Notification Detail

Regulation of the Minister for Medical Care, designating Nutri-Score as a food choice logo and its conditions of use (Regulation on the designation of food choice logo)

Notification Number: 2021/530/NL (Netherlands )
Date received: 04/08/2021
End of Standstill: 05/11/2021 ( 07/02/2022)

Issue of comments by: Commission
Issue of detailed opinion by: Italy
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Съобщение 002

Съобщение от Комисията – TRIS/(2021) 02979
Директива (ЕС) 2015/1535
Превод на съобщението 001
Нотификация: 2021/0530/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102979.BG)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0530 NL BG 04-08-2021 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën, Dienst Douane Noord, CDIU.
(cdiu.notificaties@belastingdienst.nl 050 5232135)


3. Originating Department
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie.


4. Notification Number
2021/0530/NL - C60A


5. Title
Регламент на министъра на медицинските грижи, с която Nutri-Score се определя като лого за избор на храни и условията за неговото използване (Регламент за обозначаване на логото за избор на храни)


6. Products Concerned
Предметът на тази схема се отнася до етикетирането на храните.


7. Notification Under Another Act
— Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно хранителни и здравни претенции за храните
— Директива 2000/13/ЕО за сближаване на законодателството на държавите‑членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните.


8. Main Content
Тази схема определя Nutri-Score като лого за избор на храна. Nutri-Score е доброволно лого за храни, което помага на потребителите да правят по-здравословен избор при покупка в рамките на група продукти. Nutri-Score се определя чрез определяне на точки за количествата протеини, фибри, плодове, зеленчуци, бобови растения и ядки, съдържащи се в храната. От тази оценка се изваждат точки за енергийното съдържание (килокалории), количествата захари, наситени мазнини и сол. Въз основа на общия резултат даден продукт получава A, B, C, D или E (от здравословни до най-нездравословни). Логото Nutri-Score трябва да се използва в съответствие с международните условия за употреба. Преводът на нидерландски език (който все още е в процес на разработване) ще бъде публикуван на уебсайт, който предстои да бъде определен. Когато използват Nutri-Score, предприятията за храни трябва да поставят логото върху предната част на храната си. Това помага на потребителите да видят с един поглед кой продукт е по-здравословен избор.


9. Brief Statement of Grounds
Нидерландия възнамерява да приеме логото „Nutri-Score“, разработено от Santé Publice France и регистрирано в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Независими проучвания сред потребителите сравниха три лога за избор на храни, които понастоящем се използват в европейските държави. Беше разгледана степента, в която тези лога помагат на потребителите да направят здравословен избор. Проучването сред потребителите показва, че при Nutri-Score потребителите могат най-добре да се ориентират към по-здравословен избор. В рафтовете по магазините подобни продукти могат да се сравняват лесно и бързо: с един поглед потребителите могат да видят кой продукт е най-здравословният избор. Това прави здравословния избор лесен.
В Европейския съюз не е разрешено да се отказват стоки, законно предлагани на пазара в една държава‑членка в друга държава‑членка, ако стоките не отговарят на националните правила на тази държава‑членка. Държавите‑членки не могат да забраняват продажбата на такива стоки на тяхна територия, при условие че тези стоки предлагат равностойно ниво на защита. Това е принципът на взаимно признаване, включен в член 13г от Закона за стоките през 2015 г. Параграф 1 от този член съдържа клауза за взаимно признаване на стоки за или по Закона за стоките.


10. Reference Documents - Basic Texts
Номера или заглавия на основни текстове: Указ на Закона за стоките относно храните (концепция за изменение и допълнение в приложението)
вж. също https://wetten.overheid.nl/BWBR0033323/2019-12-14


11. Invocation of the Emergency Procedure
Не


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Не


14. Fiscal measures
Не


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Аспект на TBT

НЕ — проектът не оказва значително въздействие върху международната търговия.

Аспект на SPS

НЕ — проектът не оказва значително въздействие върху международната търговия.

**********
Европейска Комисия

Контактна точка Директива (ЕС) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  Avianza on 15-09-2021
Click to expand

 Avianza's considerations regarding Nutriscore front-of-pack labeling

 

Within the framework of the interest of governments to watch over the health and quality of their citizens, different administrations have introduced in their territories different types of nutritional labeling. One of them, specifically the French "Nutriscore" system, has been the one in which the Spanish authorities have been interested as an option to introduce it in our country. 

After a careful evaluation of this system, from Avianza, Spanish Interprofessional Association of Poultry Meat, we found that this model is not fully adapted to the needs of consumers because of its ambiguity and its ineffectiveness in differentiating between healthy and unhealthy products, being based solely on the calories contained in the food. 

Meat and meat products offer consumers important nutrients, since they are a source of essential amino acids, as well as vitamins and minerals, essential for the correct development and functioning of the organism at all stages of life. 

Therefore, we consider that "Nutriscore" labeling is detrimental to both consumers and producers, and therefore to the European market, by providing data based solely on the caloric value of foods, thus offering biased and distorted information, far from the Mediterranean diet, healthy and varied, based on natural, healthy and sustainable products, which benefit the health and quality of life of consumers. 

Nutriscore focuses on giving foods one of five letter ratings, with "A" being a preferable score and "E" a detrimental score. Only seven different parameters of nutritional information per 100 g of food are involved in the calculation of the score. This calculation does not take into account the exact quantities consumed, which ends up confusing the consumer even more. 

For all these reasons, we consider that the introduction of the Nutriscore font type labeling in our country is not an appropriate choice to preserve consumer protection, as well as the transparency of food economic operators and food safety.

From Avianza, we consider that a front labeling should take into account the scientifically recognized nutritional properties, as well as the individual macronutrients provided by foods, and include specific nutritional information, essential to follow a healthy lifestyle and fight against diet-related diseases.