Notification Detail

Draft Regulation on the conditions and procedure for the construction and operation of sports facilities - outdoor sports shooting facilities outside urban areas

Notification Number: 2020/538/BG (Bulgaria )
Date received: 28/08/2020
End of Standstill: 30/11/2020

bg de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2020) 03182
směrnice (EU) 2015/1535
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2020/0538/BG

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003182.CS)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0538 BG CS 28-08-2020 BG NOTIF


2. Member State
BG


3. Department Responsible
Министерство на икономиката
Дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите"
ул. "Славянска" № 8, 1052 София
Tel.: +359 2 940 7336; +359 2 940 7522; +359 2 940 7234
FAX: +359 2 987 8952
E-mail: infopointBG@mi.government.bg


3. Originating Department
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
дирекция "Технически правила и норми",
ул. "Св.св. Кирил и Методий" 17-19
1202 София
тел.:+359 2 9405215


4. Notification Number
2020/0538/BG - B00


5. Title
Návrh nařízení o podmínkách a postupu při výstavbě a provozování sportovních zařízení - venkovní sportovní střelnice mimo městské oblasti


6. Products Concerned
Nařízením se stanoví podmínky a postup při výstavbě a provozování sportovních zařízení - venkovních sportovních střelnic mimo městské oblasti pro střelecké sporty zahrnující dynamickou střelbu, loveckou střelbu, biatlon a střelbu třídy T, a to včetně požadavků na bezpečné užívání, údržbu a kontrolu.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Návrh stanoví požadavky na venkovní sportovní střelecká zařízení pro střelecké sporty zahrnující dynamickou střelbu, loveckou střelbu, biatlon a střelbu třídy T, pokud jde o:
- jejich umístění, rozvoj a určení bezpečných vzdáleností;
- jejich projektování, a to včetně požadavků na prostory střeleckých zařízení, terén a omezení pro sportovní zařízení, požadavků na bezpečnostní vybavení střeleckých zařízení a vytváření prostor pro střelbu;
- zajištění bezpečnosti, údržby a kontroly provozování sportovních zařízení.


9. Brief Statement of Grounds
Návrh nařízení byl zpracován v souvislosti se vstupem v platnost nového zákona o tělesné výchově a sportu v roce 2019. Návrh zrušuje stávající nařízení č. V-12-299 z roku 2013 o podmínkách a postupu pro stavbu a provozování sportovních zařízení - venkovní sportovní střelnice mimo městské oblasti (zveřejněné ve Státním věstníku (SV) č. 83 z roku 2013).


10. Reference Documents - Basic Texts
Odkazy na základní texty: Zákon o tělesné výchově a sportu
Zákon o územním plánování


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Hledisko TBT

Ne – návrh nemá významný vliv na mezinárodní obchod.

Hledisko SPS

Ne - návrh není sanitárním ani fytosanitárním opatřením.

**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification