Notification Detail

Regulation of the Minister for Medical Care, designating Nutri-Score as a food choice logo and its conditions of use (Regulation on the designation of food choice logo)

Notification Number: 2021/530/NL (Netherlands )
Date received: 04/08/2021
End of Standstill: 05/11/2021 ( 07/02/2022)

Issue of comments by: Commission
Issue of detailed opinion by: Italy
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sõnum 002

Komisjoni teade – TRIS/(2021) 02979
direktiiv (EL) 2015/1535
Sõnumi tõlge 001
Teavitamine: 2021/0530/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102979.ET)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0530 NL ET 04-08-2021 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën, Dienst Douane Noord, CDIU.
(cdiu.notificaties@belastingdienst.nl 050 5232135)


3. Originating Department
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie.


4. Notification Number
2021/0530/NL - C60A


5. Title
Tervishoiuministri määrus, millega määratakse Nutri-Score toiduvaliku logoks ja kehtestatakse selle kasutustingimused (määrus toiduvaliku logo määramise kohta)


6. Products Concerned
Kava sisu on seotud toiduainete märgistamisega.


7. Notification Under Another Act
- Määrus (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta.
- Direktiiv 2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.


8. Main Content
Kavaga määratakse Nutri-Score toiduvaliku logoks. Nutri-Score on toidu vabatahtliku valiku logo, mis aitab tarbijatel teha ostes tootegrupi seast tervislikumaid valikuid. Nutri-Score’i logo luuakse, andes toidus sisalduvate valkude, kiudude, puuviljade, köögiviljade, kaunviljade ja pähklite koguse eest punkte. Punktisummast lahutatakse energiasisaldus (kilokalorid), suhkru-, küllastunud rasvade ja soolakogus. Üldise punktisumma alusel saab toode tähise A, B, C, D või E (tervislikust vähem tervislikuni). Nutri-Score’i logo tuleb kasutada vastavalt rahvusvahelistele kasutustingimustele. Hollandikeelne tõlge (mis on alles väljatöötamisel) avaldatakse kindlaksmäärataval veebisaidil. Nutri-Score’i kasutamisel peaksid toidukäitlejad panema logo oma toidupakendi esiküljele. See aitab tarbijatel näha, milline toode on tervislikum valik.


9. Brief Statement of Grounds
Madalmaad kavatsevad võtta kasutusele Santé Publice France’i väljatöötatud ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO) registreeritud logo „Nutri-Score“. Sõltumatutes tarbijauuringutes võrreldi kolme praegu Euroopa riikides kasutatavat toiduvaliku logo. Uuriti, mil määral aitavad need logod tarbijatel teha tervislikku valikut. Tarbijauuring näitas, et Nutri-Score’i suunab tarbijad kõige paremini tervislikumaid valikuid tegema. Kaupluste riiulitel olevaid sarnaseid tooteid saab lihtsalt ja kiiresti võrrelda: tarbijad näevad ühe pilguga, milline toode on tervislikuim valik. See muudab tervisliku valiku lihtsaks valikuks.
Euroopa Liidus ei ole lubatud keelduda teises liikmesriigis seaduslikult turustatavatest kaupadest, kui kaubad ei vasta selle liikmesriigi siseriiklikele eeskirjadele. Liikmesriigid ei või keelata selliste kaupade müüki oma territooriumil, tingimusel et sellised kaubad pakuvad samaväärsel tasemel kaitset. See on vastastikuse tunnustamise põhimõte, mis lisati 2015. aastal kaubaseaduse artiklisse 13d. Selle artikli lõige 1 sisaldab kaubaseadusega hõlmatud kaupade vastastikuse tunnustamise klauslit.


10. Reference Documents - Basic Texts
Eelnõuga otseselt seotud õigusaktide numbrid või pealkirjad: Kaubaseaduse dekreet toiduainete kohta (kontseptsioon, millega muudetakse dekreeti lisas)
vt ka https://wetten.overheid.nl/BWBR0033323/2019-12-14


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

EI – eelnõu ei mõjuta oluliselt rahvusvahelist kaubandust.

SPS-aspekt

EI – eelnõu ei mõjuta oluliselt rahvusvahelist kaubandust.

**********
Euroopa Komisjon

Direktiivi (EL) 2015/1535 üldine kontaktinfo
faks: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  Avianza on 15-09-2021
Click to expand

 Avianza's considerations regarding Nutriscore front-of-pack labeling

 

Within the framework of the interest of governments to watch over the health and quality of their citizens, different administrations have introduced in their territories different types of nutritional labeling. One of them, specifically the French "Nutriscore" system, has been the one in which the Spanish authorities have been interested as an option to introduce it in our country. 

After a careful evaluation of this system, from Avianza, Spanish Interprofessional Association of Poultry Meat, we found that this model is not fully adapted to the needs of consumers because of its ambiguity and its ineffectiveness in differentiating between healthy and unhealthy products, being based solely on the calories contained in the food. 

Meat and meat products offer consumers important nutrients, since they are a source of essential amino acids, as well as vitamins and minerals, essential for the correct development and functioning of the organism at all stages of life. 

Therefore, we consider that "Nutriscore" labeling is detrimental to both consumers and producers, and therefore to the European market, by providing data based solely on the caloric value of foods, thus offering biased and distorted information, far from the Mediterranean diet, healthy and varied, based on natural, healthy and sustainable products, which benefit the health and quality of life of consumers. 

Nutriscore focuses on giving foods one of five letter ratings, with "A" being a preferable score and "E" a detrimental score. Only seven different parameters of nutritional information per 100 g of food are involved in the calculation of the score. This calculation does not take into account the exact quantities consumed, which ends up confusing the consumer even more. 

For all these reasons, we consider that the introduction of the Nutriscore font type labeling in our country is not an appropriate choice to preserve consumer protection, as well as the transparency of food economic operators and food safety.

From Avianza, we consider that a front labeling should take into account the scientifically recognized nutritional properties, as well as the individual macronutrients provided by foods, and include specific nutritional information, essential to follow a healthy lifestyle and fight against diet-related diseases.