Notification Detail

Draft Federal Act on measures to protect users on communication platforms (Communication Platforms Act)

Notification Number: 2020/544/A (Austria )
Date received: 01/09/2020
End of Standstill: 02/12/2020

Issue of comments by: Commission,Sweden
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
bg cs da de de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sporočilo 002

Sporočilo Komisije - TRIS/(2020) 03207
Direktiva (EU) 2015/1535
Prevod sporočila 001
Obvestilo: 2020/0544/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003207.SL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0544 A SL 02-09-2020 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100 805210
Telefax +43-1/71100
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at


3. Originating Department
Bundeskanzleramt
Abteilung V/3
Ballhausplatz 1, 1010 Wien
Telefon: +43 1 531 15-20 23 88
Fax: +43 1 531 15-20 42 85
E-Mail: medienrecht@bka.gv.at


4. Notification Number
2020/0544/A - SERV60


5. Title
Osnutek zveznega zakona o ukrepih za zaščito uporabnikov na komunikacijskih platformah (Zakon o komunikacijskih platformah)


6. Products Concerned
Ponudniki komunikacijskih platform

Komunikacijske platforme v smislu tega zakona so storitve informacijske družbe, katerih glavni namen ali bistvena funkcija je z množično distribucijo omogočiti izmenjavo sporočil ali predstavitev z intelektualno vsebino v govorjenem ali zapisanem besedilu, zvoku ali sliki med uporabniki z večjo skupino ljudi. Ponudniki komunikacijskih platform ne izpolnjujejo obveznosti iz tega zveznega zakona, če število registriranih uporabnikov ne presega 100 000 in če promet, dosežen z delovanjem komunikacijske platforme, ne presega 500 000 EUR. Poleg tega so iz obveznosti tega zakona izrecno izključeni ponudniki platform za posredovanje blaga in storitev, neprofitne spletne enciklopedije in medijska podjetja, ki zagotavljajo komunikacijske platforme v neposredni povezavi s svojimi novinarskimi ponudbami.


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Zvezni zakon o ukrepih za zaščito uporabnikov na komunikacijskih platformah (Zakon o komunikacijskih platformah) za velike komunikacijske platforme predvideva organizacijske obveznosti za učinkovito in pregledno ravnanje z nekaterimi nezakonitimi vsebinami. Nezakonite vsebine v smislu tega zakona so vsebine, ki izpolnjujejo eno od kaznivih dejanj iz oddelka 2(6) in niso upravičene.

Osnutek predvideva naslednje dolžnosti za ponudnike:

Na platformah je treba vzdrževati učinkovit in pregleden postopek za prijavo nezakonite vsebine, ki med drugim zagotavlja, da lahko uporabniki enostavno in stalno prijavijo vsebino, da se vsebina hitro preveri in po potrebi blokira ali izbriše (očitna nezakonita, tj. kazniva vsebina v 24 urah, druga nezakonita, tj. kazniva vsebina v sedmih dneh), da so prizadeti uporabniki obveščeni o odločitvi o izbrisu ali blokiranju platforme in da se izbrisane ali zaklenjene vsebine ter podatki, potrebni za identifikacijo avtorja, za namene dokazov, vključno s kazenskim pregonom, hranijo deset tednov (glej oddelek 3(1) do (3)).

Poleg tega je treba zagotoviti postopek preverjanja, s katerim lahko uporabnik, ki pripravi prijavo, in uporabnik, katerega vsebina je bila blokirana ali izbrisana, pregleda odločitev o (neustreznem) blokiranju ali izbrisu s strani platforme (glej oddelek 3(4)).

Ponudniki komunikacijskih platform morajo o svojem ravnanju s prijavami nezakonitih vsebin poročati v letnem poročilu, če gre za komunikacijske platforme z več kot milijonom registriranih uporabnikov, pa četrtletno (glej oddelek 4).

Za zagotovitev dostopnosti (vključno z naslovom za vročanje) morajo ponudniki imenovati odgovornega zastopnika, ki bo zagotovil odgovornost (glej oddelek 5).

Nadzorni organ mora ponudniku naložiti globo, odvisno od resnosti kršitve zakona, če je bila sistemsko kršena katera od obveznosti, ki jih nalaga ta zakon (glej oddelek 10). Vendar osnutek določa, da je treba najprej izdati nalog za izboljšanje, preden se začne postopek za naložitev globe (glej oddelek 9). Odgovornega zastopnika se lahko kaznuje z globo, če ne zagotovi, da ga je mogoče doseči ali če ne poskrbi s pričakovano skrbnostjo, da bo izpolnjena obveznost vzpostavitve postopka prijave in pregleda ter obveznost poročanja.


9. Brief Statement of Grounds
Glavni razlog za pripravo tega osnutka zakona je zaskrbljujoč razvoj, da internet in družbeni mediji poleg prednosti teh novih tehnologij in komunikacijskih kanalov s seboj prinašajo tudi novo obliko nasilja in sovraštva na spletu, od žaljenja in poniževanja, lažnih informacij do nasilja in groženj s smrtjo. Napadi temeljijo pretežno na rasističnih, ksenofobnih, mizoginističnih in homofobnih motivih. Potrebna sta celovita strategija in sklop ukrepov, ki segajo od preprečevanja do sankcij. Ta strategija temelji na obeh stebrih odgovornosti platforme in zaščite žrtev, pri čemer se ta osnutek zakona nanaša na zagotavljanje odgovornosti platforme.

Ponudniki komunikacijskih platform pogosto ne izpolnjujejo obstoječe obveznosti, da takoj izbrišejo nezakonito vsebino ali blokirajo dostop do nje, če nezakonita vsebina postane znana. Poleg tega platforme vsebino, ki jo prijavijo uporabniki, običajno preverjajo samo na podlagi svojih smernic skupnosti in ne na podlagi nacionalnih kaznivih dejanj. Zato so prizadeti pogosto prisiljeni v sodni postopek, da bi dosegli izbris. Glede na to je pomembno, da postanejo komunikacijske platforme bolj odgovorne kot doslej. Ker gre za čezmejni izziv, je učinkovita ureditev na evropski ravni najboljša rešitev. Zvezna vlada je zato v resoluciji Sveta ministrov z dne 9. julija 2020 pozdravila predložitev zakona o digitalnih storitvah (Digital Services Act), ki jo je Evropska komisija napovedala za konec leta. Ker bo ta tekoči postopek posvetovanja in zlasti ustrezni zakonodajni postopek na evropski ravni trajal še nekaj časa, bo treba na podlagi izkušenj nemških in francoskih zakonodajnih pobud čim prej sprejeti pravne ukrepe za večjo preglednost in odgovornost platforme.

Nujnost vprašanja zahteva takojšnje ukrepanje na nacionalni ravni. Dokler na evropski ravni ne bo odpravljen regulativni primanjkljaj, naj bi se oblikoval zakon o ukrepih za zaščito uporabnikov na komunikacijskih platformah za učinkovit boj proti sovraštvu na internetu, da bi se s pravno obveznostjo za platforme, da vzpostavijo sistem za upravljanje pritožb za obravnavo nezakonitih vsebin, stanje izboljšalo. Poleg tega obstaja obveznost imenovanja odgovornega zastopnika, da se zagotovi odgovornost (vključno z naslovom za vročanje). Da bi povečali informacijsko bazo o dejavnostih platform na tem občutljivem področju in lahko ocenili ukrepe, osnutek vsebuje tudi obveznost predložitve rednega poročila o ravnanju z nezakonito vsebino. Manj omejevalni ukrepi bi bili manj učinkoviti glede na trenutno stanje tveganja, želeno raven zaščite pred nezakonitimi vsebinami na komunikacijskih platformah in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem zahtev. Ukrepi temeljijo na zgledu drugih držav članic (DE, F), za katere EK ni izrazila formalnih ugovorov, ki bi vodili k podaljšanju obdobja mirovanja.


10. Reference Documents - Basic Texts
Osnovno besedilo ni na voljo.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Da


16. TBT and SPS aspects
Sporazum o tehničnih ovirah v trgovini

Ne – osnutek ni tehnični predpis ali postopek za ugotavljanje skladnosti.

Sporazum o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih

Ne – osnutek ni sanitarni ali fitosanitarni ukrep.

**********
Evropska komisija

Direktiva o kontaktni točki (EU) 2015/1535
Faks: +32 229 98043
e-naslov: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  European Digital Rights on 09-11-2020
Click to expand

European Digital Rights (EDRi) is an association representing 44 human rights organisations from across Europe that defend rights and freedoms in the digital environment. This submission has been developed with the contributions of our members epicenter.works, Access Now and Article 19.

Summary

On 3 September 2020, the Austrian government released a legislative package to tackle online hate speech. Besides a comprehensive justice reform, the package also contains a bill that creates new obligations for online platforms to remove potentially illegal user-generated content (the so-called Kommunikationsplattformen-Gesetz, or KoPlG for short). On 1. September 2020, Austria notified the draft law to the European Commission in accordance with Directive (EU) 2015/1535.

EDRi strongly advises the European Commission to postpone the Austrian draft KoPlG for the following reasons:

  • The draft legislation would seriously hinder the fundamental right to freedom of expression and opinion by creating chilling effects and limit the right to conduct business for SMEs;

  • It de facto puts in the hands of platforms within scope the responsibility to enforce the law, although they neither have the necessary knowledge nor the ability to do so;

  • Its scope is disproportionate and may affect community-led, non-for-profit as well as small service providers in an unequal and disproportionate manner in contrast to Big Tech companies;

  • There is no evidence substantiating the claim that the proposed rules would be an effective and proportionate remedy to deal with the problem of online illegal hate speech in Austria;

  • The penalties foreseen in the draft legislation are disproportionate and will certainly lead the platforms to stay on the safe side and thus, to potentially overblock legitimate content in order to escape the threat of disproportionate fines;

  • The Commission should prevent the introduction of national measures that would compromise the adoption of the future Digital Services Act package by the European Parliament and the Council in the same field and thus, preventing harmonised legislative landscape across the EU.

    Please consult our full contribution attached.


en
  EuroISPA (European Internet Service Providers Association) on 15-10-2020
Click to expand

To whom it may concern,

Please find attached EuroISPA's points of critique on the Austrian Federal Act on measures to protect users on communication platforms. 

Kind regards, 

Mauro Sanna

Policy Executive
EuroISPA - European Internet Services Providers Association
Rue de la Loi 38 - 1000 Brussels
T : +32 (0) 289 665 83

M: +32 (0)491 258 232
www.euroispa.org

Follow us on Twitter @euroispa

 

EuroISPA is the world's largest association of Internet Services Providers, representing over 2500 ISPs across Europe.

EU Transparency Register ID Number: 5443781311


en
  Wikimedia on 06-10-2020
Click to expand

Dear European Commission,

Wikimedia is a global network of associations, project communities and a foundation that has dedicated itself to making knowledge free and accessible globally. Our most popular projects are Wikipedia, Wikidata (a free database storage for structured data that can be edited and read by machines and humans) and Wikimedia Commons (a multimedia archive). All three projects are open, free, self-governing and the largest in their respective catogry, succefully competing with commercial, for-profit projects. They belong to the world and can thus be considered as the online equivalent of "public spaces" or the "commons".

We have been and continue to be engaged, together with our Austrian chapter Wikimedia Österreich, in the national debates (https://www.wikimedia.at/offener-brief/). As this is a legislative project that will have consequences way beyond the Austrian borders, we take the liberty to also engage the the EU level consultation.

We would highly recommend for the Austrian legislator postpone its plans until after the European Commission has presented its own legislative package known as the Digital Services Act. The reasons for this are manifold:

1. We are doing our utmost to keep up with all laws and legislations across Europe and, indeed, the world. But it is simply impossible. If we want to make space for alternative platforms to compete with gatekeepers we need clear rules across Europe. Otherwise we help entrench very large gatekeeper platforms who can simply pay for carrying the legal risk.

2. As opposed to the carve-outs of the Copyright in the Digital Single Market Directive, the proposed Austrian national law, as it currently stands, does not exclude all non-for profit Wikimedia projects , which are following the fules by and large. Both Wikimedia Commons and Wikidata remain within scope, although they are not meant to be targeted by the legislator. Again, this creates at least partial contradictions between EU-level and national principles

3. Our projects work and compete with the gatekeepers not on the grounds of money, but because we have thiriving communities. The community moderation model of Wikimedia projects seems incompatible with this legislation. It is unclear how the Wikimedia Foundation would comply with §5 “Verantwortlicher Beauftragter”, whithout changing the structure and governance fo the projects. The very same self-governane that helps us be an alternative to the gatekeepers.
 
We hope the European Commision and the Austrian legislator can find a way to compete on this. Ideally, all these issue will at least in principle be laid out in the Digital Services Act before Member States make their own and necessary national improvement.

I remain available for any feedback or comments.

Sincerely,

Dimitar Dimitrov

EU Policy Director

Wikimedia