Notification Detail

Order of the State Secretary for Infrastructure and Public Works of ......, No IENW/BSK-2019/*, amending the Vehicles order [Regeling voertuigen] to enable inspection of particulate filters with a particle counter and to apply certain other technical amendments.

Notification Number: 2019/328/NL (Netherlands )
Date received: 08/07/2019
End of Standstill: 09/10/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2019) 01840
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2019/0328/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201901840.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0328 NL HR 08-07-2019 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


4. Notification Number
2019/0328/NL - T40T


5. Title
Naredba državnog tajnika za infrastrukturu i javne radove od ......,
br. IENW/BSK-2019/*, o izmjeni Naredbe o vozilima [Regeling voertuigen] radi omogućavanja pregleda filtara za čestice s pomoću brojača čestica te u svrhu primjene određenih drugih tehničkih izmjena.


6. Products Concerned
Nacrt naredbe odnosi se na dizelska vozila koja je proizvođač opremio filtrom za čestice. Time su obuhvaćena dizelska osobna vozila, dizelska industrijska vozila i dizelski autobusi.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Naredbi o vozilima dodaje se novi trajni zahtjev kojim se propisuje da u slučaju da vozilo ima filtar za čestice, on mora ispravno raditi. Ispravan rad filtra za čestice provjerava se putem mjerenja broja čestica po kubnom centimetru u ispušnim plinovima.

Ispušni plinovi dizelskog vozila s filtrom za čestice, u praznom hodu, ne smiju sadržavati više od 1 000 000 čestica po kubnom centimetru za vozila do godine proizvodnje 2014. ili 250 000 čestica po kubnom centimetru za vozila od godine proizvodnje 2015. Zahtjev za 250 000 čestica po kubnom centimetru je tri do pet puta blaži od norme Euro-5b za emisije čestica od 600 000 000 000 čestica po kilometru.

Svrha ovog Nacrta naredbe utvrditi je postupak mjerenja za učinkovitu provjeru rada filtara za čestice u dizelskim vozilima s pomoću brojača čestica. Tako navedeno ispitivanje postaje dostupno stanicama za pregled Nizozemskog nadležnog tijela za vozila [RDW] i za policijske preglede na cesti. Trenutačno se taj zahtjev neće ispitivati tijekom općih periodičnih pregleda [APK].


9. Brief Statement of Grounds
Novi zahtjevi nužni su uzimajući u obzir nepovoljan utjecaj onečišćenja zraka na javno zdravlje. Radi se o zahtjevima koji su povezani s prisutnosti i prikladnosti filtara za čestice u dizelskim vozilima. Iz tog su razloga odabrane mjere razmjerne (odnosno, nužne kako bi se smanjilo onečišćenje zraka putem emisija čestica iz dizelskih vozila) te ne predstavljaju nepotrebni teret.

Ovi se zahtjevi u Nizozemskoj uvode za sva vozila u zemlji – neovisno o podrijetlu – nakon njihova puštanja u rad kako bi se umanjio nepovoljan utjecaj emisija onečišćujućih tvari na javno zdravlje. Zahtjevi stoga nisu diskriminirajući. Naredbom o vozilima obuhvaćena je odredba o uzajamnom priznavanju za odobrenje mjerne opreme.

Onečišćenje zraka najviše doprinosi bolesti i smrti. Sama izloženost lebdećim česticama odgovorna je za približno 4 % tereta obolijevanja u Nizozemskoj. Stoga je, nakon pušenja (13 %), onečišćenje zraka jedan od najvećih čimbenika rizika, gotovo jednakog reda veličine kao pretilost (5 %) i fizička neaktivnost (3–4 %).

Filtri za čestice iznimno su učinkoviti u pogledu zadržavanja lebdećih čestica. Dizelska vozila s neispravnim ili uklonjenim filtrom za čestice mogu ispuštati više od 1 000 puta više čestica od dizelskih vozila s filtrom koji radi ispravno. Počevši od godine proizvodnje 2008., gotovo sva dizelska osobna vozila u Nizozemskoj proizvođači su opremili filtrom za čestice. U slučaju dostavnih kombija, navedeno se primjenjuje od godine proizvodnje 2010., a za kamione od godine proizvodnje 2014.

Ako je filtar za čestice trajno začepljen, potrebno je održavanje u obliku vanjskog čišćenja ili zamjene novim filtrom. Filtri za čestice uklanjaju se radi uštede na troškovima održavanja. Osim toga, filtri za čestice mogu postati neispravni. Mjerenje broja čestica u ispušnim plinovima dizelskog vozila u praznom hodu učinkovita je metoda provjere rada filtra za čestice. Ispitivanje je brzo i jednostavno za provedbu s pomoću brojača čestica.

Dizelsko vozilo s uklonjenim filtrom za čestice ispušta približno 5 000 000 čestica po kubnom centimetru. Standardna vrijednost od 1 000 000 čestica po kubnom centimetru za vozila do i uključujući godinu proizvodnje 2014. općenito odgovara situaciji u kojoj prolazi približno 20 % čestica. Standardna vrijednost od 250 000 čestica po kubnom centimetru za vozila od godine proizvodnje 2015. znači da prolazi približno 5 % čestica.

Ovim nacrtom propisa predviđena je i osnova za uvođenje provjere filtra za čestice s pomoću brojača čestica kao obveznog dijela općeg periodičnog pregleda [APK]. Udio neispravnih i uklonjenih filtara za čestice u dizelskim osobnim automobilima koji podliježu APK-u i u koje je proizvođač ugradio filtar za čestice procjenjuje se na 8 do 10 %. Trenutačnim APK-om filtri za čestice ne pregledavaju se učinkovito.

Željeni datum uvođenja u APK provjere filtara za čestice s pomoću brojača za čestice je 2021. Raniji datum nije moguć jer prvo na tržištu moraju biti dostupni brojači za čestice koji su posebno izrađeni za APK. Trenutačno približno deset proizvođača radi na razvijanju brojača za čestice za periodičke tehničke preglede vozila.


10. Reference Documents - Basic Texts
Brojevi ili naslovi temeljnih tekstova: Naredba o vozilima: https://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2018-05-20

Temeljni tekstovi proslijeđeni su s prethodnom obavijesti: 2008/0455/NL


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Informacije koje se odnose na procjenu utjecaja mogu se pronaći u odjeljku 3. općeg dijela memoranduma s objašnjenjem Nacrta naredbe. Administrativni teret


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification