Notification Detail

Draft Regulation on the conditions and procedure for the construction and operation of sports facilities - outdoor sports shooting facilities outside urban areas

Notification Number: 2020/538/BG (Bulgaria )
Date received: 28/08/2020
End of Standstill: 30/11/2020

bg de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Pranešimas 002

Komisijos pranešimas - TRIS/(2020) 03182
Direktyva (ES) 2015/1535
Pranešimo vertimas 001
Pranešimas: 2020/0538/BG

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003182.LT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0538 BG LT 28-08-2020 BG NOTIF


2. Member State
BG


3. Department Responsible
Министерство на икономиката
Дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите"
ул. "Славянска" № 8, 1052 София
Tel.: +359 2 940 7336; +359 2 940 7522; +359 2 940 7234
FAX: +359 2 987 8952
E-mail: infopointBG@mi.government.bg


3. Originating Department
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
дирекция "Технически правила и норми",
ул. "Св.св. Кирил и Методий" 17-19
1202 София
тел.:+359 2 9405215


4. Notification Number
2020/0538/BG - B00


5. Title
Reglamento dėl sporto įstaigų – lauko sportinių šaudyklų už miesto teritorijos ribų – statybos ir naudojimo sąlygų ir procedūros projektas


6. Products Concerned
Reglamentu nustatomos sporto įstaigų – lauko sportinių šaudyklų už miesto teritorijos ribų – statybos ir naudojimo sąlygos ir procedūra tokioms šaudymo sporto rūšims, kaip dinaminis šaudymas, medžioklinis šaudymas, biatlonas ir T klasės šaudymas, įskaitant saugaus naudojimo, priežiūros ir kontrolės reikalavimus.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Reglamentu nustatomi reikalavimai lauko sportinio šaudymo įstaigoms, kurios skirtos šaudymo sporto rūšims, tokioms kai dinaminis šaudymas, medžioklinis šaudymas, biatlonas ir T klasės šaudymas, susiję su:
– jų vieta, vystymu ir saugių atstumų nustatymu;
– jų dizainu, įskaitant reikalavimus, keliamus šaudymo įstaigų zonoms, teritorijai ir draudimus sporto įstaigoms, šaudymo įstaigų saugos įrangai keliamus reikalavimus ir šaudymo zonų vystymą;
– saugumo užtikrinimu, sporto įstaigų naudojimo priežiūra ir kontrole.


9. Brief Statement of Grounds
Reglamento projektas buvo parengtas 2019 m. įsigaliojus naujajam Fizinio lavinimo ir sporto įstatymui. Projektu panaikinamas dabartinis 2013 m. Reglamentas Nr. V-12-299 dėl sporto įstaigų – lauko sportinių šaudyklų už miesto teritorijos ribų – statybos ir naudojimo sąlygų ir procedūrų (paskelbta 2013 m. Bulgarijos Respublikos oficialiajame leidinyje Nr. 83).


10. Reference Documents - Basic Texts
Nuorodos į pagrindinius tekstus: Fizinio lavinimo ir sporto įstatymas
Erdvinio planavimo įstatymas


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Techninių prekybos kliūčių aspektas

NE – projektas nedaro didelės įtakos tarptautinei prekybai.

Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių aspektas

Ne – projektas nėra sanitarinė ar fitosanitarinė priemonė.

**********
Europos Komisijos


Direktyvos (ES) 2015/1535 Kontaktinis taškas
Faksas: +32 229 98043
el. pašto adresas: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification