Notification Detail

The Traffic Signs Regulations and General Directions 2016

Notification Number: 2015/659/UK (United Kingdom (before 2021) before 2021 )
Date received: 01/12/2015
End of Standstill: 02/03/2016

de en fr
de en fr
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Bericht 002

Mededeling van de Commissie - TRIS/(2015) 03689
Richtlijn (EU) 2015/1535
Vertaling van het bericht 001
Kennisgeving: 2015/0659/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201503689.NL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0659 UK NL 01-12-2015 UK NOTIF


2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Originating Department
Department for Transport
Great Minster House
33 Horseferry Road
London
SW1P 4DR


4. Notification Number
2015/0659/UK - T40T


5. Title
Voorschriften en algemene richtsnoeren voor verkeerstekens van 2016


6. Products Concerned
Verkeersborden, verkeerslichten en wegmarkeringen.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
De voorschriften en algemene richtsnoeren voor verkeerstekens leggen de verkeerstekens vast (die ten behoeve van deze wetgeving ook verkeerslichten en wegmarkeringen omvatten) voor gebruik op openbare snelwegen in Groot-Brittannië. Het aangemelde ontwerp is een volledige herziening van de voorschriften en algemene richtsnoeren voor verkeerstekens van 2002 (zoals gewijzigd) die:
a. bepaalde nieuwe verkeersborden, verkeerslichten en wegmarkeringen toestaat die mogen worden gebruikt door lokale snelwegautoriteiten;
b. bepaalde huidige eisen met betrekking tot de plaatsing van verkeerstekens versoepelt.
c. verlichtingseisen voor bepaalde bebakening afschaft.
d. verwijzingen naar Britse en Europese normen bijwerkt en een clausule betreffende wederzijdse erkenning invoegt.


9. Brief Statement of Grounds
De laatste jaren is het Britse beleid inzake verkeerstekens aan een volledig beoordeling onderworpen. Bij deze beoordeling is tot de conclusie gekomen dat er nationale regelgeving nodig is om in heel Groot-Brittannië een samenhangend verkeerstekenssysteem te garanderen, maar dat de huidige voorschriften en algemene richtsnoeren voor verkeerstekens volledig moesten worden herzien om te garanderen dat ze een regelgevingskader bieden dat zowel met huidige als toekomstige behoeften rekening houdt. Het aangemelde ontwerp houdt rekening met de conclusies van voornoemde beoordeling.


10. Reference Documents - Basic Texts
De basisteksten zijn al toegestuurd in het kader van een eerdere kennisgeving: 2014/545/UK


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nee


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nee


14. Fiscal measures
Nee


15. Impact assessment
Ja


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspect

Nee - Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel

SPS-aspect

Nee - Het ontwerp is geen sanitaire of fytosanitaire maatregel

**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification