Notification Detail

Amendments to Approved Document H: Requirement H6 solid waste storage. See attached documents referenced: - Draft Approved Document H: Requirement H6 solid waste storage: Consultation draft

Notification Number: 2014/485/UK (United Kingdom (before 2021) before 2021 )
Date received: 07/10/2014
End of Standstill: 08/01/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2014) 02935
dyrektywa 98/34/WE
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2014/0485/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201402935.PL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2014 0485 UK PL 07-10-2014 UK NOTIF2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Originating Department
Department for Communities & Local Government
Building Regulations & Standards Division
North-West quarter, 3rd floor
Fry Building
2 Marsham Street
London, SW1P 4DF


4. Notification Number
2014/0485/UK - B00


5. Title
Zmiany wprowadzane do zatwierdzonego dokumentu H: wymóg H6 składowanie odpadów stałych.

Zob. załączone powołane dokumenty:
- projekt zatwierdzonego dokumentu H: wymóg H6 składowanie odpadów stałych: projekt do konsultacji.


6. Products Concerned
Przepisy budowlane zapewniają zdrowie, bezpieczeństwo, dobre samopoczucie i wygodę osób przebywających w budynkach i w ich otoczeniu oraz zrównoważony charakter budynków dla obecnych i przyszłych pokoleń. Aby to osiągnąć, w przepisach budowlanych określa się normy w formie wymagań zarówno technicznych, jak i proceduralnych dla osób prowadzących prace budowlane. W związku z tym niniejsza notyfikacja dotyczy usług, w tym usług projektowania i budowy w przypadku nadzorowanych prac budowlanych i powiązanych wyrobów budowlanych.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Przepisy budowlane z 2010 r. zapewniają zdrowie, bezpieczeństwo, dobre samopoczucie i wygodę osób przebywających w budynkach i w ich otoczeniu, określając wymagania techniczne i proceduralne dla osób prowadzących prace budowlane. Zatwierdzone dokumenty zawierają wytyczne ustawowe dotyczące sposobów spełniania wymagań funkcjonalnych określonych w tych przepisach.

Proponowane zmiany spowodują wprowadzenie na początku 2015 r. zmian w przepisach budowlanych z 2010 r., w tym aktualizację zatwierdzonego dokumentu H dotyczącego odprowadzania wody i usuwania odpadów.


9. Brief Statement of Grounds
Część H przepisów budowlanych i uzupełniające ją wytyczne w zatwierdzonym dokumencie H dotyczą odprowadzania wody i usuwania odpadów; ich ostatnia aktualizacja miała miejsce w 2002 r. Przepisy w sprawie odpadów obejmują tylko zewnętrzne miejsce składowania, skupiając się na kwestii zapewnienia wystarczającej pojemności miejsca przeznaczonego do składowania i usuwania odpadów przez podmiot prowadzący zbiórkę odpadów, a także odpowiednich środków dostępu. W wytycznych podkreśla się potrzebę rozważenia strategii zbiórki odpadów przez organ lokalny w celu określenia koniecznego sposobu składowania i zachęcania deweloperów (ale bez nakładania na nich wymogu) do przemyślenia projektu, np. rozważenia umieszczenia osłon/ogrodzeń w miejscach publicznych/widocznych.

Proponujemy wprowadzenie dwóch zmian w dążeniu do dalszej poprawy wytycznych zawartych w zatwierdzonym dokumencie H.
Po pierwsze, proponujemy sprecyzowanie istniejących wytycznych, aby jeszcze bardziej podkreślić znaczenie właściwego zaprojektowania miejsca składowania odpadów.
Po drugie, sprecyzowanie, że przepisy dotyczące składowania odpadów mają zastosowanie w przypadku zapewnienia mieszkania w drodze istotnej zmiany przeznaczenia.


10. Reference Documents - Basic Texts
Brak tekstu podstawowego


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
Tak


16. TBT and SPS aspects
Aspekty TBT

Nie – projekt jest zgodny z normą międzynarodową.

Aspekty SPS

Nie – projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym.
**********
Komisji Europejskiej

Punkt kontaktowy Dyrektywa 98/34
faks: +32 229 98043
e-mail: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification