Notification Detail

Amendments to Approved Document H: Requirement H6 solid waste storage. See attached documents referenced: - Draft Approved Document H: Requirement H6 solid waste storage: Consultation draft

Notification Number: 2014/485/UK (United Kingdom (before 2021) before 2021 )
Date received: 07/10/2014
End of Standstill: 08/01/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2014) 02935
Direttiva 98/34/KE
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2014/0485/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201402935.MT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2014 0485 UK MT 07-10-2014 UK NOTIF2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Originating Department
Department for Communities & Local Government
Building Regulations & Standards Division
North-West quarter, 3rd floor
Fry Building
2 Marsham Street
London, SW1P 4DF


4. Notification Number
2014/0485/UK - B00


5. Title
Emendi għad-Dokument H Approvat: Rekwiżit H6 ħżin ta' skart solidu.

Ara d-dokumenti mehmuża referenzjati:
- Abbozz tad-Dokument H Approvat: Rekwiżit H6 ħżin ta' skart solidu: Abbozz ta' konsultazzjoni


6. Products Concerned
Ir-Regolamenti tal-Bini jipprovdu għas-saħħa, is-sikurezza, il-benessri u l-konvenjenza ta’ dawk fil-bini u l-madwar u s-sostenibbiltà tal-bini għall-ġenerazzjonijiet ta’ issa u tal-futur. Sabiex jagħmlu dan, ir-Regolamenti jistabbilixxu standards permezz ta’ rekwiżiti kemm tekniċi kif ukoll proċedurali għal dawk li jwettqu xogħol ta’ bini. Għaldaqstant din in-notifika għandha relevanza għas-servizzi li jinkludu s-servizzi tal-kostruzzjoni u d-disinn għal xogħlijiet ikkontrollati tal-bini u l-prodotti ta’ kostruzzjoni relatati.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Ir-Regolamenti tal-Bini tal-2010 jipprovdu għas-saħħa, is-sikurezza, il-benessri u l-konvenjenza ta’ dawk fil- bini u l-madwar, jistabbilixxu r-rekwiżiti tekniċi u proċedurali għal dawk li jwettqu xogħol ta’ bini. Il-gwida statutorja dwar metodi kif jiġu sodisfatti r-rekwiżiti funzjonali ta’ dawn ir-Regolamenti hija prevista f'Dokumenti Approvati.

Il-bidliet proposti se jistabbilixxu emendi għar-Regolamenti tal-Bini tal-2010 fil-bidu tal-2015, li se jinkludu l-aġġornar tad-Dokument H Approvat li jittratta r-rimi tad-drenaġġ u l-iskart.


9. Brief Statement of Grounds
Il-Parti H tar-Regolamenti tal-Bini u l-gwida li takkumpanja fid-Dokument H Approvat tittratta r-rimi tad-drenaġġ u l-iskart u ġiet aġġornata l-aħħar fl-2002. Id-dispożizzjonijiet dwar l-iskart ikopru ħżin estern biss, b’enfasi fuq l-iżgurar li jkun hemm kapaċità adegwata għall-ħżin tiegħu u għat-tneħħija tiegħu mill-awtorità għall-ġbir tal-iskart, flimkien ma’ mezzi ta’ aċċess adegwati. Il-gwida tenfasizza l-bżonn li tiġi kkunsidrata l-istrateġija għall-ġbir tal-iskart tal-awtorità lokali biex jiġi ddeterminat liema ħżin huwa neċessarju u tinkoraġġixxi (imma ma teħtieġx) lill-iżviluppaturi jaħsbu dwar id-disinn, pereżempju, billi jqisu xelters/spazji magħluqa f’żoni pubbliċi/viżibbli.

Aħna nipproponu żewġ bidliet biex intejbu aktar il-gwida li hemm fid-Dokument H Approvat.
L-ewwel nett, nipproponu li tiġi ċċarata l-gwida eżistenti biex tkun aktar ċara l-importanza ta’ disinn tajjeb tal-ħżin tal-iskart.
It-tieni nett, biex jiġi ċċarat li d-dispożizzjonijiet dwar il-ħżin tal-iskart japplikaw fejn residenza hija pprovduta permezz ta’ bidla materjali fl-użu.


10. Reference Documents - Basic Texts
Ma jeżisti ebda test bażiku


11. Invocation of the Emergency Procedure
Le


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Le


14. Fiscal measures
Le


15. Impact assessment
Iva


16. TBT and SPS aspects
Aspett OTK

Le – L-abbozz jikkonforma ma’ standard internazzjonali

Aspett SPS

Le – L-abbozz mhuwiex miżura sanitarja jew fitosanitarja
**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt 98/34
Fax: +32 229 98043
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification