Notification Detail

Regulation of the Minister for Medical Care, designating Nutri-Score as a food choice logo and its conditions of use (Regulation on the designation of food choice logo)

Notification Number: 2021/530/NL (Netherlands )
Date received: 04/08/2021
End of Standstill: 05/11/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2021) 02979
Direktiivi (EU) 2015/1535
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2021/0530/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102979.FI)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0530 NL FI 04-08-2021 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën, Dienst Douane Noord, CDIU.
(cdiu.notificaties@belastingdienst.nl 050 5232135)


3. Originating Department
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie.


4. Notification Number
2021/0530/NL - C60A


5. Title
Lääketieteellisestä hoidosta vastaavan ministerin asetus, jossa nimetään elintarvikkeiden valintaa helpottava Nutri-Score-tunnus ja sen käyttöedellytykset (asetus elintarvikkeiden valintaa helpottavan tunnuksen nimeämisestä)


6. Products Concerned
Säännöksen aiheena ovat elintarvikkeiden merkinnät.


7. Notification Under Another Act
– Asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä
– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/13/EY myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä


8. Main Content
Tässä säännöksessä nimetään Nutri-Score elintarvikkeiden valintaa helpottavaksi tunnukseksi. Nutri-Score on vapaaehtoinen elintarvikkeiden valintaa helpottava tunnus, joka auttaa kuluttajia tekemään terveellisempiä valintoja tuoteryhmän sisällä. Nutri-Score vahvistetaan myöntämällä pisteitä elintarvikkeeseen sisältyvien proteiinien, kuitujen, hedelmien, vihannesten, palkokasvien ja pähkinöiden määristä. Tästä pistemäärästä vähennetään pisteitä energiasisällön (kilokalorit), sokerimäärien, tyydyttyneen rasvan ja suolan osalta. Kokonaispistemäärän perusteella tuotteelle annetaan arvosana A, B, C, D tai E (terveellisimmästä vähiten terveelliseen). Nutri-Score-tunnusta on käytettävä kansainvälisten käyttöehtojen mukaisesti. Hollanninkielinen käännös (joka on vielä kehitteillä) julkaistaan myöhemmin määriteltävällä verkkosivustolla. Elintarvikealan yritysten käyttäessä Nutri-Scorea tunnus olisi asetettava elintarvikkeiden etupuolelle. Tämä auttaa kuluttajia näkemään yhdellä silmäyksellä, mikä tuotteista on terveellisempi valinta.


9. Brief Statement of Grounds
Alankomaat aikoo ottaa käyttöön Santé Publique Francen kehittämän ja Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) rekisteröimän tunnuksen ”Nutri-Score”. Riippumattomassa kuluttajatutkimuksessa verrattiin kolmea Euroopan maissa nykyisin käytettävää elintarvikkeiden valintaa helpottavaa tunnusta. On tutkittu, missä määrin nämä tunnukset auttavat kuluttajia tekemään terveellisiä valintoja. Kuluttajatutkimuksen perusteella Nutri-Score ohjaa kuluttajat parhaiten terveellisempään valintaan. Myymälässä samankaltaisia tuotteita voidaan verrata helposti ja nopeasti: kuluttajat näkevät yhdellä silmäyksellä, mikä tuote on terveellisin valinta. Tämä tekee terveellisestä valinnasta helpon valinnan.
Euroopan unionissa ei ole sallittua kieltää toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjä tavaroita, jos tavarat eivät ole kyseisen jäsenvaltion kansallisten sääntöjen mukaisia. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää tällaisten tavaroiden myyntiä alueellaan edellyttäen, että kyseiset tavarat tarjoavat vastaavantasoisen suojan. Tämä on vastavuoroisen tunnustamisen periaate, joka sisällytettiin vuonna 2015 tavaralain 13 d §:ään. Kyseisen pykälän 1 kohta sisältää tavaroiden vastavuoroista tunnustamista koskevan lausekkeen, joka koskee tavaralakia tai sen soveltamisalaan kuuluvia tavaroita.


10. Reference Documents - Basic Texts
Perustekstien numerot tai otsikot: Tavaralaki Elintarvikeasetus (muutosasetusluonnos liitteenä)
Ks. myös: https://wetten.overheid.nl/BWBR0033323/2019-12-14


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-näkökohta

Ei – luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

SPS-näkökohta

Ei – luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin (EU) 2015/1535
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.

You may submit your position in any of the official languages of the EU. We encourage you to submit your opinion at least one month before the end of the standstill period to make sure that your views are duly considered taking into account the time needed for analysis and internal processing. In any event, your contributions will be accepted until 23:59:59 CET of the date of end of the standstill period. Your contribution will be made public in TRIS (translations into other languages will not be publicly available) unless you signal that you wish to keep them confidential.

The views by the interested parties are important for the Commission and the Member States in the context of an assessment of notifications submitted under Directive (EU) 2015/1535. However, any Commission reaction is taken independently, in the light of the information in its possession and in line with its internal decision-making rules.

Please note you will not receive any further feedback concerning the content of your contribution.

At the end of the standstill period, you will find on the webpage https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/ , under the notification file, the information about the form of the reaction of the Commission and/or the Member States, if any, to the notification.


en
  Avianza on 15-09-2021
Click to expand

 Avianza's considerations regarding Nutriscore front-of-pack labeling

 

Within the framework of the interest of governments to watch over the health and quality of their citizens, different administrations have introduced in their territories different types of nutritional labeling. One of them, specifically the French "Nutriscore" system, has been the one in which the Spanish authorities have been interested as an option to introduce it in our country. 

After a careful evaluation of this system, from Avianza, Spanish Interprofessional Association of Poultry Meat, we found that this model is not fully adapted to the needs of consumers because of its ambiguity and its ineffectiveness in differentiating between healthy and unhealthy products, being based solely on the calories contained in the food. 

Meat and meat products offer consumers important nutrients, since they are a source of essential amino acids, as well as vitamins and minerals, essential for the correct development and functioning of the organism at all stages of life. 

Therefore, we consider that "Nutriscore" labeling is detrimental to both consumers and producers, and therefore to the European market, by providing data based solely on the caloric value of foods, thus offering biased and distorted information, far from the Mediterranean diet, healthy and varied, based on natural, healthy and sustainable products, which benefit the health and quality of life of consumers. 

Nutriscore focuses on giving foods one of five letter ratings, with "A" being a preferable score and "E" a detrimental score. Only seven different parameters of nutritional information per 100 g of food are involved in the calculation of the score. This calculation does not take into account the exact quantities consumed, which ends up confusing the consumer even more. 

For all these reasons, we consider that the introduction of the Nutriscore font type labeling in our country is not an appropriate choice to preserve consumer protection, as well as the transparency of food economic operators and food safety.

From Avianza, we consider that a front labeling should take into account the scientifically recognized nutritional properties, as well as the individual macronutrients provided by foods, and include specific nutritional information, essential to follow a healthy lifestyle and fight against diet-related diseases.