Notification Detail

Draft Federal Act on measures to protect users on communication platforms (Communication Platforms Act)

Notification Number: 2020/544/A (Austria )
Date received: 01/09/2020
End of Standstill: 02/12/2020

Issue of comments by: Commission,Sweden
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
bg cs da de de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Mesaj 002

Comunicarea Comisiei - TRIS/(2020) 03207
Directiva (UE) 2015/1535
Traducerea mesajului 001
Notificare: 2020/0544/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003207.RO)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0544 A RO 02-09-2020 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100 805210
Telefax +43-1/71100
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at


3. Originating Department
Bundeskanzleramt
Abteilung V/3
Ballhausplatz 1, 1010 Wien
Telefon: +43 1 531 15-20 23 88
Fax: +43 1 531 15-20 42 85
E-Mail: medienrecht@bka.gv.at


4. Notification Number
2020/0544/A - SERV60


5. Title
Proiectul legii federale privind măsurile de protecție a utilizatorilor pe platformele de comunicare (Legea privind platformele de comunicare - KoPll-G)


6. Products Concerned
Furnizorii de platforme de comunicare

În sensul prezentei legi, platformele de comunicare sunt servicii ale societății informaționale al căror scop principal sau funcție de bază este de a facilita, prin intermediul difuzării în masă, schimbul de comunicări sau prezentări cu conținut care face obiectul drepturilor de proprietate intelectuală în cuvinte, text, sunet sau imagine între membrii unui grup mai mare de utilizatori. Furnizorii de platforme de comunicații nu îndeplinesc obligațiile prevăzute de prezenta lege federală dacă numărul utilizatorilor înregistrați nu depășește 100 000 și dacă cifra de afaceri generată de operarea platformei de comunicare nu depășește 500 000 EUR. În plus, furnizorii de platforme pentru intermedierea bunurilor și a serviciilor, enciclopediile online nonprofit și organizațiile mass-media care furnizează platforme de comunicare în legătură directă cu ofertele lor jurnalistice fac, în mod explicit, obiectul derogării de la obligațiile prevăzute în temeiul prezentei legi.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Legea federală privind măsurile de protecție a utilizatorilor pe platformele de comunicare (Legea privind platformele de comunicare - KoPl-G) prevede obligații organizaționale pentru platformele de comunicare de mari dimensiuni pentru a se asigura că anumite tipuri de conținut ilegal sunt tratate în mod eficient și transparent. Conținutul ilegal în sensul prezentei legi este conținutul care se încadrează la una dintre infracțiunile enumerate la articolul 2 punctul 6 și nu este justificat.

Proiectul prevede următoarele obligații pentru furnizori:

Pe platforme trebuie să se desfășoare o procedură eficientă și transparentă pentru raportarea conținutului ilegal, și anume: trebuie să se asigure faptul că utilizatorii pot raporta simplu și constant conținutul disponibil, conținutul trebuie să se poată verifica rapid și, dacă este necesar, să fie blocat sau șters (evident ilegal, adică conținut care se sancționează în termen de 24 de ore, alt conținut ilegal, adică conținut care se sancționează în termen de șapte zile), utilizatorii afectați trebuie informați cu privire la decizia de ștergere sau blocare a platformei și de ștergere sau de blocare a conținutului, precum și cu privire la datele necesare pentru identificarea autorului faptei în scopuri de probă, inclusiv în scopul urmăririi penale timp de zece săptămâni [a se vedea articolul 3 alineatele (1)-(3)].

În plus, trebuie prevăzută o procedură de verificare prin care utilizatorul care prezintă un raport și utilizatorul al cărui conținut a fost blocat sau șters poate solicita o revizuire a deciziei privind blocarea sau ștergerea (insuficientă) de către platformă [a se vedea articolul 3 alineatul (4)].

Furnizorii de platforme de comunicare trebuie să furnizeze trimestrial informații cu privire la gestionarea rapoartelor de conținut ilegal într-un raport anual, în cazul platformelor de comunicare cu mai mult de un milion de utilizatori înregistrați (a se vedea articolul 4).

Pentru a asigura accesibilitatea (inclusiv o adresă de livrare), furnizorii trebuie să desemneze un agent responsabil pentru a asigura asumarea răspunderii (a se vedea articolul 5).

Autoritatea de supraveghere trebuie să impună o amendă unui furnizor, în funcție de gravitatea încălcării legii, dacă una dintre obligațiile create de această lege a fost încălcată în mod sistematic (a se vedea articolul 10). Cu toate acestea, proiectul prevede că, în primul rând, trebuie emis un ordin de îmbunătățire înainte de inițierea unei proceduri de impunere a unei amenzi (a se vedea articolul 9). O amendă poate fi aplicată unui reprezentant responsabil dacă acesta nu asigură disponibilitatea sau nu acționează cu atenția cuvenită pentru a garanta faptul că obligația de a institui o procedură de notificare și revizuire și obligația de raportare sunt îndeplinite.


9. Brief Statement of Grounds
Principalul motiv pentru elaborarea prezentului proiect de lege este dezvoltarea îngrijorătoare prin care, pe lângă avantajele pe care aceste noi tehnologii și canale de comunicare le-au adus, acestea au generat, de asemenea, o nouă formă de violență și discurs al urii pe internet sub formă de insulte, expunere, informații false, care au culminat cu acte de violență și amenințări cu moartea. Atacurile constau, în principal, în acte de natură rasistă, xenofobă, misogină și homofobă. Se impune elaborarea unei strategii cuprinzătoare și a unui set de măsuri de prevenire, ajungând până la aplicarea unor sancțiuni. Această strategie se bazează pe cei doi piloni ai responsabilității platformei și protecției victimelor, la care se referă prezentul proiect de lege în vederea asigurării asumării răspunderii platformei.

Furnizorii de platforme de comunicare nu îndeplinesc adesea obligația existentă de a șterge imediat conținutul ilegal sau de a bloca accesul la acesta dacă este cunoscut ca fiind conținut ilegal. În plus, conținutul raportat de utilizatori este, în general, verificat doar de platforme în conformitate cu propriile lor orientări comunitare și nu pe baza reglementărilor naționale în materie penală. Prin urmare, persoanele afectate sunt adesea obligate să ia măsuri legale pentru a obține o ștergere. Având în vedere acest lucru, este, prin urmare, important ca platformele de comunicare să devină mai responsabile decât înainte. Întrucât aceasta este o provocare la nivel transfrontalier, reglementarea eficientă la nivel european este cea mai potrivită soluție. Prin urmare, în rezoluția Consiliului de Miniștri din 9 iulie 2020, guvernul landului a salutat, prin urmare, prezentarea unei „Legi privind serviciile digitale” a cărei dată de adoptare a fost anunțată de Comisia Europeană la sfârșitul anului. Întrucât acest proces de consultare continuă și, în special, finalizarea procedurii legislative corespunzătoare la nivel european se va întinde pe o perioadă mai îndelungată este necesar ca, pe baza experienței inițiativelor legislative germane și franceze, să se ia măsuri legale, cât mai curând posibil pentru ca platformele să asigure un grad mai mare de transparență, responsabilitate și asumare a răspunderii.

Caracterul urgent al problemei necesită punerea imediată în aplicare a unei acțiuni la nivel național. Până la eliminarea lacunelor de reglementare la nivel european, urmează să fie elaborată o lege privind măsurile de protejare a utilizatorilor de pe platformele de comunicare pentru a combate în mod eficient discursul urii pe internet, pentru a remedia situația prin obligația legală a platformelor de a înființa un sistem de gestionare a reclamațiilor pentru tratarea conținutului ilegal. În plus, se prevede obligația de a desemna un reprezentant responsabil pentru a asigura asumarea răspunderii (inclusiv o adresă de livrare). Pentru a crește baza de informații cu privire la activitățile platformelor din acest domeniu sensibil și pentru a putea evalua măsurile, proiectul conține, de asemenea, obligația de a prezenta cu regularitate un raport privind gestionarea conținutului ilegal. Măsurile mai puțin restrictive ar putea prezenta un grad mai redus de eficiență având în vedere situația actuală a amenințărilor, nivelul dorit de protecție împotriva conținutului infracțional de pe platformele de comunicare și punerea în aplicare a supravegherii respectării cerințelor. Măsurile se bazează pe exemplul altor state membre (Germania, Franța) pentru care CE nu a ridicat obiecții formale care ar fi condus la prelungirea perioadei de așteptare.


10. Reference Documents - Basic Texts
Nu există un text de bază disponibil


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nu


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nu


14. Fiscal measures
Nu


15. Impact assessment
Da


16. TBT and SPS aspects
Acordul BTC

Nu - Proiectul nu este o reglementare tehnică sau o evaluare a conformității

Acordul SPS

Nu - Proiectul nu este o măsură sanitară sau fitosanitară

**********
Comisiei Europene

Punct de contact pentru Directiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  European Digital Rights on 09-11-2020
Click to expand

European Digital Rights (EDRi) is an association representing 44 human rights organisations from across Europe that defend rights and freedoms in the digital environment. This submission has been developed with the contributions of our members epicenter.works, Access Now and Article 19.

Summary

On 3 September 2020, the Austrian government released a legislative package to tackle online hate speech. Besides a comprehensive justice reform, the package also contains a bill that creates new obligations for online platforms to remove potentially illegal user-generated content (the so-called Kommunikationsplattformen-Gesetz, or KoPlG for short). On 1. September 2020, Austria notified the draft law to the European Commission in accordance with Directive (EU) 2015/1535.

EDRi strongly advises the European Commission to postpone the Austrian draft KoPlG for the following reasons:

  • The draft legislation would seriously hinder the fundamental right to freedom of expression and opinion by creating chilling effects and limit the right to conduct business for SMEs;

  • It de facto puts in the hands of platforms within scope the responsibility to enforce the law, although they neither have the necessary knowledge nor the ability to do so;

  • Its scope is disproportionate and may affect community-led, non-for-profit as well as small service providers in an unequal and disproportionate manner in contrast to Big Tech companies;

  • There is no evidence substantiating the claim that the proposed rules would be an effective and proportionate remedy to deal with the problem of online illegal hate speech in Austria;

  • The penalties foreseen in the draft legislation are disproportionate and will certainly lead the platforms to stay on the safe side and thus, to potentially overblock legitimate content in order to escape the threat of disproportionate fines;

  • The Commission should prevent the introduction of national measures that would compromise the adoption of the future Digital Services Act package by the European Parliament and the Council in the same field and thus, preventing harmonised legislative landscape across the EU.

    Please consult our full contribution attached.


en
  EuroISPA (European Internet Service Providers Association) on 15-10-2020
Click to expand

To whom it may concern,

Please find attached EuroISPA's points of critique on the Austrian Federal Act on measures to protect users on communication platforms. 

Kind regards, 

Mauro Sanna

Policy Executive
EuroISPA - European Internet Services Providers Association
Rue de la Loi 38 - 1000 Brussels
T : +32 (0) 289 665 83

M: +32 (0)491 258 232
www.euroispa.org

Follow us on Twitter @euroispa

 

EuroISPA is the world's largest association of Internet Services Providers, representing over 2500 ISPs across Europe.

EU Transparency Register ID Number: 5443781311


en
  Wikimedia on 06-10-2020
Click to expand

Dear European Commission,

Wikimedia is a global network of associations, project communities and a foundation that has dedicated itself to making knowledge free and accessible globally. Our most popular projects are Wikipedia, Wikidata (a free database storage for structured data that can be edited and read by machines and humans) and Wikimedia Commons (a multimedia archive). All three projects are open, free, self-governing and the largest in their respective catogry, succefully competing with commercial, for-profit projects. They belong to the world and can thus be considered as the online equivalent of "public spaces" or the "commons".

We have been and continue to be engaged, together with our Austrian chapter Wikimedia Österreich, in the national debates (https://www.wikimedia.at/offener-brief/). As this is a legislative project that will have consequences way beyond the Austrian borders, we take the liberty to also engage the the EU level consultation.

We would highly recommend for the Austrian legislator postpone its plans until after the European Commission has presented its own legislative package known as the Digital Services Act. The reasons for this are manifold:

1. We are doing our utmost to keep up with all laws and legislations across Europe and, indeed, the world. But it is simply impossible. If we want to make space for alternative platforms to compete with gatekeepers we need clear rules across Europe. Otherwise we help entrench very large gatekeeper platforms who can simply pay for carrying the legal risk.

2. As opposed to the carve-outs of the Copyright in the Digital Single Market Directive, the proposed Austrian national law, as it currently stands, does not exclude all non-for profit Wikimedia projects , which are following the fules by and large. Both Wikimedia Commons and Wikidata remain within scope, although they are not meant to be targeted by the legislator. Again, this creates at least partial contradictions between EU-level and national principles

3. Our projects work and compete with the gatekeepers not on the grounds of money, but because we have thiriving communities. The community moderation model of Wikimedia projects seems incompatible with this legislation. It is unclear how the Wikimedia Foundation would comply with §5 “Verantwortlicher Beauftragter”, whithout changing the structure and governance fo the projects. The very same self-governane that helps us be an alternative to the gatekeepers.
 
We hope the European Commision and the Austrian legislator can find a way to compete on this. Ideally, all these issue will at least in principle be laid out in the Digital Services Act before Member States make their own and necessary national improvement.

I remain available for any feedback or comments.

Sincerely,

Dimitar Dimitrov

EU Policy Director

Wikimedia