Notification Detail

The Traffic Signs Regulations and General Directions 2016

Notification Number: 2015/659/UK (United Kingdom (before 2021) before 2021 )
Date received: 01/12/2015
End of Standstill: 02/03/2016

de en fr
de en fr
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Mesaj 002

Comunicarea Comisiei - TRIS/(2015) 03689
Directiva (UE) 2015/1535
Traducerea mesajului 001
Notificare: 2015/0659/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201503689.RO)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0659 UK RO 01-12-2015 UK NOTIF


2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Originating Department
Department for Transport
Great Minster House
33 Horseferry Road
London
SW1P 4DR


4. Notification Number
2015/0659/UK - T40T


5. Title
Regulamentele privind semnele de circulaţie şi direcţiile generale din 2016


6. Products Concerned
Semne de circulaţie, sisteme de semnalizare pentru circulaţie şi marcaje rutiere.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Regulamentele şi direcţiile generale privind semnele de circulaţie stabilesc semnele de circulaţie (care, în sensul prezentei legislaţii, includ sistemele de semnalizare pentru circulaţie şi marcajele rutiere) care urmează să fie utilizate pe autostrăzile publice din Marea Britanie. Proiectul notificat este o revizuire completă a Regulamentelor şi direcţiilor generale privind semnele de circulaţie din 2002 (astfel cum au fost modificate) care va:
(a) Permite ca anumite semne de circulaţie, sisteme de semnalizare pentru circulaţie şi marcaje rutiere noi să fie utilizate de către autorităţile autostrăzilor locale;
(b) Relaxa anumite cerinţe actuale privind amplasarea semnelor.
(c) Anula cerinţele privind iluminarea pentru anumite semnalizări.
(d) Actualiza trimiterile la standarde britanice şi europene, inclusiv încorporarea unei clauze de recunoaştere reciprocă.


9. Brief Statement of Grounds
În ultimii ani, a fost realizată o revizuire completă a politicii privind semnele de circulaţie din Regatul Unit. Revizuirea a concluzionat că este necesară reglementarea naţională pentru asigurarea unei semnalizări consistente a circulaţiei pe teritoriul Regatului Unit, dar că actualul TSRGD necesită o revizuire completă pentru a se asigura ca acesta conferă un cadru de reglementare care să reflecte atât cerinţele actuale, cât şi pe cele viitoare. Proiectul notificat reflectă concluziile acestei revizuiri.


10. Reference Documents - Basic Texts
Textele de bază au fost transmise în cadrul unei notificări anterioare: 2014/545/UK


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nu


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nu


14. Fiscal measures
Nu


15. Impact assessment
Da


16. TBT and SPS aspects
Aspect TBT

Nu - Proiectul nu are un impact semnificativ asupra comerţului internaţional

Aspect SPS

Nu - Proiectul nu este o măsură sanitară sau fitosanitară

**********
Comisiei Europene

Punct de contact pentru Directiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification