Notification Detail

Decree laying down the regulations for building, using and demolishing constructions (2012 Building Decree)

Notification Number: 2011/212/NL (Netherlands )
Date received: 04/05/2011
End of Standstill: 05/08/2011

de en fr nl
nl
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Üzenet 002

A Bizottság közleménye - SG(2011) D/51058 98/34/EK irányelv
Az üzenet fordítása 001
Bejelentés: 2011/0212/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201101058.HU)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2011 0212 NL HU 04-05-2011 NL NOTIF2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


4. Notification Number
2011/0212/NL - B00


5. Title
Építmények építésére, használatára és bontására vonatkozó előírások meghatározásáról szóló rendelet (2012. évi építési rendelet)


6. Products Concerned
Építmények (épületek és épületektől különböző egyéb építmények)


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Ezen rendelet meghatározza az építmények újjáépítésére és bontására vonatkozó előírásokat, a meglévő építmények, üres ingatlanok és telkek állapotára és használatára vonatkozó előírásokat, és az építési és bontási tevékenységek biztonságára vonatkozó előírásokat. Eddig ezek az előírások nagyrészt a 2003. évi építési rendeletben, az épülethasználat tűzbiztonsági előírásaira vonatkozó rendeletben és az önkormányzati építési szabályokban voltak megtalálhatók. Számos cikk műszaki szabályokat is tartalmazhat. A 2003. évi építési rendeletet és a rendelet módosításait korábbi értesítés keretében benyújtották. Az első értesítés száma 2001/0049/NL és az utolsóé 2010/0505/NL. Az épülethasználat tűzbiztonsági előírásaira vonatkozó rendelet értesítésének száma 2008/0073/NL volt.

A rendelet 1.3. cikke egyenértékűségi rendelkezést tartalmaz. További információkért erről a rendelkezésről lásd még a cikkek áttekintését.
1.3. cikk: Egyenértékűségi rendelkezés
1. A 2-7. fejezetekben meghatározott bármely előírásnak nem kell megfelelni, amennyiben az építmény vagy használata a meghatározott előírástól eltérő intézkedések miatt legalább ugyanazt a biztonsági, egészségvédelmi, hasznossági, energiatakarékossági és környezetvédelmi szintet biztosítja, mint amelyet az ezen fejezetekben megállapított előírások céloznak.
2. Az első bekezdésben meghatározott szerinti egyenértékű megoldást az építmény használata során végig fenn kell tartani.

Továbbá hivatkozás történik a magyarázó jegyzet 1.3. bekezdésére „CE jelölések és minőségi tanúsítványok“ címmel. Meg kell jegyezni, hogy ez a bekezdés módosításra fog kerülni, hogy összhangban legyen az új, építőipari termékekre vonatkozó rendelettel. Erről a felülíró határozatról időben értesítés készül majd.


9. Brief Statement of Grounds
A rendelettervezetben meghatározott előírások megkülönböztetéstől mentesek, mivel minden, építendő vagy már meglévő építményre vonatkoznak.

A rendelet szükséges. Az előírások egyetlen új rendeletbe foglalásának célja javítani az épületekre vonatkozó törvények és rendeletek összhangját, csökkenteni a megfelelés okozta terhelést és növelni a hozzáférhetőséget. Az integráció szakpolitikai szempontból alapvetően semleges. Nem célja szigorítani vagy enyhíteni az előírásokat. Az előírások biztosítják az építményekre vonatkozóan előírt minőségi minimumot. Azonban a rendeletváltoztatásokat tartalmaz a jelenlegi jogszabályokkal összehasonlítva. Az eltérések elsősorban a rendszerek és fogalommeghatározások egységesítéséhez, a jogszabályok egyszerűsítéséhez (mint például a tűzbiztonsági előírások), az egyéb előírásokkal való összhanghoz, a jelenlegi jogszabályok alkalmazásának tapasztalataihoz, EU-rendeletekhez és ígéretekhez kapcsolódnak (mint például a hőszigetelés értékének pontosítása; előírások hozzáadása a következőkre vonatkozóan: a. új házak külső tárolói/külső szobái, b. épületek biztonságos karbantartása, c. tartós építkezés és d. építkezés biztonsági zónákban és éghető folyadékok központi területén az alaphálózat útjai mentén, amint azt a külső biztonságról szóló (szállítási útvonalakra vonatkozó) rendelet meghatározza).

A fentiekre való tekintettel az előírások méltányosak és arányosak a védelem kitűzött szintjének eléréshez viszonyítva.


10. Reference Documents - Basic Texts
Az alapszövegeket korábbi értesítésben benyújtották: 2001/0049/NL: 2008/0073/NL


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nem


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nem


14. Fiscal measures
Nem


15. Impact assessment
A hatásvizsgálatokra vonatkozó információt a magyarázó jegyzet általános szakaszának 13. és 14. bekezdései (36-39. oldalak) tartalmazzák.


16. TBT and SPS aspects
TBT-vonatkozás

NEM - A tervezet nincs jelentős hatással a nemzetközi kereskedelemre.

SPS-vonatkozás

NEM - A tervezet nincs jelentős hatással a nemzetközi kereskedelemre.Catherine Day
Secretaris-Generaal
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification