO). Neatkarīgā patērētāju pētījumā tika salīdzināti trīs pārtikas produktu izvēles logotipi, ko pašlaik izmanto Eiropas valstīs. Ir izvērtēts, cik lielā mērā šie logotipi palīdz patērētājiem izdarīt veselīgu izvēli. Patērētāju aptauja liecina, ka, izmantojot Nutri-Score, patērētāji vislabāk var pieņemt lēmumu par veselīgāku izvēli. Veikala plauktos līdzīgus produktus var viegli un ātri salīdzināt: patērētāji nekavējoties var redzēt, kurš produkts ir veselīgākā izvēle. Tas atvieglo veselīgu lēmumu pieņemšanu.
Eiropas Savienībā nav atļauts atteikt preces, kas likumīgi tirgotas vienā dalībvalstī, citā dalībvalstī, ja preces neatbilst šīs dalībvalsts tiesību aktiem. Dalībvalstis nedrīkst aizliegt šādu preču pārdošanu savā teritorijā ar noteikumu, ka šādas preces nodrošina līdzvērtīgu aizsardzības līmeni. Šis ir savstarpējās atzīšanas princips, kas 2015. gadā tika iekļauts Preču likuma 13.d pantā. Šī panta 1. punktā ir ietverta savstarpējas atzīšanas klauzula attiecībā uz precēm, kas paredzētas Preču likumā vai saskaņā ar to.


10. Reference Documents - Basic Texts
Pamatdokumentu atsauces numuri vai nosaukumi: Preču likuma lēmums par pārtikas produktiem (koncepcija, ar ko groza dekrētu pielikumā)
skatīt arī https://wetten.overheid.nl/BWBR0033323/2019-12-14


11. Invocation of the Emergency Procedure12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality14. Fiscal measures15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT aspekts

NĒ — projekts būtiski neietekmē starptautisko tirdzniecību.

SPS aspekts

NĒ — projekts būtiski neietekmē starptautisko tirdzniecību.

**********
Eiropas Komisijas

Direktīvas (ES) 2015/1535 kontaktpunkts
Fakss: +32 229 98043
e-pasts: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  Avianza on 15-09-2021
Click to expand

 Avianza's considerations regarding Nutriscore front-of-pack labeling

 

Within the framework of the interest of governments to watch over the health and quality of their citizens, different administrations have introduced in their territories different types of nutritional labeling. One of them, specifically the French "Nutriscore" system, has been the one in which the Spanish authorities have been interested as an option to introduce it in our country. 

After a careful evaluation of this system, from Avianza, Spanish Interprofessional Association of Poultry Meat, we found that this model is not fully adapted to the needs of consumers because of its ambiguity and its ineffectiveness in differentiating between healthy and unhealthy products, being based solely on the calories contained in the food. 

Meat and meat products offer consumers important nutrients, since they are a source of essential amino acids, as well as vitamins and minerals, essential for the correct development and functioning of the organism at all stages of life. 

Therefore, we consider that "Nutriscore" labeling is detrimental to both consumers and producers, and therefore to the European market, by providing data based solely on the caloric value of foods, thus offering biased and distorted information, far from the Mediterranean diet, healthy and varied, based on natural, healthy and sustainable products, which benefit the health and quality of life of consumers. 

Nutriscore focuses on giving foods one of five letter ratings, with "A" being a preferable score and "E" a detrimental score. Only seven different parameters of nutritional information per 100 g of food are involved in the calculation of the score. This calculation does not take into account the exact quantities consumed, which ends up confusing the consumer even more. 

For all these reasons, we consider that the introduction of the Nutriscore font type labeling in our country is not an appropriate choice to preserve consumer protection, as well as the transparency of food economic operators and food safety.

From Avianza, we consider that a front labeling should take into account the scientifically recognized nutritional properties, as well as the individual macronutrients provided by foods, and include specific nutritional information, essential to follow a healthy lifestyle and fight against diet-related diseases.