Notification Detail

Marketing of Breast Milk Substitutes and Other Related Products Regulations, 2014

Notification Number: 2014/335/MT (Malta )
Date received: 10/07/2014
End of Standstill: 13/10/2014 ( 12/01/2015)

Issue of comments by: Commission,Poland
Issue of detailed opinion by: Commission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Съобщение 002

Съобщение от Комисията – TRIS/(2014) 01988
Директива 98/34/ЕО
Превод на съобщението 001
Нотификация: 2014/0335/MT

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201401988.BG)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2014 0335 MT BG 10-07-2014 MT NOTIF2. Member State
MT


3. Department Responsible
Health Promotion and Disease Prevention Directorate, Ministry for Energy and Health


3. Originating Department
Health Promotion and Disease Prevention Directorate, Ministry for Energy and Health


4. Notification Number
2014/0335/MT - C00A


5. Title
Наредби относно предлагането на пазара на заместители на майчиното мляко и други свързани продукти, 2014 г.


6. Products Concerned
Заместители на майчиното мляко и други свързани продукти


7. Notification Under Another Act
— Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар
— изисквания за запазване на достъпа до определени доставчици
— задължение за приемане на специфична правна форма;
— предложеното официално известие се отнася за услугите като цяло и за специфични продукти.


8. Main Content
Новото законодателство препоръчва в идеалния случай през първите шест месеца от живота си бебетата да бъдат кърмени; обаче, когато е необходимо, трябва да има заместители на майчиното мляко, но те да не бъдат „насърчавани“.


9. Brief Statement of Grounds
Настоящото законодателство има за цел да допринесе за осигурявaнето на безопасно и подходящо хранене на кърмачетата, като защитава и насърчава кърменето, и като гарантира подходяща употреба на заместителите на майчиното мляко и свързаните продукти, когато е необходимо, въз основата на подходяща информация и чрез подходящ маркетинг и разпространение.


Освен от нашите международни ангажименти, настоящото официално известие е продиктувано също и от една от препоръките в национална стратегия на Малта за борба срещу затлъстяването - „Здравословно тегло за цял живот“. Неговото приемане е важно за ограничаване на неподходящия маркетинг и насърчаване на заместителите на майчиното мляко и свързаните продукти, които допълват кърменето и по този начин оказват неблагоприятен ефект върху избора и възможността на една майка да кърми оптимално детето си.

Освен това новите наредби прилагат изцяло Международния кодекс относно предлагането на пазара на заместители на майчиното мляко.


10. Reference Documents - Basic Texts
Не съществува основен текст


11. Invocation of the Emergency Procedure
Не


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Не


14. Fiscal measures
Не


15. Impact assessment
Да


16. TBT and SPS aspects
Аспект на ТБТ

Не — проектът не оказва значително въздействие върху международната търговия

Аспект на СФС

Не — проектът не представлява санитарна или фитосанитарна мярка

Не — проектът не оказва значително въздействие върху международната търговия
**********
Европейска Комисия

Контактна точка Директива 98/34
Fax: +32 229 98043
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification