Notification Detail

Order of the State Secretary for Infrastructure and Public Works of ......, No IENW/BSK-2019/*, amending the Vehicles order [Regeling voertuigen] to enable inspection of particulate filters with a particle counter and to apply certain other technical amendments.

Notification Number: 2019/328/NL (Netherlands )
Date received: 08/07/2019
End of Standstill: 09/10/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Üzenet 002

A Bizottság közleménye - TRIS/(2019) 01840
(EU) 2015/1535 irányelv
Az üzenet fordítása 001
Bejelentés: 2019/0328/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201901840.HU)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0328 NL HU 08-07-2019 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


4. Notification Number
2019/0328/NL - T40T


5. Title
Az infrastruktúráért és közművekért felelős miniszter ......-i,
IENW/BSK-2019/* számú rendelete a járművekről szóló rendeletnek [Regeling voertuigen] a részecskeszűrők részecskeszámlálóval történő vizsgálatának lehetővé tétele és bizonyos egyéb technikai módosítások alkalmazása érdekében történő módosításáról.


6. Products Concerned
A rendelettervezet a gyártó által felszerelt részecskeszűrővel rendelkező dízeljárművekre vonatkozik. Ebbe beletartoznak a dízelüzemű személygépjárművek, a dízelüzemű ipari járművek és a dízelüzemű buszok.


7. Notification Under Another Act8. Main Content
A járművekről szóló rendelet egy új állandó követelménnyel egészül ki, amely kimondja, hogy amennyiben egy jármű részecskeszűrővel van felszerelve, az utóbbinak megfelelően kell működnie. A részecskeszűrő megfelelő működésének ellenőrzése a kipufogógázban lévő részecskék egy köbcentiméterre vetített számának mérésével történik.

A részecskeszűrővel felszerelt dízeljárművek kipufogógáza – üresjáratú motorral – a 2014 előtt vagy 2014-ben gyártott járművek esetében legfeljebb 1 000 000 részecskét tartalmazhat köbcentiméterenként, míg a 2015-ben vagy azután gyártott járművek esetében az ilyen járművek kipufogógáza köbcentiméterenként legfeljebb 250 000 részecskét tartalmazhat. A 250 000 részecske/köbcentiméter előírása 3–5-ször kevésbé szigorú, mint az Euro-5b részecske-kibocsátási norma, amely kilométerenként 600 000 000 000 részecske kibocsátását engedélyezi.

A rendelettervezet célja a dízeljárművekben lévő részecskeszűrők működésének részecskeszámlálóval történő hatékony ellenőrzésére szolgáló mérési eljárás meghatározása. A tervezet ezáltal a vizsgálatot a járművekért felelős holland hatóság [RDW] vizsgálóállomásai számára és a rendőrség által végzett közúti ellenőrzések céljából rendelkezésre bocsátja. Az említett követelmény teljesülését jelenleg az általános időszakos ellenőrzés [APK] során nem lehet vizsgálni.


9. Brief Statement of Grounds
Az új követelményekre a légszennyezés által a közegészségre gyakorolt negatív hatás miatt van szükség. Ezek a követelmények a dízeljárművek részecskeszűrőinek meglétére és megfelelőségére vonatkoznak. Ezért a kiválasztott intézkedések arányosak (azaz a dízeljárművek részecskekibocsátása által okozott légszennyezés csökkentése érdekében szükségesek) és nem okoznak szükségtelen terhet.

A szennyezőanyag-kibocsátás közegészségre gyakorolt negatív hatásának minimálisra csökkentése érdekében Hollandiában ezek a követelmények az üzembe helyezésüket követően az országban közlekedő valamennyi járműre vonatkoznak, azok eredetétől függetlenül. A követelmények ezért megkülönböztetésmentesek. A járművekről szóló rendelet a mérőberendezések jóváhagyására vonatkozó kölcsönös elismerési záradékot tartalmaz.

A légszennyezés a betegségek és a halálozások egyik legfőbb oka. Hollandiában a lebegő részecskéknek való kitettség önmagában a betegségek körülbelül 4%-áért felelős. Ezért a dohányzás után (13%) a légszennyezés az egyik legnagyobb kockázati tényező, és ugyanolyan nagyságrendű kockázatot jelent, mint a kóros elhízás (5%) és a fizikai inaktivitás (3-4%).

A részecskeszűrők rendkívül hatékonyak a lebegő részecskék kiszűrésében. A hibás részecskeszűrővel rendelkező dízeljárművek, illetve azok a dízeljárművek, amelyeknek a részecskeszűrőjét eltávolították, több mint 1000-szer több részecskét bocsátanak ki, mint a megfelelően működő szűrővel rendelkező dízeljárművek. A 2008-as gyártási évtől kezdődően Hollandiában majdnem az összes dízelüzemű személygépjármű rendelkezik a gyártó által felszerelt részecskeszűrővel. A furgonok esetében ez a 2010-es gyártási évtől, a tehergépjárművek esetében pedig a 2014-es gyártási évtől kezdődően alkalmazandó.

Ha a részecskeszűrő tartósan eltömődik, külső tisztítás vagy új szűrővel való csere formájában karbantartást kell végezni. A részecskeszűrőket a karbantartási költségek csökkentése miatt el szokták távolítani. A részecskeszűrők ezenkívül meg is hibásodhatnak. Az üresjáratú motorú dízeljárművekből származó kipufogógázban lévő részecskék számának mérése hatékony módja a részecskeszűrő működése ellenőrzésének. A vizsgálat részecskeszámláló használatával gyorsan és egyszerűen elvégezhető.

Az a dízeljármű, amelynek a részecskeszűrőjét eltávolították, köbcentiméterenként körülbelül 5 000 000 részecskét bocsát ki. A 2014 előtt és a 2014-ben gyártott járművekre vonatkozó 1 000 000 részecske/köbcentiméter szabványérték általában az áthaladó részecskék körülbelül 20%-ának felel meg. A 2015-ben és azután gyártott járművekre vonatkozó 250 000 részecske/köbcentiméter szabványérték azt jelenti, hogy a részecskék körülbelül 5%-a halad át.

A rendelettervezet ezenkívül alapot szolgáltat a részecskeszűrő részecskeszámlálóval történő ellenőrzésének bevezetéséhez az általános időszakos ellenőrzés [APK] kötelező részeként. Az APK hatálya alá tartozó, a gyártó által beszerelt részecskeszűrővel rendelkező dízelüzemű járművekben lévő hibás, és az azokból eltávolított részecskeszűrők aránya a becslések szerint 8-10%. A jelenlegi APK nem ellenőrzi hatékonyan a részecskeszűrőket.

A részecskeszűrőknek az APK keretében, részecskeszámlálóval történő ellenőrzése tervezett bevezetésének dátuma 2021. Korábbi bevezetés azért nem lehetséges, mert először forgalomba kell hozni a kifejezetten az APK-hoz kifejlesztett részecskeszűrőket. Jelenleg körülbelül tíz gyártó dolgozik az időszakos műszaki járműellenőrzésre szolgáló részecskeszámlálók kifejlesztésén.


10. Reference Documents - Basic Texts
Az alapszövegek hivatkozási száma vagy címe: A járművekről szóló rendelet: https://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2018-05-20

Az alapszövegeket korábbi értesítés keretében küldték meg: 2008/0455/NL


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nem


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Nem


14. Fiscal measures
Nem


15. Impact assessment
A hatásvizsgálattal kapcsolatos információk a rendelettervezet indokolásának általános részében találhatók a 3. szakaszban. Adminisztratív teher


16. TBT and SPS aspects
TBT-vonatkozás

Nem – a tervezet nincs jelentős hatással a nemzetközi kereskedelemre.

SPS-vonatkozás

Nem – a tervezet nem egészségügyi vagy növényegészségügyi intézkedés

**********
Európai Bizottság

Kapcsolat: (EU) 2015/1535 irányelv
Fax: +32 229 98043
E-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification