Notification Detail

Order of the State Secretary for Infrastructure and Public Works of ......, No IENW/BSK-2019/*, amending the Vehicles order [Regeling voertuigen] to enable inspection of particulate filters with a particle counter and to apply certain other technical amendments.

Notification Number: 2019/328/NL (Netherlands )
Date received: 08/07/2019
End of Standstill: 09/10/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2019) 01840
dyrektywa (UE) 2015/1535
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2019/0328/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201901840.PL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0328 NL PL 08-07-2019 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


4. Notification Number
2019/0328/NL - T40T


5. Title
Rozporządzenie Sekretarza Stanu ds. Infrastruktury i Gospodarki Wodnej z dnia ..........
nr IENW/BSK-2019/* zmieniające rozporządzenie w sprawie pojazdów w celu umożliwienia kontroli filtrów cząstek stałych za pomocą licznika cząstek i wprowadzenia szeregu innych zmian technicznych.


6. Products Concerned
Projekt rozporządzenia dotyczy pojazdów z silnikiem wysokoprężnym wyposażonych przez producenta w filtr cząstek stałych. Dotyczy to zarówno samochodów osobowych, samochodów dostawczych jak i autobusów z silnikiem wysokoprężnym.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Do rozporządzenia w sprawie pojazdów dodaje się nowy wymóg stały, zgodnie z którym w pojazdach z filtrem cząstek stałych filtr ten musi działać poprawnie. Prawidłowe funkcjonowanie filtra kontroluje się, mierząc liczbę cząstek na centymetr sześcienny spalin.

Gazy spalinowe pojazdu z silnikiem wysokoprężnym z filtrem cząstek stałych nie mogą zawierać na biegu jałowym więcej niż 1 000 000 cząstek na centymetr sześcienny w przypadku pojazdów wyprodukowanych do 2014 r. lub 250 000 cząstek na centymetr sześcienny dla pojazdów produkowanych od 2015 r. Wymóg 250 000 cząstek na centymetr sześcienny jest trzy do pięciu razy mniej rygorystyczny niż norma Euro-5b dla emisji 600 000 000 000 cząstek na kilometr.

Celem tego projektu rozporządzenia jest ustanowienie procedury pomiarowej dla skutecznej kontroli działania filtrów cząstek stałych w pojazdach z silnikiem wysokoprężnym za pomocą licznika cząstek. Dzięki temu test ten może być wykonywany przez stacje kontroli niderlandzkiego urzędu kontroli pojazdów (RDW) i przez policję podczas kontroli drogowych. Na razie wymóg ten nie będzie testowany w odniesieniu do powszechnego przeglądu okresowego (APK).


9. Brief Statement of Grounds
Nowe wymogi są konieczne w świetle negatywnego wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie publiczne. Są to wymagania związane z obecnością i prawidłowym funkcjonowaniem filtrów cząstek stałych w pojazdach z silnikiem wysokoprężnym. Z tego powodu wybrane środki są proporcjonalne (tj. konieczne w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza wskutek emisji cząstek stałych z pojazdów z silnikiem wysokoprężnym) i nie stanowią niepotrzebnego obciążenia.

Niderlandy stawiają te wymogi wobec wszystkich pojazdów w kraju bez względu na pochodzenie po rozpoczęciu ich użytkowania, mając na celu minimalizację negatywnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie publiczne. Z tego względu wymagania nie są dyskryminujące. Rozporządzenie w sprawie pojazdów zawiera przepis dotyczący wzajemnego uznawania zatwierdzenia przyrządów pomiarowych.

Zanieczyszczenie powietrza w znaczącym stopniu przyczynia się do zwiększenia zachorowalności i liczby zgonów. Już samo narażenie na pył zawieszony odpowiada za ok. 4 % chorób w Niderlandach. Po paleniu tytoniu (13 %) zanieczyszczenie powietrza jest zatem jednym z najważniejszych czynników ryzyka, o wpływie odpowiadającym nadwadze (5 %) i niewielkiej aktywności fizycznej (3-4 %).

Filtry cząstek stałych bardzo skutecznie wychwytują cząsteczki sadzy. Pojazdy z silnikiem wysokoprężnym z uszkodzonym lub usuniętym filtrem cząstek stałych emitują do 1 000 razy więcej cząstek niż pojazdy z silnikiem wysokoprężnym z prawidłowo działającym filtrem. Niemal wszystkie samochody osobowe z silnikiem wysokoprężnym w Niderlandach produkowane od 2008 r. są wyposażone przez producenta w filtr cząstek stałych. W przypadku samochodów dostawczych jest to rok 2010, a samochodów ciężarowych 2014.

Gdy filtr cząstek stałych zostanie całkowicie pokryty osadem, wymagana jest konserwacja w postaci zewnętrznego czyszczenia lub wymiany na nowy filtr. Filtry cząstek stałych są usuwane, aby zmniejszyć koszty konserwacji. Zdarza się również, że ulegają uszkodzeniu. Działanie filtra cząstek stałych można skutecznie kontrolować, mierząc liczbę cząstek w spalinach samochodu z silnikiem wysokoprężnym przy silniku pracującym na biegu jałowym. Test z użyciem licznika cząstek jest szybki i łatwy do wykonania.

Pojazd z silnikiem diesla z usuniętym filtrem cząstek stałych emituje około 5 000 000 cząstek na centymetr sześcienny. Norma wynosząca 1 000 000 cząstek na centymetr sześcienny dla samochodów do roku produkcji 2014 r. ogólnie przekłada się na przepuszczanie ok. 20 % cząstek. Norma wynosząca 250 000 cząstek na centymetr sześcienny dla samochodów od roku produkcji 2015 r. oznacza, że przepuszczanych jest ok. 5 % cząstek.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia stanowi również podstawę do wprowadzenia kontroli filtra cząstek stałych z użyciem licznika cząstek jako obowiązkowej części powszechnego przeglądu okresowego (APK). Udział wadliwych i usuniętych filtrów cząstek stałych w samochodach osobowych z silnikami wysokoprężnymi podlegających przeglądowi APK, które wyposażone są w filtr cząstek stałych zainstalowany przez producenta, szacuje się na 8–10 %. Obecnie podczas APK filtry cząstek stałych nie są skutecznie kontrolowane.

Docelową datą wprowadzenia kontroli filtra cząstek stałych z użyciem licznika cząstek podczas APK jest 2021 r. Wcześniejszy termin nie jest możliwy, ponieważ liczniki cząstek specjalnie opracowane dla APK muszą najpierw zostać wprowadzone na rynek. Około 10 producentów pracuje obecnie nad opracowaniem liczników cząstek na potrzeby okresowej kontroli technicznej pojazdów.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odniesienia do tekstów podstawowych: rozporządzenie w sprawie pojazdów: https://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2018-05-20

Teksty podstawowe zostały przekazane w ramach wcześniejszej notyfikacji: 2008/0455/NL


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
Informacja o ocenie skutków znajduje się w punkcie 3 części ogólnej noty wyjaśniającej do projektu rozporządzenia. Obciążenia administracyjne.


16. TBT and SPS aspects
Aspekty TBT

Nie – Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Aspekty SPS

Nie – Projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym.

**********
Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification