Notification Detail

Order of the State Secretary for Infrastructure and Public Works of ......, No IENW/BSK-2019/*, amending the Vehicles order [Regeling voertuigen] to enable inspection of particulate filters with a particle counter and to apply certain other technical amendments.

Notification Number: 2019/328/NL (Netherlands )
Date received: 08/07/2019
End of Standstill: 09/10/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2019) 01840
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2019/0328/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201901840.MT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0328 NL MT 08-07-2019 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


4. Notification Number
2019/0328/NL - T40T


5. Title
Ordni tas-Segretarju tal-Istat għall-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi ta’......,
Nru IENW/BSK-2019/*, li temenda l-Ordni dwar il-Vetturi [Regeling voertuigen] biex tippermetti l-ispezzjoni ta’ filtri tal-partikuli tad-diżil b’apparat li jgħodd il-partikuli u biex tapplika ċerti emendi tekniċi oħra.


6. Products Concerned
L-abbozz ta’ Ordni jirrigwarda l-vetturi diżil mgħammra b’filtru tal-partikuli mill-manifattur. Dan ikopri vetturi tal-passiġġieri diżil, vetturi industrijali diżil u karozzi tal-linja diżil.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Huwa miżjud rekwiżit permanenti ġdid mal-Ordni tal-Vetturi li jiddikjara li jekk vettura għandha filtru tal-partikuli, dan tal-aħħar għandu jaħdem sew. Il-funzjonament xieraq tal-filtru tal-partikuli huwa vverifikat billi jkejjel in-numru ta’ partikuli għal kull ċentimetru kubu fl-egżost.

L-egżost minn vettura diżil b’filtru tal-partikuli, b’magna wieqfa, m’għandux ikun fih iktar minn 1 000 000 partikula għal kull ċentimetru kubu għall-vetturi sas-sena tal-manifattura tal-2014, jew 250 000 partikula għal kull ċentimetru kubu għall-vetturi li jibdew mis-sena tal-manifattura tal-2015. Ir-rekwiżit għal 250 000 partikula għal kull ċentimetru kubu hija tlieta sa ħames darbiet inqas strinġenti mill-istandard Euro-5b għall-emissjonijiet ta’ partikuli ta’ 600 000 000 000 partikula għal kull kilometru.

Dan l-abbozz ta’ Ordni huwa maħsub biex jistabbilixxi l-proċedura tal-kejl għall-verifika effettiva tal-funzjonament tal-filtri tal-partikuli f’vetturi diżil b’apparat li jgħodd il-partikuli. Dan jagħmel dan it-test disponibbli għall-istazzjonijiet tal-ispezzjoni tal-Awtorità tal-Vetturi tan-Netherlands [RDW] u għall-ispezzjonijiet tal-pulizija fit-triq. Għalissa, dan ir-rekwiżit m’għandux jiġi ttestjat matul l-ispezzjoni perjodika ġenerali [APK].


9. Brief Statement of Grounds
Ir-rekwiżiti l-ġodda huma meħtieġa fid-dawl tal-impatt avvers tat-tniġġis tal-arja fuq is-saħħa pubblika. Dawn huma rekwiżiti relatati mal-preżenza u l-adegwatezza tal-filtri tal-partikuli f’vetturi diżil. Għal din ir-raġuni, il-miżuri magħżula huma proporzjonati (jiġifieri: neċessarji sabiex jitnaqqas it-tniġġis tal-arja minn emissjonijiet ta’ partikuli minn vetturi diżil) u ma joħolqux piż bla bżonn.

In-Netherlands jistabbilixxu dawn ir-rekwiżiti fuq il-vetturi kollha fil-pajjiż - irrispettivament mill-oriġini - wara l-ikkummissjonar tagħhom, biex jimminimizzaw l-impatt avvers tal-emissjonijiet ta’ partikolati fuq is-saħħa pubblika. Għalhekk ir-rekwiżiti mhumiex diskriminatorji. L-Ordni dwar il-Vetturi tinkludi klawżola ta’ rikonoxximent reċiproku għall-approvazzjoni tat-tagħmir tal-kejl.

It-tniġġis tal-arja huwa kontributur ewlieni għall-mard u l-mewt. L-espożizzjoni għal materja partikolata biss hija responsabbli għal madwar 4 % tal-piż tal-mard fin-Netherlands. Għalhekk, wara t-tipjip (13 %), it-tniġġis tal-arja huwa wieħed mill-akbar fatturi ta’ riskju, fuq l-istess ordni ta’ daqs bħall-obeżità (5 %) u l-inattività fiżika (3-4 %).

Il-filtri tal-partikuli huma effettivi ħafna biex jinqabdu l-partikuli. Il-vetturi diżil b’filtru tal-partikuli difettuż jew imneħħi jistgħu jarmu aktar minn 1 000 darba tan-numru ta’ partikuli minn vetturi diżil b’filtru li jaħdem sew. Mis-sena tal-manifattura tal-2008, kważi l-vetturi tal-passiġġieri diżil fin-Netherlands ġew mgħammra b’filtru tal-partikuli mill-manifattur. Għall-vannijiet tal-kunsinna, dan japplika mis-sena tal-manifattura tal-2010, u għat-trakkijiet mis-sena tal-manifattura tal-2014.

Jekk filtru tal-partikuli huwa misdud b’mod permanenti, il-manutenzjoni għandha tkun meħtieġa fil-forma ta’ tindif estern jew sostituzzjoni b’filtru ġdid. Il-filtri tal-partikuli jitneħħew biex jiffrankaw l-ispejjeż tal-manutenzjoni. Barra minn hekk, il-filtri tal-partikuli jistgħu jsiru difettużi. Il-kejl tan-numru ta’ partikuli fl-egżost minn vettura diżil b’magna wieqfa huwa metodu effettiv biex jivverifika l-funzjonament tal-filtru tal-partikuli. It-test huwa veloċi u faċli biex jitwettaq permezz ta’ apparat li jgħodd il-partikuli.

Il-vettura diżil b’filtru tal-partikuli mneħħi tarmi madwar. 5 000 000 partikula għal kull ċentimetru kubu. Il-valur standard ta’ 1 000 000 partikula għal kull ċentimetru kubu għal vetturi sa u inkluż l-2014 ġeneralment jikkorrispondi għal madwar 20 % tal-partikuli li jgħaddu minn ġo fih. Il-valur standard ta’ 250 000 partikuli għal kull ċentimetru kubu għal vetturi li jibdew mill-2015 ifisser li madwar 5 % tal-partikuli jgħaddu minn ġo fih.

Dan l-abbozz ta’ regolament jipprovdi wkoll bażi għall-introduzzjoni tal-kontroll tal-filtru tal-partikuli b’apparat li jgħodd il-partikuli bħala parti obbligatorja tal-ispezzjoni perjodika ġenerali [APK]. Il-porzjon ta’ filtri tal-partikuli difettużi u mneħħija f’vetturi tal-passiġġieri diżil soġġetti għall-APK b’filtru tal-partikuli installat mill-manifattur huwa stmat għal 8 sa 10 %. L-APK kurrenti ma jispezzjonax effettivament il-filtri tal-partikuli.

Id-data ispirata għall-introduzzjoni tal-kontroll tal-filtru tal-partikuli bl-apparat li jgħodd il-partikuli fl-APK hija l-2021. Aktar kmieni mhuwiex possibbli għax l-apparat li jgħodd il-partikuli żviluppati apposta għall-APK iridu jkunu disponibbli fis-suq l-ewwel. Bħalissa, madwar għaxar manifatturi qed jaħdmu biex jiżviluppaw apparat li jgħodd il-partikuli għall-ispezzjoni teknika perjodika tal-vettura.


10. Reference Documents - Basic Texts
Numri jew titoli tat-testi bażiċi: Ordni dwar il-vetturi: https://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2018-05-20

It-testi bażiċi ntbagħtu ma’ notifika preċedenti: 2008/0455/NL


11. Invocation of the Emergency Procedure
Le


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Le


14. Fiscal measures
Le


15. Impact assessment
L-Informazzjoni dwar il-valutazzjoni tal-impatt hija disponibbli fil-parti ġenerali tal-memorandum ta’ spjegazzjoni għal dan l-abbozz ta’ Ordni taħt it-Taqsima 3. Piż amministrattiv


16. TBT and SPS aspects
Aspett OTK

Le - l-abbozz m’għandux impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

Aspett SPS

Le – l-abbozz mhuwiex miżura sanitarja jew fitosanitarja

**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification