Notification Detail

Regulation of the Minister for Medical Care, designating Nutri-Score as a food choice logo and its conditions of use (Regulation on the designation of food choice logo)

Notification Number: 2021/530/NL (Netherlands )
Date received: 04/08/2021
End of Standstill: 05/11/2021 ( 07/02/2022)

Issue of comments by: Commission
Issue of detailed opinion by: Italy
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2021) 02979
směrnice (EU) 2015/1535
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2021/0530/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102979.CS)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0530 NL CS 04-08-2021 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën, Dienst Douane Noord, CDIU.
(cdiu.notificaties@belastingdienst.nl 050 5232135)


3. Originating Department
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie.


4. Notification Number
2021/0530/NL - C60A


5. Title
Nařízení ministra zdravotnictví, kterým se označuje logo Nutri-Score jako logo pro volbu potravin a stanovují se podmínky jeho použití (nařízení o označení loga pro volbu potravin)


6. Products Concerned
Předmět tohoto systému se týká označování potravin.


7. Notification Under Another Act
— nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin
— směrnice 2000/13/ES o označování potravin, jejich obchodní úpravě a související reklamě


8. Main Content
V tomto systému se logo Nutri-Score určuje jako logo pro volbu potravin. Nutri-Score je dobrovolné logo pro volbu potravin, které napomáhá spotřebitelům při nákupu v rámci skupiny výrobků činit zdravější rozhodnutí. Nutri-Score se stanoví přidělením bodů za množství bílkovin, vlákniny, ovoce, zeleniny, luštěnin a ořechů obsažených v potravinách. Z tohoto výsledku se odečtou body za energetický obsah (kilokalorie), množství cukrů, nasycených tuků a soli. Na základě dosaženého celkového výsledku obdrží výrobek označení písmeny A, B, C, D nebo E (od zdravého po nejméně zdravý). Logo Nutri-Score musí být používáno v souladu s mezinárodními podmínkami používání. Nizozemský překlad (který se ještě vyvíjí) bude zveřejněn na internetových stránkách, které budou určeny. Pokud potravinářské podniky používají logo Nutri-Score, musí jej umístit na přední stranu svých potravinářských výrobků. To spotřebitelům umožňuje na první pohled vidět, který výrobek je zdravější volbou.


9. Brief Statement of Grounds
Nizozemsko má v úmyslu přijmout logo „Nutri-Score“, které bylo vyvinuto společností Santé Publice France a registrováno u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Nezávislý spotřebitelský výzkum srovnával tři loga pro volbu potravin, která se v současnosti používají v evropských zemích. Bylo zkoumáno, do jaké míry tato loga napomáhají spotřebitelům učinit zdravější volbu. Spotřebitelský průzkum ukazuje, že prostřednictvím označení Nutri-Score mohou být spotřebitelé nejlépe vedeni ke zdravější volbě. V prodejnách lze podobné výrobky snadno a rychle srovnat: spotřebitelé mohou na první pohled vidět, který výrobek je nejzdravější volbou. Tím se zdravá volba stává snadnou volbou.
V Evropské unii není dovoleno zboží uvedené na trh v souladu s právními předpisy v jednom členském státě odmítnout v jiném členském státě, pokud toto zboží není v souladu s vnitrostátními pravidly tohoto členského státu. Členské státy nesmějí zakázat prodej tohoto zboží na svém území, pokud toto zboží poskytuje rovnocennou úroveň ochrany. Jedná se o zásadu vzájemného uznávání, která byla v roce 2015 začleněna do článku 13d zákona o komoditách. Odstavec 1 tohoto článku obsahuje ustanovení o vzájemném uznávání zboží za účelem zákona o komoditách nebo podle něj.


10. Reference Documents - Basic Texts
Čísla nebo názvy základních textů: výnos týkající se zákona o komoditách v oblasti potravin (pozměňující návrh výnosu v příloze)
viz také https://wetten.overheid.nl/BWBR0033323/2019-12-14


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Hledisko technických překážek obchodu (TBT)

NE – Návrh nemá podstatný vliv na mezinárodní obchod.

Hledisko sanitárních a fytosanitárních opatření (SPS)

NE – Návrh nemá podstatný vliv na mezinárodní obchod.

**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  Avianza on 15-09-2021
Click to expand

 Avianza's considerations regarding Nutriscore front-of-pack labeling

 

Within the framework of the interest of governments to watch over the health and quality of their citizens, different administrations have introduced in their territories different types of nutritional labeling. One of them, specifically the French "Nutriscore" system, has been the one in which the Spanish authorities have been interested as an option to introduce it in our country. 

After a careful evaluation of this system, from Avianza, Spanish Interprofessional Association of Poultry Meat, we found that this model is not fully adapted to the needs of consumers because of its ambiguity and its ineffectiveness in differentiating between healthy and unhealthy products, being based solely on the calories contained in the food. 

Meat and meat products offer consumers important nutrients, since they are a source of essential amino acids, as well as vitamins and minerals, essential for the correct development and functioning of the organism at all stages of life. 

Therefore, we consider that "Nutriscore" labeling is detrimental to both consumers and producers, and therefore to the European market, by providing data based solely on the caloric value of foods, thus offering biased and distorted information, far from the Mediterranean diet, healthy and varied, based on natural, healthy and sustainable products, which benefit the health and quality of life of consumers. 

Nutriscore focuses on giving foods one of five letter ratings, with "A" being a preferable score and "E" a detrimental score. Only seven different parameters of nutritional information per 100 g of food are involved in the calculation of the score. This calculation does not take into account the exact quantities consumed, which ends up confusing the consumer even more. 

For all these reasons, we consider that the introduction of the Nutriscore font type labeling in our country is not an appropriate choice to preserve consumer protection, as well as the transparency of food economic operators and food safety.

From Avianza, we consider that a front labeling should take into account the scientifically recognized nutritional properties, as well as the individual macronutrients provided by foods, and include specific nutritional information, essential to follow a healthy lifestyle and fight against diet-related diseases.