Notification Detail

Marketing of Breast Milk Substitutes and Other Related Products Regulations, 2014

Notification Number: 2014/335/MT (Malta )
Date received: 10/07/2014
End of Standstill: 13/10/2014 ( 12/01/2015)

Issue of comments by: Commission,Poland
Issue of detailed opinion by: Commission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2014) 01988
dyrektywa 98/34/WE
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2014/0335/MT

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201401988.PL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2014 0335 MT PL 10-07-2014 MT NOTIF2. Member State
MT


3. Department Responsible
Health Promotion and Disease Prevention Directorate, Ministry for Energy and Health


3. Originating Department
Health Promotion and Disease Prevention Directorate, Ministry for Energy and Health


4. Notification Number
2014/0335/MT - C00A


5. Title
Przepisy z 2014 r. dotyczące wprowadzania do obrotu substancji zastępujących mleko kobiece i innych produktów pokrewnych


6. Products Concerned
Substancje zastępujące mleko kobiece i inne produkty pokrewne


7. Notification Under Another Act
- Dyrektywa 2006/123/WE dotycząca usług na rynku wewnętrznym
- Wymogi, które zastrzegają dostęp dla wybranych usługodawców,
- Obowiązek przyjęcia określonej formy prawnej,
- Zaproponowany projekt informacji prawnej dotyczy usług ogółem oraz konkretnych produktów.


8. Main Content
Zgodnie z nowymi przepisami karmienie dzieci piersią uważa się za rozwiązanie najkorzystniejsze w trakcie pierwszych sześciu miesięcy życia. Niemniej w razie potrzeby substancje zastępujące mleko kobiece powinny być dostępne, lecz niepromowane.


9. Brief Statement of Grounds
Celem przedmiotowych przepisów jest przyczynienie się do bezpiecznego i odpowiedniego żywienia niemowląt poprzez ochronę kobiet karmiących piersią i promowanie karmienia piersią, a także zapewnienie prawidłowego stosowania substancji zastępujących mleko kobiece oraz produktów pokrewnych, w sytuacji gdy są one niezbędne, w oparciu o odpowiednie działania informacyjne i poprzez stosowne działania w zakresie wprowadzania do obrotu i dystrybucji.


Oprócz międzynarodowych zobowiązań Malty, wezwanie do opracowania przedmiotowej informacji prawnej stanowi jedno z działań przewidzianych w zaleceniach zawartych w krajowej strategii zwalczania otyłości „Zdrowa masa ciała przez całe życie”. Jego wprowadzenie jest konieczne w celu ograniczenia nieprawidłowości związanych z wprowadzaniem do obrotu i promowaniem substancji zastępujących mleko kobiece i produktów pokrewnych, konkurencyjnych wobec karmienia piersią i negatywnie wpływających na wybór dokonywany przez matki oraz ich zdolność do optymalnego karmienia piersią niemowląt.

Ponadto nowe przepisy w pełni wdrażają postanowienia Międzynarodowego Kodeksu wprowadzania do obrotu substancji zastępujących mleko kobiece.


10. Reference Documents - Basic Texts
Brak tekstu podstawowego


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
Tak


16. TBT and SPS aspects
Aspekty TBT

Nie - projekt nie ma znaczącego wpływu na handel międzynarodowy

Aspekty SPS

Nie - projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym

Nie - projekt nie ma znaczącego wpływu na handel międzynarodowy
**********
Komisji Europejskiej

Punkt kontaktowy Dyrektywa 98/34
faks: +32 229 98043
e-mail: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification