Notification Detail

Draft Ordinance of the Federal Minister for Transport, Innovation and Technology amending the General Licences Ordinance [Verordnung, mit der generelle Bewilligungen erteilt werden]

Notification Number: 2019/136/A (Austria )
Date received: 25/03/2019
End of Standstill: 26/06/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2019) 00829
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2019/0136/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900829.MT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0136 A MT 25-03-2019 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-805433
Telefax +43-1/71100-8045433
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at


3. Originating Department
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Sektion III, Gruppe Telekom - Post
Abteilung PT3
A-1030 Wien, Radetzkystraße 2
Telefon +43-1/71162-654212
Telefax +43 1/71162-654209


4. Notification Number
2019/0136/A - V00T


5. Title
Abbozz ta’ Regolament tal-Ministru Federali għat-Trasport, l-Innovazzjoni u t-Teknoloġija li jemenda r-Regolament dwar l-għoti ta’ liċenzji ġenerali


6. Products Concerned
Tagħmir tar-radju; servizzi tar-radju


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
L-interfaċċa tar-radju tiddeskrivi l-parametri tal-interfaċċa meħtieġa għall-użu tal-frekwenza nazzjonali.

Fir-rigward tat-tagħmir tar-radju msemmi fl-anness, il-liċenzji ġenerali jingħataw għall-kostruzzjoni u għat-tħaddim.

Mad-deskrizzjonijiet tat-tagħmir inklużi fl-anness jista’ jiżdied ukoll il-kodiċi tal-prattika. Dan għandu jiġi segwit meta tintuża l-liċenzja. B'mod partikolari, fil-każ tal-possibbiltà li jitħaddem trażmettitur tar-radju b'diversi antenni, għandha tingħata attenzjoni li l-prodott li minnu l-enerġija fornuta mit-trażmettitur tal-antenna u l-gwadann tal-antenna ma jaqbiżx il-prestazzjoni tar-radjazzjoni permissibbli indikata fid-deskrizzjoni tal-interfaċċa. Fil-każ tat-tħaddim ta’ tagħmir tar-radju approvat b’mod ġenerali għandu jkun mistenni li jkun hemm interferenzi minn tagħmir ieħor tar-radju approvat.

Id-dokumenti ċitati fl-anness b'kontenut tekniku (deskrizzjonijiet tal-interfaċċi tar-radju - FSB) huma disponibbli għall-ispezzjoni fil-Ministeru Federali għat-Trasport, l-Innovazzjoni u t-Teknoloġija, Taqsima III, kif ukoll fl-Uffiċċju għat-tagħmir tar-Radju u Terminals tat-Telekomunikazzjoni fil-ħinijiet tal-uffiċċju. Dawn jiġu ppubblikati wkoll fuq il-homepage tal-Ministeru Federali għat-Trasport, l-Innovazzjoni u t-Teknoloġija.

Mad-dħul fis-seħħ dan ir-Regolament, ir-Regolament dwar l-għoti ta’ liċenzji ġenerali, Gazzetta tal-Liġi Federali  II Nru 542/2003, ma jibqax fis-seħħ.


9. Brief Statement of Grounds
Il-meded tal-frekwenza elenkati f'din id-deskrizzjoni tal-interfaċċa, il-prestazzjoni tar-radjazzjoni HF, l-emissjonijiet permissibbli fost l-oħrajn jiżguraw li użu mingħajr interferenza tal-ispettru tar-radju jkun garantit u li ma jkun hemm ebda reazzjonijiet ta’ interferenzi fuq il-kwalità u l-affidabilità tat-tħaddim ta’ netwerks oħra tar-radju.

Barra minn hekk, din id-deskrizzjoni tal-interfaċċa sservi għall-użu effiċjenti tal-ispettru tal-frekwenza tar-radju.


10. Reference Documents - Basic Texts
Referenza għat-testi bażiċi: Regolament tal-Ministru Federali tat-Trasport, l-Innovazzjoni u t-Teknoloġija dwar
l-għoti ta’ liċenzji ġenerali, Gazzetta tal-Liġi Federali  II Nru 542/2003


11. Invocation of the Emergency Procedure
Le


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Le


14. Fiscal measures
Le


15. Impact assessment
Iva


16. TBT and SPS aspects
Aspett OTK

LE - L-abbozz m’għandu ebda impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

Aspett SPS

LE - L-abbozz m’għandu ebda impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification