Notification Detail

Marketing of Breast Milk Substitutes and Other Related Products Regulations, 2014

Notification Number: 2014/335/MT (Malta )
Date received: 10/07/2014
End of Standstill: 13/10/2014 ( 12/01/2015)

Issue of comments by: Commission,Poland
Issue of detailed opinion by: Commission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sporočilo 002

Sporočilo Komisije - TRIS/(2014) 01988
Direktiva 98/34/ES
Prevod sporočila 001
Obvestilo: 2014/0335/MT

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201401988.SL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2014 0335 MT SL 10-07-2014 MT NOTIF2. Member State
MT


3. Department Responsible
Health Promotion and Disease Prevention Directorate, Ministry for Energy and Health


3. Originating Department
Health Promotion and Disease Prevention Directorate, Ministry for Energy and Health


4. Notification Number
2014/0335/MT - C00A


5. Title
Predpisi za trženje nadomestkov za materino mleko in drugih sorodnih izdelkov 2014


6. Products Concerned
Nadomestki za materino mleko in drugi sorodni izdelki


7. Notification Under Another Act
- Direktiva 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu,
- zahteve, ki rezervirajo dostop do določenih ponudnikov
- obveza prevzetja določene pravne oblike,
- predlagano pravno obvestilo zadeva storitve na splošno in posebne izdelke.


8. Main Content
Nova zakonodaja zagovarja, da bi bilo za otroke idealno, če bi bili prvih šest mesecev dojeni, vendar, kadar je to potrebno, morajo biti na voljo nadomestki materinega mleka, ki pa se jih „ne sme spodbujati“.


9. Brief Statement of Grounds
Ta zakonodaja ima za cilj prispevati k zagotavljanju varne in zadostne prehrane za majhne otroke, in sicer z zaščito in promocijo dojenja in z zagotavljanjem pravilne uporabe nadomestkov materinega mleka in sorodnih izdelkov, in sicer takrat, ko so le-ti potrebni, na osnovi zadostnih informacij in preko ustreznega trženja in distribucije.


Poleg naših mednarodnih zavez, je poziv tega pravnega obvestila tudi eden izmed ukrepov za priporočila, opredeljena v Nacionalni strategiji preprečevanja debelosti na Malti, katere naslov je „Zdrava teža za vse življenje“. Njegova uvedba je potrebna zaradi omejitve neprimernega trženja in promocije nadomestkov materinega mleka in sorodnih izdelkov, ki so konkurenčni dojenju in na ta način negativno vplivajo na izbiro in zmožnost matere, da le-ta optimalno doji svojega otroka.

Novi predpisi prav tako popolnoma izvajajo Mednarodni kodeks trženja nadomestkov materinega mleka.


10. Reference Documents - Basic Texts
Osnovna besedila ne obstajajo


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Da


16. TBT and SPS aspects
Vidik TOT

Ne – osnutek nima pomembnega vpliva na mednarodno trgovino

Vidik SFS

Ne – osnutek ni sanitarni ali fitosanitarni ukrep

Ne – osnutek nima pomembnega vpliva na mednarodno trgovino
**********
Evropska komisija

Direktiva o kontaktni točki 98/34
Faks: +32 229 98043
e-naslov: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification