Notification Detail

The Traffic Signs Regulations and General Directions 2016

Notification Number: 2015/659/UK (United Kingdom (before 2021) before 2021 )
Date received: 01/12/2015
End of Standstill: 02/03/2016

de en fr
de en fr
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2015) 03689
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2015/0659/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201503689.MT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0659 UK MT 01-12-2015 UK NOTIF


2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Originating Department
Department for Transport
Great Minster House
33 Horseferry Road
London
SW1P 4DR


4. Notification Number
2015/0659/UK - T40T


5. Title
Ir-Regolamenti tas-Sinjali tat-Traffiku u Direzzjonijiet Ġenerali 2016


6. Products Concerned
Sinjali tat-traffiku u marki tat-toroq.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Ir-Regolamenti tas-Sinjali tat-Traffiku u Direzzjonijiet Ġenerali jippreskrivu s-sinjali tat-traffiku (li għall-iskopijiet ta' din il-leġiżlazzjoni jinkludi sinjali tat-traffiku u marki tat-toroq) għall-użu fuq l-awtostradi pubbliċi fil-Gran Brittannja. L-abbozz notifikat huwa reviżjoni kompleta tar-Regolamenti tas-Sinjali tat-Traffiku u Direzzjonijiet Ġenerali 2002 (kif emendati) li se:
a. Jippermetti ċerti sinjali tat-traffiku u marki tat-toroq ġodda biex jintużaw mill-awtoritajiet lokali tal-awtostradi;
b. Inaqqas ċerti rekwiżiti attwali dwar it-tqegħid ta' sinjali.
c. Ineħħi r-rekwiżiti ta' illuminazzjoni għal ċerti sinjali.
d. Jaġġorna r-referenzi għal standards Brittaniċi u Ewropej, fosthom l-inkorporazzjoni ta' klawżola ta' rikonoxximent reċiproku.


9. Brief Statement of Grounds
F'dawn l-aħħar snin saret reviżjoni kompleta tal-politika ta' sinjalar tat-traffiku tar-Renju Unit. Ir-reviżjoni kkonkludiet li regolamentazzjoni nazzjonali hija meħtieġa biex tiġi żgurata sistema ta' sinjalar tat-traffiku konsistenti fil-Gran Brittannja kollha, iżda li t-TSRGD attwali teħtieġ reviżjoni kompleta biex jiġi żgurat li din tipprovdi qafas regolatorju li jirrifletti kemm ir-rekwiżiti attwali kif ukoll futuri. L-abbozz notifikat jirrifletti l-konklużjonijiet ta' din ir-reviżjoni.


10. Reference Documents - Basic Texts
It-testi bażiċi ntbagħtu fil-qafas ta' notifika preċedenti: 2014/545/UK


11. Invocation of the Emergency Procedure
Le


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Le


14. Fiscal measures
Le


15. Impact assessment
Iva


16. TBT and SPS aspects
Aspett OTK

Le - L-abbozz m'għandux impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali

Aspett SPS

Le - L-abbozz mhuwiex miżura sanitarja jew fitosanitarja

**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification