Notification Detail

Regulation of the Minister for Medical Care, designating Nutri-Score as a food choice logo and its conditions of use (Regulation on the designation of food choice logo)

Notification Number: 2021/530/NL (Netherlands )
Date received: 04/08/2021
End of Standstill: 05/11/2021 ( 07/02/2022)

Issue of comments by: Commission
Issue of detailed opinion by: Italy
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Pranešimas 002

Komisijos pranešimas - TRIS/(2021) 02979
Direktyva (ES) 2015/1535
Pranešimo vertimas 001
Pranešimas: 2021/0530/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102979.LT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0530 NL LT 04-08-2021 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën, Dienst Douane Noord, CDIU.
(cdiu.notificaties@belastingdienst.nl 050 5232135)


3. Originating Department
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie.


4. Notification Number
2021/0530/NL - C60A


5. Title
Medicininės priežiūros ministro reglamentas, kuriuo nustatomas maisto produktų pasirinkimo logotipas „Nutri-Score“ ir jo naudojimo sąlygos (Reglamentas dėl maisto produktų pasirinkimo logotipo pavadinimo)


6. Products Concerned
Šios sistemos dalykas yra susijęs su maisto produktų ženklinimu.


7. Notification Under Another Act
– Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą
– Direktyva 2000/13/EB dėl maisto produktų ženklinimo, pateikimo ir reklamavimo


8. Main Content
Pagal šią sistemą nustatomas maisto produktų pasirinkimo logotipas „Nutri-Score“. „Nutri-Score“ yra savanoriškas maisto produktų pasirinkimo logotipas, kuris padeda vartotojams rinktis sveikesnius produktus perkant tam tikroje produktų grupėje. „Nutri-Score“ nustatomas skiriant taškus baltymų, skaidulinių medžiagų, vaisių, daržovių, ankštinių augalų ir riešutų kiekiui maisto produkte. Iš šio balo atimami taškai pagal energinę vertę (kilokalorijas), cukrų, sočiųjų riebalų ir druskos kiekius. Remiantis bendru balu, produktas žymimas A, B, C, D arba E (nuo sveikų iki mažiausiai sveikų produktų). Logotipas „Nutri-Score“ turi būti naudojamas laikantis tarptautinių naudojimo sąlygų. Vertimas į olandų kalbą (kuris dar rengiamas) bus paskelbtas interneto svetainėje, kuri bus nustatyta. Naudodamos „Nutri-Score“, maisto įmonės turėtų pateikti logotipą savo maisto produktų priekyje. Tai padeda vartotojams iš pirmo žvilgsnio pamatyti, kuris produktas yra sveikesnis pasirinkimas.


9. Brief Statement of Grounds
Nyderlandai ketina patvirtinti „Santé Publice France“ sukurtą ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje (EUIPO) registruotą logotipą „Nutri-Score“. Atliekant nepriklausomus vartotojų tyrimus buvo lyginami trys šiuo metu Europos šalyse naudojami maisto produktų pasirinkimo logotipai. Buvo išnagrinėta, kokiu mastu šie logotipai padeda vartotojams pasirinkti sveiką produktą. Iš vartotojų apklausos matyti, kad naudojant „Nutri-Score“ vartotojai gali geriausiai pasirinkti sveikesnius produktus. Parduotuvių lentynose panašius produktus galima lengvai ir greitai palyginti: iš pirmo žvilgsnio vartotojai gali pamatyti, kuris produktas yra sveikiausias pasirinkimas. Todėl lengva pasirinkti sveikus produktus.
Europos Sąjungoje neleidžiama atsisakyti prekių, kurios teisėtai parduodamos kitoje valstybėje narėje, jei prekės neatitinka tos valstybės narės nacionalinių taisyklių. Valstybės narės negali uždrausti parduoti tokių prekių savo teritorijoje, jei tokiomis prekėmis užtikrinamas vienodas apsaugos lygis. Tai yra abipusio pripažinimo principas, kuris 2015 m. buvo įtrauktas į Prekių įstatymo 13d straipsnį. Šio straipsnio 1 dalyje įtvirtinta abipusio prekių pripažinimo sąlyga, taikoma prekėms, kurioms taikomas Prekių įstatymas, arba pagal jį.


10. Reference Documents - Basic Texts
Pagrindinių tekstų numeriai arba pavadinimai: Prekių įstatymo dekretas dėl maisto produktų (konceptas, kuriuo iš dalies keičiamas priede pateiktas dekretas),
taip pat žr. https://wetten.overheid.nl/BWBR0033323/2019-12-14


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Techninių prekybos kliūčių aspektas

NE – projektas nedaro didelio poveikio tarptautinei prekybai.

Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių aspektas

NE – projektas nedaro didelio poveikio tarptautinei prekybai.

**********
Europos Komisijos


Direktyvos (ES) 2015/1535 Kontaktinis taškas
Faksas: +32 229 98043
el. pašto adresas: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  Avianza on 15-09-2021
Click to expand

 Avianza's considerations regarding Nutriscore front-of-pack labeling

 

Within the framework of the interest of governments to watch over the health and quality of their citizens, different administrations have introduced in their territories different types of nutritional labeling. One of them, specifically the French "Nutriscore" system, has been the one in which the Spanish authorities have been interested as an option to introduce it in our country. 

After a careful evaluation of this system, from Avianza, Spanish Interprofessional Association of Poultry Meat, we found that this model is not fully adapted to the needs of consumers because of its ambiguity and its ineffectiveness in differentiating between healthy and unhealthy products, being based solely on the calories contained in the food. 

Meat and meat products offer consumers important nutrients, since they are a source of essential amino acids, as well as vitamins and minerals, essential for the correct development and functioning of the organism at all stages of life. 

Therefore, we consider that "Nutriscore" labeling is detrimental to both consumers and producers, and therefore to the European market, by providing data based solely on the caloric value of foods, thus offering biased and distorted information, far from the Mediterranean diet, healthy and varied, based on natural, healthy and sustainable products, which benefit the health and quality of life of consumers. 

Nutriscore focuses on giving foods one of five letter ratings, with "A" being a preferable score and "E" a detrimental score. Only seven different parameters of nutritional information per 100 g of food are involved in the calculation of the score. This calculation does not take into account the exact quantities consumed, which ends up confusing the consumer even more. 

For all these reasons, we consider that the introduction of the Nutriscore font type labeling in our country is not an appropriate choice to preserve consumer protection, as well as the transparency of food economic operators and food safety.

From Avianza, we consider that a front labeling should take into account the scientifically recognized nutritional properties, as well as the individual macronutrients provided by foods, and include specific nutritional information, essential to follow a healthy lifestyle and fight against diet-related diseases.