Notification Detail

Amendments to Approved Document H: Requirement H6 solid waste storage. See attached documents referenced: - Draft Approved Document H: Requirement H6 solid waste storage: Consultation draft

Notification Number: 2014/485/UK (United Kingdom (before 2021) before 2021 )
Date received: 07/10/2014
End of Standstill: 08/01/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Üzenet 002

A Bizottság közleménye - TRIS/(2014) 02935
98/34/EK irányelv
Az üzenet fordítása 001
Bejelentés: 2014/0485/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201402935.HU)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2014 0485 UK HU 07-10-2014 UK NOTIF2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Originating Department
Department for Communities & Local Government
Building Regulations & Standards Division
North-West quarter, 3rd floor
Fry Building
2 Marsham Street
London, SW1P 4DF


4. Notification Number
2014/0485/UK - B00


5. Title
A H. jóváhagyott dokumentum módosításai: H6 előírás – Szilárdhulladék-tárolás.

Lásd a mellékelt hivatkozott dokumentumokat:
- H. jóváhagyott dokumentumtervezet: H6 előírás – Szilárdhulladék-tárolás: Konzultációra benyújtott tervezet


6. Products Concerned
Az építésügyi rendelet az épületekben és az épületek környezetében tartózkodók egészségéről, biztonságáról, jólétéről és kényelméről, valamint az épületeknek a jelenlegi és jövőbeni nemzedékek számára történő fenntarthatóságáról rendelkezik. Ennek megvalósítása érdekében műszaki és eljárási követelményeket határoz meg az építési munkákat végzők számára. Ez az értesítés tehát az ellenőrzött építési munkákkal és a kapcsolódó építési termékekkel kapcsolatos szolgáltatásokra, többek között tervezési és építési szolgáltatásokra vonatkozik.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
A 2010. évi építésügyi rendelet az épületekben és az épületek környezetében tartózkodók egészségéről, biztonságáról, jólétéről és kényelméről, valamint az épületeknek a jelenlegi és jövőbeni nemzedékek számára történő fenntarthatóságáról rendelkezik. A rendelet funkcionális követelményeinek teljesítési módjairól szóló útmutatót az engedélyezett dokumentumok tartalmazzák.

A javasolt változtatások 2015. elejétől kezdődően módosítják a 2010. évi építésügyi rendeletet, amely tartalmazni fogja a vízelvezetésről és a hulladékártalmatlanításról szóló H. jóváhagyott dokumentum aktualizálását.


9. Brief Statement of Grounds
Az építésügyi rendelet H. része és a H. jóváhagyott dokumentumban szereplő kapcsolódó útmutató a vízelvezetéssel és a hulladékártalmatlanítással foglalkozik, és utoljára 2002-ben frissítették. A hulladékról szóló rendelkezések kizárólag a külső tárolóra vonatkoznak, és a hulladék tárolásához és a hulladékbegyűjtő hatóság általi elszállításához elegendő befogadóképesség, illetve a megfelelő hozzáférési módok biztosítására összpontosítanak. Az útmutató hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni a helyi hatóság hulladékbegyűjtési stratégiáját a szükséges tároló típusának meghatározásakor, és arra ösztönzi (de nem kötelezi) a kivitelezőket, hogy gondolják át a konstrukciót, például hogy fontolják meg a tárolók/zárt helyek nyilvános/látható helyeken történő létesítését.

További két változtatást javasolunk a H. jóváhagyott dokumentumba foglalt útmutató fejlesztésére.
Először is javasoljuk a jelenlegi útmutató világosabbá tételét, hogy egyértelműbb legyen a hulladéktároló megfelelő konstrukciójának fontossága.
Másodszor annak világossá tétele, hogy a hulladéktárolókra vonatkozó rendelkezések azon esetekre is érvényesek, ahol a lakóhely biztosítása a használat megváltoztatásával történik.


10. Reference Documents - Basic Texts
Alapszövegek nincsenek


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nem


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nem


14. Fiscal measures
Nem


15. Impact assessment
Igen


16. TBT and SPS aspects
TBT-vonatkozás

Nem - A tervezet megfelel a nemzetközi szabványoknak

SPS-vonatkozás

Nem – A tervezet nem egészségügyi vagy növény-egészségügyi intézkedés
**********
Európai Bizottság

Kapcsolat: 98/34 irányelv
Fax: +32 229 98043
E-mail: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification