Notification Detail

Draft Regulation on the conditions and procedure for the construction and operation of sports facilities - outdoor sports shooting facilities outside urban areas

Notification Number: 2020/538/BG (Bulgaria )
Date received: 28/08/2020
End of Standstill: 30/11/2020

bg de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Üzenet 002

A Bizottság közleménye - TRIS/(2020) 03182
(EU) 2015/1535 irányelv
Az üzenet fordítása 001
Bejelentés: 2020/0538/BG

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003182.HU)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0538 BG HU 28-08-2020 BG NOTIF


2. Member State
BG


3. Department Responsible
Министерство на икономиката
Дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите"
ул. "Славянска" № 8, 1052 София
Tel.: +359 2 940 7336; +359 2 940 7522; +359 2 940 7234
FAX: +359 2 987 8952
E-mail: infopointBG@mi.government.bg


3. Originating Department
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
дирекция "Технически правила и норми",
ул. "Св.св. Кирил и Методий" 17-19
1202 София
тел.:+359 2 9405215


4. Notification Number
2020/0538/BG - B00


5. Title
Rendelettervezet a városi területeken kívüli sportlétesítmények - szabadtéri sportlövészeti létesítmények - építésének és üzemeltetésének feltételeiről és a kapcsolódó eljárásról


6. Products Concerned
A rendelet meghatározza a sportlétesítmények - városi területeken kívüli szabadtéri sportlövészeti létesítmények (ezen belül a lövészeti sportágak, pl. dinamikus lövészet, vadászlövészet, biatlon és T-osztályú lövészet) – építésére és üzemeltetésére vonatkozó feltételeket és eljárást, a biztonságos használat, karbantartás és ellenőrzés követelményeit is beleértve.


7. Notification Under Another Act8. Main Content
A tervezet a szabadtéri sportlövészeti létesítmények esetében meghatározza a lövészsportokra (dinamikus lövészet, vadászlövészet, biatlon és T-osztályú lövészet) vonatkozó követelményeket az alábbiak tekintetében:
– elhelyezkedés, kialakítás és biztonságos távolságok meghatározása;
– tervezés, beleértve a lövészeti létesítmények területeire (lőterekre) és a terepre vonatkozó követelményeket, a sportlétesítményekkel kapcsolatos korlátozásokat, valamint a lövészeti létesítmények biztonsági felszerelésére és a lőterek kialakítására vonatkozó követelményeket;
– a sportlétesítmények biztonságának, karbantartásának és működés-ellenőrzésének biztosítása.


9. Brief Statement of Grounds
A rendelettervezet kidolgozására az új testnevelési és sporttörvény 2019-es hatálybalépésével összefüggésben került sor. A tervezet hatályon kívül helyezi a sportlétesítmények - a városi területeken kívüli szabadtéri sportlövészeti létesítmények - építésének és üzemeltetésének feltételeiről és a kapcsolódó eljárásról szóló 2013. évi V-12-299. sz. aktuális rendeletet (közzétéve az Állami Közlöny 2013. évi 83. számában).


10. Reference Documents - Basic Texts
Hivatkozások az alapszövegekre: Testnevelési és sporttörvény
A területrendezésről szóló törvény


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nem


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Nem


14. Fiscal measures
Nem


15. Impact assessment16. TBT and SPS aspects
TBT-vonatkozás

Nem – a tervezet nincs jelentős hatással a nemzetközi kereskedelemre.

SPS-vonatkozás

Nem – a tervezet nem egészségügyi vagy növényegészségügyi intézkedés.

**********
Európai Bizottság

Kapcsolat: (EU) 2015/1535 irányelv
Fax: +32 229 98043
E-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification