Notification Detail

Marketing of Breast Milk Substitutes and Other Related Products Regulations, 2014

Notification Number: 2014/335/MT (Malta )
Date received: 10/07/2014
End of Standstill: 13/10/2014 ( 12/01/2015)

Issue of comments by: Commission,Poland
Issue of detailed opinion by: Commission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2014) 01988
směrnice 98/34/ES
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2014/0335/MT

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201401988.CS)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2014 0335 MT CS 10-07-2014 MT NOTIF2. Member State
MT


3. Department Responsible
Health Promotion and Disease Prevention Directorate, Ministry for Energy and Health


3. Originating Department
Health Promotion and Disease Prevention Directorate, Ministry for Energy and Health


4. Notification Number
2014/0335/MT - C00A


5. Title
Nařízení o uvádění na trh náhrad mateřského mléka a dalších souvisejících výrobků, 2014


6. Products Concerned
Náhrady mateřského mléka a další související výrobky


7. Notification Under Another Act
- směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu
- požadavky, které vymezují přístup na konkrétní poskytovatele
– povinnost přijmout konkrétní právní formu
- Navrhované právní opatření se týká služeb obecně a konkrétních výrobků


8. Main Content
Nová legislativa argumentuje tím, že v prvních šesti měsících života by děti měly být krmeny mateřským mlékem, ale pokud to bude nutné, měla by být k dispozici také náhrada mateřského mléka, která však nebude upřednostňována.


9. Brief Statement of Grounds
Cílem této legislativy je přispět k poskytování bezpečné a vhodné výživy pro kojence prostřednictvím ochrany a propagace výživy kojením a zajištění správného používání náhrad mateřského mléka a souvisejících výrobků v případě, že budou nutné, a to na základě příslušných informací a prostřednictvím vhodného uvádění na trh a distribuce.


Kromě našich mezinárodních závazků je výzva k předložení tohoto právního opatření také jednou z činností doporučovaných v rámci maltské národní strategie pro boj proti nadváze pod názvem „Zdravá tělesná hmotnost pro život“. Její zavedení je nutné za účelem omezení nesprávného uvádění na trh a propagace náhrad mateřského mléka a souvisejících výrobků nahrazujících kojení, a tím negativně ovlivňují volbu a schopnost matek optimálním způsobem kojit svého kojence.

Nová nařízení také úplně provádějí mezinárodní kodex pro uvádění na trh náhrad mateřského mléka.


10. Reference Documents - Basic Texts
Nejsou k dispozici žádné základní texty


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Ano


16. TBT and SPS aspects
Hledisko TBT

Ne - Tento návrh nemá významný dopad na mezinárodní obchod

Hledisko SPS

Ne - Tento návrh není hygienickým ani rostlinolékařským opatřením

Ne - Tento návrh nemá významný dopad na mezinárodní obchod
**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice 98/34/ES
Fax: +32 229 98043
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification