Notification Detail

Amendments to Approved Document H: Requirement H6 solid waste storage. See attached documents referenced: - Draft Approved Document H: Requirement H6 solid waste storage: Consultation draft

Notification Number: 2014/485/UK (United Kingdom (before 2021) before 2021 )
Date received: 07/10/2014
End of Standstill: 08/01/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Ziņa 002

Komisijas ziņojums - TRIS/(2014) 02935
Direktīva 98/34/EC
Ziņojuma tulkošana 001
Notifikācija: 2014/0485/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201402935.LV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2014 0485 UK LV 07-10-2014 UK NOTIF2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Originating Department
Department for Communities & Local Government
Building Regulations & Standards Division
North-West quarter, 3rd floor
Fry Building
2 Marsham Street
London, SW1P 4DF


4. Notification Number
2014/0485/UK - B00


5. Title
Grozījumi apstiprinātajā H dokumentā „Prasība H6 — cieto atkritumu uzglabāšana”

Sk. pievienotos minētos dokumentus:
— apstiprinātā H dokumenta „Prasība H6 — cieto atkritumu uzglabāšana” projekts: projekts apspriešanai


6. Products Concerned
Ar Būvnoteikumiem nodrošina veselības aizsardzību, drošību, labklājību un ērtības personām, kas atrodas ēkās vai to apkārtnē, un ēku ilgtspējīgu kalpošanu pašreizējai paaudzei un nākamajām paaudzēm. Lai to īstenotu, Būvnoteikumos ir paredzēti standarti būvdarbu veicējiem, nosakot gan tehniskās, gan procesuālās prasības. Tāpēc šis paziņojums attiecas uz pakalpojumiem, tostarp projektēšanas un būvniecības pakalpojumiem, saistībā ar kontrolētiem būvdarbiem un saistītiem būvizstrādājumiem.


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Ar 2010. gada Būvnoteikumiem nodrošina veselības aizsardzību, drošību, labklājību un ērtības personām, kas atrodas ēkās un to apkārtnē, nosakot tehniskās un procesuālās prasības būvdarbu veicējiem. Normatīvās vadlīnijas par minēto noteikumu funkcionālo prasību ievērošanu ir sniegtas apstiprinātajos dokumentos.

Ar piedāvātajām izmaiņām 2015. gada sākumā tiks grozīti 2010. gada Būvnoteikumi, ietverot apstiprinātā H dokumenta aktualizēšanu; minētais dokuments attiecas uz kanalizāciju un atkritumu likvidēšanu.


9. Brief Statement of Grounds
Būvnoteikumu H daļa un apstiprinātajā H dokumentā iekļautās saistītās vadlīnijas attiecas uz kanalizāciju un atkritumu likvidēšanu; pēdējā aktualizēšana tika veikta 2002. gadā. Nosacījumi par atkritumiem attiecas tikai uz ārējo uzglabāšanu, galveno uzmanību veltot tam, lai nodrošinātu, ka atkritumu savākšanas iestādei ir atbilstošas spējas to uzglabāšanai un likvidēšanai, kā arī atbilstoši līdzekļi piekļuves garantēšanai. Vadlīnijās uzsvērta nepieciešamība ņemt vērā vietējās iestādes atkritumu savākšanas stratēģiju, lai noteiktu nepieciešamo uzglabāšanas veidu, un aicina (nenosakot to par obligātu prasību) apbūvētājus apdomāt noformējumu, piemēram, apsvērt nojumju / iežogotu vietu veidošanu sabiedriskās/redzamās vietās.

Tiek ierosinātas divas izmaiņas, lai uzlabotu apstiprinātajā H dokumentā iekļautās vadlīnijas.
Pirmkārt, tiek ierosināts precizēt pašreizējās vadlīnijas, lai vēl skaidrāk uzsvērtu atkritumu uzglabāšanas vietu laba noformējuma nozīmi.
Otrkārt, tiek ierosināts precizēt, ka atkritumu uzglabāšanas nosacījumus piemēro gadījumos, kad mājoklis tiek nodrošināts, veicot būtiskas lietošanas izmaiņas.


10. Reference Documents - Basic Texts
Pamatdokumenta nav.


11. Invocation of the Emergency Procedure12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality14. Fiscal measures15. Impact assessment16. TBT and SPS aspects
TBT aspekts

NĒ — projekts atbilst starptautiskam standartam.

SPS aspekts

NĒ — projekts nav sanitārs vai fitosanitārs pasākums.
**********
Eiropas Komisijas

Direktīvas 98/34 kontaktpunkts
Fakss: +32 229 98043
e-pasts: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification