Notification Detail

The Traffic Signs Regulations and General Directions 2016

Notification Number: 2015/659/UK (United Kingdom (before 2021) before 2021 )
Date received: 01/12/2015
End of Standstill: 02/03/2016

de en fr
de en fr
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 03689
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0659/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201503689.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0659 UK HR 01-12-2015 UK NOTIF


2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Originating Department
Department for Transport
Great Minster House
33 Horseferry Road
London
SW1P 4DR


4. Notification Number
2015/0659/UK - T40T


5. Title
Propisi i opće smjernice o prometnim znakovima iz 2016.


6. Products Concerned
Prometni znakovi, prometna signalizacija i oznake na kolniku.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Propisima i općim smjernicama o prometnim znakovima propisuju se prometni znakovi (koji za potrebe ovog propisa uključuju prometnu signalizaciju i oznake na kolniku) za uporabu na javnim cestama u Velikoj Britaniji. Notificirani je nacrt cjelovita revizija Propisa i općih smjernica o prometnim znakovima iz 2002. (kako su izmijenjeni) kojom će se:
a. dopustiti lokalnim tijelima za autoceste uporabu određenih novih prometnih znakova, signala i oznaka na kolniku;
b. ublažiti neke trenutačne zahtjeve o postavljanju znakova;
c. ukloniti zahtjeve o osvjetljavanju nekih znakova;
d. ažurirati upute na engleske i europske norme, uključujući dodavanje odredbe o uzajamnom priznavanju.


9. Brief Statement of Grounds
Nedavno je proveden cjelovit pregled politike o prometnim znakovima u Ujedinjenoj Kraljevini. Zaključak je pregleda da je nužno nacionalnim propisom osigurati dosljedan sustav prometnih znakova diljem Velike Britanije, ali da je bila potrebna cjelovita revizija važećih Propisa i općih smjernica o prometnim znakovima kako bi se osiguralo da pružaju regulatorni okvir koji odražava i trenutačne i buduće zahtjeve. Notificirani nacrt odražava zaključke ovog pregleda.


10. Reference Documents - Basic Texts
Temeljni su tekstovi proslijeđeni u okviru prethodne notifikacije: 2014/545/UK


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Da


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne - Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification