Notification Detail

Amendments to Approved Document H: Requirement H6 solid waste storage. See attached documents referenced: - Draft Approved Document H: Requirement H6 solid waste storage: Consultation draft

Notification Number: 2014/485/UK (United Kingdom (before 2021) before 2021 )
Date received: 07/10/2014
End of Standstill: 08/01/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Mesaj 002

Comunicarea Comisiei - TRIS/(2014) 02935
Directiva 98/34/CE
Traducerea mesajului 001
Notificare: 2014/0485/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201402935.RO)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2014 0485 UK RO 07-10-2014 UK NOTIF2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Originating Department
Department for Communities & Local Government
Building Regulations & Standards Division
North-West quarter, 3rd floor
Fry Building
2 Marsham Street
London, SW1P 4DF


4. Notification Number
2014/0485/UK - B00


5. Title
Modificările Documentului H aprobat: Cerinţa H6 depozitarea deşeurilor solide.

A se vedea documentele anexate la care se face trimitere:
- Proiectul Documentului H aprobat: Cerinţa H6 depozitarea deşeurilor solide: Proiect de consultare


6. Products Concerned
Regulamentele privind construcţiile stabilesc dispoziţii cu privire la sănătatea, siguranţa, bunăstarea şi confortul persoanelor din interiorul şi din jurul clădirilor şi durabilitatea clădirilor pentru generaţiile actuale şi viitoare. În acest scop, acestea stabilesc standarde atât prin cerinţe tehnice, cât şi procedurale, pentru persoanele care desfăşoară lucrări de construcţii. Prin urmare, prezenta notificare se aplică în domeniul serviciilor, inclusiv al serviciilor de proiectare şi construcţie, pentru lucrări de construcţii controlate şi produse conexe pentru construcţii.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Regulamentele privind construcţiile din 2010 stabilesc dispoziţii cu privire la sănătatea, siguranţa, bunăstarea şi confortul persoanelor din interiorul şi din jurul clădirilor, stabilind cerinţele tehnice şi procedurale pentru persoanele care desfăşoară lucrări de construcţii. Orientările statutare privind modalităţile de îndeplinire a cerinţelor funcţionale ale prezentelor regulamente sunt prevăzute în documentele aprobate.

Modificările propuse vor stabili modificări aduse Regulamentelor privind construcţiile din 2010 la începutul anului 2015, care vor include actualizarea Documentului H aprobat care abordează drenarea şi eliminarea deşeurilor.


9. Brief Statement of Grounds
Partea H din Regulamentele privind construcţiile şi orientările însoţitoare din Documentul H aprobat abordează drenarea şi eliminarea deşeurilor şi au fost actualizate ultima dată în 2002. Dispoziţiile privind deşeurile reglementează doar depozitarea externă concentrându-se asupra asigurării faptului că există o capacitate adecvată pentru depozitarea acestora şi pentru eliminarea lor de către autoritatea de colectare a deşeurilor, împreună cu mijloacele adecvate de acces. Orientările subliniază nevoia de a lua în considerare strategia de colectare a deşeurilor a autorităţii locale pentru a determina tipul de depozitare necesară şi încurajează (dar nu obligă) dezvoltatorii să se gândească la proiectare, de exemplu, să ia în considerare adăposturi/anexe în zone publice/vizibile.

Propunem două modificări pentru a îmbunătăţi suplimentar orientările conţinute în Documentul H aprobat.
În primul rând, propunem clarificarea orientărilor existente pentru a clarifica chiar mai mult importanţa unei bune proiectări a depozitării deşeurilor.
În al doilea rând, să se clarifice că dispoziţiile de depozitare a deşeurilor se aplică în cazul în care o locuinţă este furnizată printr-o modificare substanţială a utilizării.


10. Reference Documents - Basic Texts
Nu există text de bază


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nu


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nu


14. Fiscal measures
Nu


15. Impact assessment
Da


16. TBT and SPS aspects
Aspect TBT

Nu – Proiectul este în conformitate cu un standard internaţional

Aspect SPS

Nu - Proiectul nu este o măsură sanitară sau fitosanitară
**********
Comisiei Europene

Punct de contact pentru Directiva 98/34
Fax: +32 229 98043
email: Dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification