Notification Detail

Regulation of the Minister for Medical Care, designating Nutri-Score as a food choice logo and its conditions of use (Regulation on the designation of food choice logo)

Notification Number: 2021/530/NL (Netherlands )
Date received: 04/08/2021
End of Standstill: 05/11/2021 ( 07/02/2022)

Issue of comments by: Commission
Issue of detailed opinion by: Italy
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2021) 02979
Direktiv (EU) 2015/1535
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2021/0530/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102979.DA)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0530 NL DA 04-08-2021 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën, Dienst Douane Noord, CDIU.
(cdiu.notificaties@belastingdienst.nl 050 5232135)


3. Originating Department
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie.


4. Notification Number
2021/0530/NL - C60A


5. Title
Bekendtgørelse fra ministeren for lægebehandling, der udpeger Nutri-Score som et logo til valg af fødevarer og dets anvendelsesbetingelser (bekendtgørelse om angivelse af logiet til valg af fødevarer)


6. Products Concerned
Formålet med denne ordning er mærkning af fødevarer.


7. Notification Under Another Act
- Forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer
- Direktiv 2000/13/EF om om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler


8. Main Content
Denne ordning udpeger Nutri-Score som et logi til valg af fødevarer. Nutri-Score er et frivilligt logo til valg af fødevarer, som hjælper forbrugerne med at træffe sundere valg, når de køber inden for en produktgruppe. Nutri-Score fastsættes ved at tildele point for mængden af protein, fibre, frugt, grøntsager, bælgfrugter og nødder i en fødevare. Point trækkes fra denne score for energiindholdet (kilokalorier), mængden af sukker, mættet fedt og salt. På grundlag af den samlede score får et produkt et A, B, C, D eller E (fra sundt til mindst sundt). Nutri-Score-logoet skal anvendes i overensstemmelse med internationale brugsbetingelser. Den nederlandske oversættelse (som stadig er under udarbejdelse) vil blive offentliggjort på et websted, der skal fastlægges nærmere. Når man anvender Nutri-Score, bør fødevarevirksomheder placere logoet på forsiden af deres fødevarer. Dette hjælper forbrugerne med at se, hvilket produkt der er det sundeste valg.


9. Brief Statement of Grounds
Nederlandene agter at vedtage logoet "Nutri-Score", der er udviklet af Santé Publice France og registreret hos Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO). Uafhængig forbrugerforskning sammenlignede tre logoer for valg af fødevarer, der i øjeblikket anvendes i europæiske lande. Det er blevet undersøgt, i hvilket omfang disse logoer hjælper forbrugerne med at træffe et sundt valg. Forbrugerundersøgelsen viser, at med Nutri-Score kan forbrugerne bedst styres til det sundere valg. På butikkernes hylder kan lignende produkter sammenlignes nemt og hurtigt: kort sagt kan forbrugerne se, hvilket produkt der er det sundeste valg. Det gør det sunde valg til det nemme valg.
I Den Europæiske Union er det ikke tilladt at afvise varer, der markedsføres lovligt i en medlemsstat i en anden medlemsstat, hvis varerne ikke er i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats nationale regler. Medlemsstaterne kan ikke forbyde salg af sådanne varer på deres område, forudsat at sådanne varer yder et tilsvarende beskyttelsesniveau. Dette er princippet om gensidig anerkendelse, som blev indarbejdet i artikel 13d i handelsvareloven 2015. Denne artikels paragraf 1 indeholder en bestemmelse om gensidig anerkendelse af varer for eller i henhold til lov om handelsvarer.


10. Reference Documents - Basic Texts
Basisteksternes numre eller titler: Bekendtgørelse om fødevarer i henhold til lov om levnedsmidler (begreb om ændring af dekretet i bilaget)
se også https://wetten.overheid.nl/BWBR0033323/2019-12-14


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspektet

NEJ – Udkastet har ingen større indvirkning på den internationale handel.

SPS-aspektet

NEJ – Udkastet har ingen større indvirkning på den internationale handel.

**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  Avianza on 15-09-2021
Click to expand

 Avianza's considerations regarding Nutriscore front-of-pack labeling

 

Within the framework of the interest of governments to watch over the health and quality of their citizens, different administrations have introduced in their territories different types of nutritional labeling. One of them, specifically the French "Nutriscore" system, has been the one in which the Spanish authorities have been interested as an option to introduce it in our country. 

After a careful evaluation of this system, from Avianza, Spanish Interprofessional Association of Poultry Meat, we found that this model is not fully adapted to the needs of consumers because of its ambiguity and its ineffectiveness in differentiating between healthy and unhealthy products, being based solely on the calories contained in the food. 

Meat and meat products offer consumers important nutrients, since they are a source of essential amino acids, as well as vitamins and minerals, essential for the correct development and functioning of the organism at all stages of life. 

Therefore, we consider that "Nutriscore" labeling is detrimental to both consumers and producers, and therefore to the European market, by providing data based solely on the caloric value of foods, thus offering biased and distorted information, far from the Mediterranean diet, healthy and varied, based on natural, healthy and sustainable products, which benefit the health and quality of life of consumers. 

Nutriscore focuses on giving foods one of five letter ratings, with "A" being a preferable score and "E" a detrimental score. Only seven different parameters of nutritional information per 100 g of food are involved in the calculation of the score. This calculation does not take into account the exact quantities consumed, which ends up confusing the consumer even more. 

For all these reasons, we consider that the introduction of the Nutriscore font type labeling in our country is not an appropriate choice to preserve consumer protection, as well as the transparency of food economic operators and food safety.

From Avianza, we consider that a front labeling should take into account the scientifically recognized nutritional properties, as well as the individual macronutrients provided by foods, and include specific nutritional information, essential to follow a healthy lifestyle and fight against diet-related diseases.