Notification Detail

Draft Ordinance of the Federal Minister for Transport, Innovation and Technology amending the General Licences Ordinance [Verordnung, mit der generelle Bewilligungen erteilt werden]

Notification Number: 2019/136/A (Austria )
Date received: 25/03/2019
End of Standstill: 26/06/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2019) 00829
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2019/0136/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900829.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0136 A HR 25-03-2019 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-805433
Telefax +43-1/71100-8045433
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at


3. Originating Department
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Sektion III, Gruppe Telekom - Post
Abteilung PT3
A-1030 Wien, Radetzkystraße 2
Telefon +43-1/71162-654212
Telefax +43 1/71162-654209


4. Notification Number
2019/0136/A - V00T


5. Title
Nacrt Uredbe Saveznog ministarstva za promet, inovacije i tehnologiju, kojom se mijenja uredba kojom se dodjeljuju opće dozvole


6. Products Concerned
Radijska oprema, radioslužbe


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Sučelje za radijsku opremu opisuje parametre sučelja potrebne za nacionalnu upotrebu frekvencija.

U pogledu radijske opreme navedene u sustavu, dodjeljuje se opća dozvola za postavljanje i rad.

Opisima uređaja sadržanih u sustavu mogu se dodati i propisi o ponašanju. Oni se moraju slijediti pri izvođenju radova na temelju dozvole. Osobito treba za mogućnost upotrebe radijskog odašiljača s različitim antenama paziti na to da proizvod snage dovedene iz odašiljača antene i dobitka antene ne prekorači dopuštenu snagu zračenja navedenu u opisu sučelja. Pri upotrebu radijske opreme s općom dozvolom treba uzeti u obzir utjecaj drugih radijskih sustava sa dozvolom.

Dokumenti navedeni u Dodatku, s tehničkim sadržajem (opisi radijske opreme i sučelja – FSB) mogu se dobiti na uvid u Saveznom ministarstvu prometa, inovacija i tehnologije, odjeljak III, kao i u Uredu za radijske i telekomunikacijske sustave tijekom radnog vremena. Također se objavljuju na početnoj stranici Saveznog ministarstva prometa, inovacija i tehnologije.

Stupanjem na snagu ove Uredbe, uredba kojom se dodjeljuju opće dozvole, Savezni službeni list dio II. br. 542/2003, stupa izvan snage.


9. Brief Statement of Grounds
Frekvencijski rasponi navedeni u ovom opisu sučelja, HF snaga zračenja, dopuštene emisije i sl. osiguravaju nesmetanu upotrebu radijskog spektra i poništavaju negativne utjecaje na kvalitetu i rad drugih radijskih mreža.

Nadalje, ovaj Opis sučelja služi za učinkovitu upotrebu radijskog frekvencijskog spektra.


10. Reference Documents - Basic Texts
Upućivanje na temeljne tekstove: Uredba saveznog ministra za promet, inovacije i tehnologije kojom se
dodjeljuju opće dozvole, Savezni službeni list dio II. br. 542/2003


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Da


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

NE - Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

NE - Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification