Notification Detail

Draft Ordinance of the Federal Minister for Transport, Innovation and Technology amending the General Licences Ordinance [Verordnung, mit der generelle Bewilligungen erteilt werden]

Notification Number: 2019/136/A (Austria )
Date received: 25/03/2019
End of Standstill: 26/06/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2019) 00829
Direktiv (EU) 2015/1535
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2019/0136/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900829.DA)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0136 A DA 25-03-2019 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-805433
Telefax +43-1/71100-8045433
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at


3. Originating Department
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Sektion III, Gruppe Telekom - Post
Abteilung PT3
A-1030 Wien, Radetzkystraße 2
Telefon +43-1/71162-654212
Telefax +43 1/71162-654209


4. Notification Number
2019/0136/A - V00T


5. Title
Udkast til forskrift fra forbundsministeren for trafik, innovation og teknologi, med hvilken forskriften, med hvilken der tildeles generelle bevillinger, ændres


6. Products Concerned
Radioudstyr, radiotjenester


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Radiogrænsefladen beskriver de grænsefladeparametre, som er nødvendige for den nationale frekvensanvendelse.

Hvad angår det radioudstyr, som er nævnt i tillægget, gives den generelle bevilling til etablering og drift.

De udstyrsbeskrivelser, der er indeholdt i tillægget, kan også tilføjes adfærdsregler. Disse skal efterkommes ved udøvelse af bevillingen. Især skal der ved muligheden for at drive radiosenderanlægget med forskellige antenner sørges for, at produktet ikke overskrider den i grænsefladebeskrivelsen angivne tilladte strålingseffekt fra den tilførte ydeevne fra senderens antenne og antennens tilførsel. Ved driften af radioudstyr, som er generelt bevilget, må indskrænkelser på grund af andre bevilgede radioanlæg forventes.

De i tillægget citerede dokumenter med teknisk indhold (radiogrænsefladebeskrivelser -FSB) er tilgængelige hos forbundsministeriet for trafik, innovation og teknologi, sektion III, samt hos agenturet for radioudstyr og telekommunikationsselskaber i åbningstiden. De offentliggøres desuden på hjemmesiden for forbundsministeriet for trafik, innovation og teknologi.

Med ikrafttrædelsen af denne forskrift træder forskriften, med hvilken der gives generelle bevillinger, BGBl. II nr. 542/2003, ud af kraft.


9. Brief Statement of Grounds
De i denne grænsefladebeskrivelse anførte frekvensområder, højfrekvensstrålingseffekter, tilladte udsendelser m.m. sikrer, at radiospektret anvendes uden forstyrrelser, og at der ikke opstår forstyrrende tilbagevirkninger på kvaliteten og driftssikkerheden af andre radionet.

Endvidere tjener denne grænsefladebeskrivelse til en effektiv anvendelse af radiofrekvensspektret.


10. Reference Documents - Basic Texts
Henvisning til grundteksterne: Forskrift fra forbundsministeren for trafik, innovation og teknologi, med hvilken der gives
generelle bevillinger, BGBl. II nr. 542/2003.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
Ja


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

Nej, udkastet har ingen væsentlige indvirkninger på den internationale handel.

SPS-aspekt

Nej, udkastet har ingen væsentlige indvirkninger på den internationale handel.

**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification