Notification Detail

Draft Federal Act on measures to protect users on communication platforms (Communication Platforms Act)

Notification Number: 2020/544/A (Austria )
Date received: 01/09/2020
End of Standstill: 02/12/2020

Issue of comments by: Commission,Sweden
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
bg cs da de de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2020) 03207
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2020/0544/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003207.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0544 A HR 02-09-2020 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100 805210
Telefax +43-1/71100
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at


3. Originating Department
Bundeskanzleramt
Abteilung V/3
Ballhausplatz 1, 1010 Wien
Telefon: +43 1 531 15-20 23 88
Fax: +43 1 531 15-20 42 85
E-Mail: medienrecht@bka.gv.at


4. Notification Number
2020/0544/A - SERV60


5. Title
Nacrt saveznog zakona o mjerama za zaštitu korisnika na komunikacijskim platformama (Zakon o komunikacijskim platformama - KoPl-G)


6. Products Concerned
Pružatelj komunikacijske platforme

Komunikacijske platforme u smislu ovog Zakona su usluge informacijskog društva čija je glavna svrha ili bitna funkcija omogućiti razmjenu poruka ili prezentacija s intelektualnim sadržajem u riječima, pisanju, zvuku ili slikama između korisnika s većom skupinom ljudi putem masovne distribucije. Pružatelji komunikacijskih platformi ne ispunjavaju obveze iz ovog Saveznog zakona ako broj registriranih korisnika ne prelazi 100 000 i ako promet ostvaren radom komunikacijske platforme ne prelazi 500 000 EUR. Uz to, iz obveza ovog Zakona izričito su isključeni pružatelji platformi za posredovanje roba i usluga, neprofitne internetske enciklopedije i medijske tvrtke koje pružaju komunikacijske platforme u izravnoj vezi sa svojim novinarski osmišljenim ponudama.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Savezni zakon o mjerama za zaštitu korisnika na komunikacijskim platformama (Zakon o komunikacijskim platformama - KoPl-G) predviđa organizacijske obveze za velike komunikacijske platforme kako bi se osiguralo učinkovito i transparentno rukovanje određenim protuzakonitim sadržajem. Protuzakoniti sadržaj u smislu ovog zakona je sadržaj koji ispunjava jedno od kaznenih djela navedenih u članku 2 br. 6 i nije opravdan.

Nacrt predviđa sljedeće obveze za pružatelje usluga:

Na platformama se mora održavati učinkovit i transparentan postupak za prijavu protuzakonitog sadržaja, uključujući: osigurati da korisnici mogu prijaviti sadržaj koji je lako i stalno dostupan, da se sadržaj brzo provjerava i, ako je potrebno, blokira ili briše (očigledno nezakonit, odnosno protuzakonit sadržaj u roku od 24 sata, drugi protuzakonit, odnosno kriminalni sadržaj u roku od sedam dana), da se informira o odluci o brisanju ili blokiranju platforme i izbrisanog ili blokiranog sadržaja, kao i podaci potrebni za identifikaciju autora spremaju u dokazne svrhe, uključujući i u svrhu kaznenog progona, na rok od deset tjedana (vidjeti članak 3, stavke 1. do 3.).

Uz to, mora se osigurati postupak provjere, pri čemu korisnik koji izrađuje izvješće i korisnik čiji je sadržaj blokiran ili izbrisan mogu izvršiti reviziju odluke o (nedovoljnom) blokiranju ili brisanju od strane platforme (vidjeti članak 3. stavak 4.).

Pružatelji komunikacijskih platformi moraju izvještavati o svom postupanju s prijavama protuzakonitog sadržaja u godišnjem izvješću, u slučaju komunikacijskih platformi s više od milijun registriranih korisnika, tromjesečno (vidjeti članak 4).

Da bi osigurali dostupnost (uključujući adresu za isporuku), pružatelji usluga moraju imenovati odgovornog predstavnika koji će osigurati odgovornost (vidjeti članak 5).

Ako je jedna od obveza navedenih u ovom zakonu prekršena na sustavni način nadzorno tijelo mora pružatelju usluge izreći novčanu kaznu ovisno o težini kršenja zakona (vidjeti članak 10.). Međutim, Nacrt predviđa da se prije pokretanja postupka za izricanje novčane kazne najprije mora izdati nalog za popravljanje (vidjeti članak 9). Ako ne osigura svoju dostupnost ili ne poduzme očekivane mjere da osigura ispunjenje obveze uspostavljanja postupka obavještavanja i pregleda i obveze prijavljivanja odgovornom službeniku može se izreći novčana kazna.


9. Brief Statement of Grounds
Glavni razlog koncepcije sadašnjeg nacrta zakona je zabrinjavajući razvoj interneta i društvenih medija, pored prednosti koje su te nove tehnologije i komunikacijski kanali donijeli, uspostavili su i nove oblike nasilja i mržnje u obliku vrijeđanja, širenja lažnih informacija, pa čak i do porasta prijetnji nasiljem i smrću. Napadi se pretežno temelje na rasističkim, ksenofobnim, mizoginim i homofobnim motivima. Potrebna je sveobuhvatna strategija i paket mjera, od prevencije do sankcija. Ova strategija se temelji na dva stupa odgovornosti platforme i zaštite žrtava, uz pomoć sadašnjeg nacrta zakona koji se odnosi na osiguravanje odgovornosti platforme.

Pružatelji komunikacijskih platformi često ne ispunjavaju postojeću obvezu da odmah izbrišu protuzakoniti sadržaj ili blokiraju pristup njemu ako se ustanovi da postoji protuzakoniti sadržaj. Uz to, sadržaj koji prijavljuju korisnici platforme uglavnom provjeravaju samo prema vlastitim smjernicama zajednice, a ne i prema nacionalnim kaznenim djelima. Zbog toga su žrtve često prisiljene poduzeti pravne radnje kako bi se ishodilo brisanje sadržaja. U svjetlu toga, važno je komunikacijske platforme učiniti odgovornijima nego ranije. Budući da je ovo prekogranični izazov, najbolje rješenje je učinkovito rješenje na europskoj razini. U svojoj rezoluciji Vijeća ministara od 9. srpnja 2020. godine, Savezna vlada pozdravila je podnošenje „Zakona o digitalnim uslugama” koje je Europska komisija najavila za kraj godine. Budući da će biti potrebno neko vrijeme da se završi ovaj postupak tekućeg savjetovanja, a posebno odgovarajući zakonodavni postupak na europskoj razini, na temelju iskustva njemačke i francuske zakonodavne inicijative, potrebno je poduzeti pravne mjere što je prije moguće, u cilju veće transparentnosti, odgovornosti i pravne odgovornosti platformi.

Hitnost problema zahtijeva da se odmah provede nacionalna akcija. Dok se regulatorni deficit ne otkloni na europskoj razini, treba izraditi zakon koji sadrži mjere za zaštitu korisnika na komunikacijskim platformama, u svrhu učinkovite borbe protiv mržnje na internetu, kako bi se situacija popravila zakonskom obvezom da platforme uspostave sustav upravljanja žalbama za postupanje sa sadržajem koji je protuzakonit. Uz to, postoji obveza imenovanja odgovornog službenika kako bi se osigurala odgovornost (uključujući adresu koja se može poslati). Kako bi se povećala baza podataka o aktivnostima platformi u ovom osjetljivom području te kako bi se mogle procijeniti mjere, nacrt također sadrži obvezu podnošenja redovitog izvješća o postupanju s protuzakonitim sadržajem. Manje restriktivne mjere bile bi manje učinkovite s obzirom na trenutnu rizičnu situaciju, željenu razinu zaštite od kriminalnih sadržaja na komunikacijskim platformama te s obzirom provođenje nadzora nad poštovanjem zahtjeva. Mjere se temelje na primjeru drugih država članica (DE, F) za koje EK nije iznijela nikakve formalne prigovore koji bi doveli do produljenja razdoblja mirovanja.


10. Reference Documents - Basic Texts
Ne postoji temeljni tekst


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Da


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne - Nacrt nije ni tehnički propis, niti ocjena sukladnosti

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  European Digital Rights on 09-11-2020
Click to expand

European Digital Rights (EDRi) is an association representing 44 human rights organisations from across Europe that defend rights and freedoms in the digital environment. This submission has been developed with the contributions of our members epicenter.works, Access Now and Article 19.

Summary

On 3 September 2020, the Austrian government released a legislative package to tackle online hate speech. Besides a comprehensive justice reform, the package also contains a bill that creates new obligations for online platforms to remove potentially illegal user-generated content (the so-called Kommunikationsplattformen-Gesetz, or KoPlG for short). On 1. September 2020, Austria notified the draft law to the European Commission in accordance with Directive (EU) 2015/1535.

EDRi strongly advises the European Commission to postpone the Austrian draft KoPlG for the following reasons:

  • The draft legislation would seriously hinder the fundamental right to freedom of expression and opinion by creating chilling effects and limit the right to conduct business for SMEs;

  • It de facto puts in the hands of platforms within scope the responsibility to enforce the law, although they neither have the necessary knowledge nor the ability to do so;

  • Its scope is disproportionate and may affect community-led, non-for-profit as well as small service providers in an unequal and disproportionate manner in contrast to Big Tech companies;

  • There is no evidence substantiating the claim that the proposed rules would be an effective and proportionate remedy to deal with the problem of online illegal hate speech in Austria;

  • The penalties foreseen in the draft legislation are disproportionate and will certainly lead the platforms to stay on the safe side and thus, to potentially overblock legitimate content in order to escape the threat of disproportionate fines;

  • The Commission should prevent the introduction of national measures that would compromise the adoption of the future Digital Services Act package by the European Parliament and the Council in the same field and thus, preventing harmonised legislative landscape across the EU.

    Please consult our full contribution attached.


en
  EuroISPA (European Internet Service Providers Association) on 15-10-2020
Click to expand

To whom it may concern,

Please find attached EuroISPA's points of critique on the Austrian Federal Act on measures to protect users on communication platforms. 

Kind regards, 

Mauro Sanna

Policy Executive
EuroISPA - European Internet Services Providers Association
Rue de la Loi 38 - 1000 Brussels
T : +32 (0) 289 665 83

M: +32 (0)491 258 232
www.euroispa.org

Follow us on Twitter @euroispa

 

EuroISPA is the world's largest association of Internet Services Providers, representing over 2500 ISPs across Europe.

EU Transparency Register ID Number: 5443781311


en
  Wikimedia on 06-10-2020
Click to expand

Dear European Commission,

Wikimedia is a global network of associations, project communities and a foundation that has dedicated itself to making knowledge free and accessible globally. Our most popular projects are Wikipedia, Wikidata (a free database storage for structured data that can be edited and read by machines and humans) and Wikimedia Commons (a multimedia archive). All three projects are open, free, self-governing and the largest in their respective catogry, succefully competing with commercial, for-profit projects. They belong to the world and can thus be considered as the online equivalent of "public spaces" or the "commons".

We have been and continue to be engaged, together with our Austrian chapter Wikimedia Österreich, in the national debates (https://www.wikimedia.at/offener-brief/). As this is a legislative project that will have consequences way beyond the Austrian borders, we take the liberty to also engage the the EU level consultation.

We would highly recommend for the Austrian legislator postpone its plans until after the European Commission has presented its own legislative package known as the Digital Services Act. The reasons for this are manifold:

1. We are doing our utmost to keep up with all laws and legislations across Europe and, indeed, the world. But it is simply impossible. If we want to make space for alternative platforms to compete with gatekeepers we need clear rules across Europe. Otherwise we help entrench very large gatekeeper platforms who can simply pay for carrying the legal risk.

2. As opposed to the carve-outs of the Copyright in the Digital Single Market Directive, the proposed Austrian national law, as it currently stands, does not exclude all non-for profit Wikimedia projects , which are following the fules by and large. Both Wikimedia Commons and Wikidata remain within scope, although they are not meant to be targeted by the legislator. Again, this creates at least partial contradictions between EU-level and national principles

3. Our projects work and compete with the gatekeepers not on the grounds of money, but because we have thiriving communities. The community moderation model of Wikimedia projects seems incompatible with this legislation. It is unclear how the Wikimedia Foundation would comply with §5 “Verantwortlicher Beauftragter”, whithout changing the structure and governance fo the projects. The very same self-governane that helps us be an alternative to the gatekeepers.
 
We hope the European Commision and the Austrian legislator can find a way to compete on this. Ideally, all these issue will at least in principle be laid out in the Digital Services Act before Member States make their own and necessary national improvement.

I remain available for any feedback or comments.

Sincerely,

Dimitar Dimitrov

EU Policy Director

Wikimedia