Notification Detail

The Traffic Signs Regulations and General Directions 2016

Notification Number: 2015/659/UK (United Kingdom (before 2021) before 2021 )
Date received: 01/12/2015
End of Standstill: 02/03/2016

de en fr
de en fr
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2015) 03689
Direktiv (EU) 2015/1535
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2015/0659/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201503689.DA)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0659 UK DA 01-12-2015 UK NOTIF


2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Originating Department
Department for Transport
Great Minster House
33 Horseferry Road
London
SW1P 4DR


4. Notification Number
2015/0659/UK - T40T


5. Title
Forskrifter og generelle retningslinjer for færdselsskilte af 2016


6. Products Concerned
Færdselsskilte, trafiksignaler og kørebaneafmærkninger


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Forskrifterne om færdselstavler og de generelle retningslinjer bestemmer brugen af færdselsskilte (der for så vidt angår denne lovgivning inkluderer færdselsskilte og kørebanemarkeringer) på offentlige veje i Storbritannien. Det notificerede udkast er en fuldstændig revision af forskrifter og generelle retningslinjer for færdselsskilte af 2002 (som ændret), der skal:
a. tillade, at visse nye færdselsskilte, signaler og kørebanemarkeringer bruges af lokale vejmyndigheder
b. lempe nogle af de nuværende krav vedrørende placering af skilte
c. fjerne krav om belysning for nogle skilte
d. opdatere henvisninger til britiske og europæiske standarder, herunder inkorporering af en klausul om gensidig anerkendelse.


9. Brief Statement of Grounds
Der er i de seneste år blevet foretaget en fuldstændig gennemgang af Storbritanniens politik om trafikskiltning. Gennemgangen konkluderede, at der er behov for national lovgivning for at sikre et ensartet færdselsskiltningssystem på tværs af Storbritannien, men at der var behov for en fuldstændig revision af de nuværende forskrifter og generelle retningslinjer for færdselsskiltning for at sikre, at disse udgør en lovgivningsmæssig ramme, der afspejler både aktuelle og fremtidige behov. Det notificerede udkast afspejler konklusionerne af denne gennemgang.


10. Reference Documents - Basic Texts
Grundtekster er fremsendt inden for rammerne af en tidligere notifikation: 2014/545/UK


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
Ja


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

Nej, udkastet har ikke nogen mærkbar effekt på den internationale handel.

SPS-aspekt

Nej, udkastet er ikke en sundhedsmæssig eller plantesundhedsmæssig foranstaltning.

**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification