Notification Detail

Order of the State Secretary for Infrastructure and Public Works of ......, No IENW/BSK-2019/*, amending the Vehicles order [Regeling voertuigen] to enable inspection of particulate filters with a particle counter and to apply certain other technical amendments.

Notification Number: 2019/328/NL (Netherlands )
Date received: 08/07/2019
End of Standstill: 09/10/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Mesaj 002

Comunicarea Comisiei - TRIS/(2019) 01840
Directiva (UE) 2015/1535
Traducerea mesajului 001
Notificare: 2019/0328/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201901840.RO)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0328 NL RO 08-07-2019 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


4. Notification Number
2019/0328/NL - T40T


5. Title
Ordin al secretarului de stat pentru infrastructură și lucrări publice din .......,
nr. IENW/BSK-2019/*, de modificare a Ordinului privind vehiculele [Regeling voertuigen] pentru a permite inspecția filtrelor de particule cu un contor de particule și pentru a aplica alte modificări tehnice.


6. Products Concerned
Proiectul de ordin se referă la vehiculele diesel echipate cu filtru de particule de către producător. Acesta se referă la vehiculele diesel pentru pasageri, vehiculele industriale diesel și autobuzele diesel.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
O nouă cerință permanentă este adăugată la Ordinul privind vehiculele, care prevede că, dacă un vehicul este dotat cu un filtru de particule, acesta din urmă trebuie să funcționeze corect. Funcționarea corectă a filtrului de particule se verifică prin măsurarea numărului de particule per centimetru cub din gazele de eșapament.

Gazele de eșapament provenite de la un vehicul diesel dotat cu filtru de particule, cu motorul în repaus, nu trebuie să conțină mai mult de 1 000 000 particule per centimetru cub pentru vehiculele fabricate până în anul de fabricație 2014 sau 250 000 particule pe centimetru cubi pentru vehiculele fabricate începând cu anul de fabricație 2015. Cerința referitoare la 250 000 de particule pe centimetru cub este de trei până la cinci ori mai puțin stringentă decât standardul Euro-5b pentru emisii de particule de 600 000 000 000 particule pe kilometru.

Prezentul proiect de ordin are ca scop stabilirea procedurii de măsurare pentru verificarea efectivă a funcționării filtrelor de particule în vehiculele diesel prevăzute cu contor de particule. Acest lucru face ca acest test să fie disponibil pentru stațiile de inspecție ale Autorității rutiere olandeze (RDW) și pentru inspecțiile rutiere efectuate de poliție. În prezent, această cerință nu este testată pe durata inspecției periodice generale [APK].


9. Brief Statement of Grounds
Noile cerințe sunt necesare în lumina impactului negativ al poluării aerului asupra sănătății publice. Acestea sunt cerințe referitoare la prezența și adecvarea filtrelor de particule în vehiculele diesel. Din acest motiv, măsurile selectate sunt proporționale (adică: necesare pentru a reduce poluarea aerului datorită emisiilor de particule provenite de la vehiculele diesel) și nu reprezintă o povară inutilă.

Țările de Jos stabilesc aceste cerințe pentru toate vehiculele din țară - indiferent de origine - după punerea în funcțiune, pentru a reduce la minimum impactul negativ al emisiilor poluante asupra sănătății publice. Prin urmare, cerințele sunt nediscriminatorii. Ordinul privind vehiculele include o clauză de recunoaștere reciprocă pentru aprobarea echipamentului de măsurare.

Poluarea aerului contribuie în mod semnificativ la îmbolnăvire și deces. Expunerea la particule reprezintă cauza a 4 % din bolile din Țările de Jos. Astfel, după fumat (13 %), poluarea aerului este unul dintre cei mai mari factori de risc, în aceeași măsură ca obezitatea (5 %) și inactivitatea fizică (3-4 %).

Filtrele de particule sunt foarte eficiente în captarea particulelor. Vehiculele diesel dotate cu un filtru de particule defect sau al căror filtru de particule a fost îndepărtat pot emite de peste 1 000 de ori numărul de particule emise de vehiculele diesel dotate cu un filtru care funcționează corect. Începând cu anul de fabricație 2008, aproape toate vehiculele diesel de călători din Țările de Jos au fost echipate cu filtru de particule de către producător. Pentru camioanele de livrare, acest lucru se aplică începând cu anul de fabricație 2010, iar pentru camioane, începând cu anul de fabricație 2014.

Dacă filtrul de particule este înfundat permanent, este necesară întreținerea sub formă de curățare externă sau înlocuire cu un filtru nou. Filtrele de particule sunt eliminate pentru a economisi costurile de întreținere. În plus, filtrele de particule se pot defecta. Măsurarea numărului de particule din gazele de eșapament provenite de la un vehicul diesel cu motor în repaus este o metodă eficientă de a verifica funcționarea filtrului de particule. Testul este rapid și ușor de efectuat cu un contor de particule.

Un vehicul diesel cu filtru de particule eliminat emite aproximativ 5 000 000 de particule per centimetru cub. Valoarea standard de 1 000 000 de particule per centimetru cub pentru vehiculele fabricate până în anul 2014 inclusiv corespunde, în general, cu aproximativ 20 % din particulele care trec. Valoarea standard de 250 000 de particule per centimetru cub pentru vehiculele fabricate începând cu anul 2015 corespunde cu aproximativ 5% din particulele care trec.

Prezentul proiect de regulament oferă, de asemenea, o bază pentru introducerea verificării filtrului de particule cu un contor de particule ca parte obligatorie a inspecției periodice generale [APK]. Procentul filtrelor de particule defecte și îndepărtate din automobilele diesel care fac obiectul APK cu un filtru de particule instalat de producător este estimat la 8 până la 10 %. În cadrul actualei APK filtrele de particule nu sunt inspectate în mod eficace.

Data propusă pentru introducerea verificării filtrului de particule cu ajutorul contorului de particule din APK este 2021. O dată anterioară nu este posibilă deoarece contoarele de particule special dezvoltate pentru APK trebuie să fie mai întâi disponibile pe piață. În prezent, aproximativ 10 producători lucrează pentru a dezvolta contoare de particule pentru inspecția tehnică periodică a vehiculelor.


10. Reference Documents - Basic Texts
Numerele sau titlurile textelor de bază: Ordinul privind vehiculele: https://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2018-05-20

Textele de bază au fost transmise în cadrul unei notificări anterioare: 2008/0455/NL


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nu


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nu


14. Fiscal measures
Nu


15. Impact assessment
Informațiile privind evaluarea impactului sunt disponibile în partea generală a memoriului explicativ al proiectului de ordin secțiunea 3. Sarcina administrativă


16. TBT and SPS aspects
Aspect BTC

Nu - proiectul nu are un impact semnificativ asupra comerțului internațional.

Aspect SPS

Nu - proiectul nu este o măsură sanitară sau fitosanitară

**********
Comisiei Europene

Punct de contact pentru Directiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification