Notification Detail

Amendments to Approved Document H: Requirement H6 solid waste storage. See attached documents referenced: - Draft Approved Document H: Requirement H6 solid waste storage: Consultation draft

Notification Number: 2014/485/UK (United Kingdom (before 2021) before 2021 )
Date received: 07/10/2014
End of Standstill: 08/01/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2014) 02935
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2014/0485/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201402935.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2014 0485 UK HR 07-10-2014 UK NOTIF2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Originating Department
Department for Communities & Local Government
Building Regulations & Standards Division
North-West quarter, 3rd floor
Fry Building
2 Marsham Street
London, SW1P 4DF


4. Notification Number
2014/0485/UK - B00


5. Title
Izmjene Odobrenog dokumenta H: Zahtjev H6 za pohranjivanje čvrstog otpada.

Vidi upute na priložene dokumente:
- Nacrt odobrenog dokumenta H: Zahtjev H6 za pohranjivanje čvrstog otpada: Savjetodavni nacrt


6. Products Concerned
Građevinski propisi pružaju zdravlje, sigurnost, dobrobit i korist za osobe unutar i oko zgrada te održivost zgrada za trenutačne i buduće generacije. Kako bi u tome uspjeli, uspostavljaju norme putem tehničkih i postupovnih zahtjeva za osobe koje provode građevinske radove. Stoga je ova notifikacija važna za usluge koje obuhvaćaju usluge projektiranja i građevinske radove za kontrolirane građevinske radove i povezane građevinske proizvode.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Građevinski propisi iz 2010. pružaju zdravlje, sigurnost, dobrobit i korist za osobe unutar i oko zgrada, uspostavljajući tehničke i postupovne zahtjeve za osobe koje provode građevinske radove. Zakonske smjernice o načinima ispunjavanja funkcionalnih zahtjeva tih propisa navedeni su u Odobrenim dokumentima.

Predloženim će se izmjenama uspostaviti izmjene Građevinskih propisa iz 2010. od početka 2015. koje će obuhvaćati ažuriranje Odobrenog dokumenta H koji obuhvaća odvodnjavanje i odlaganje otpada.


9. Brief Statement of Grounds
Dio H Građevinskih propisa i prateće smjernice u Odobrenom dokumentu H obuhvaćaju odvodnjavanje i odlaganje otpada i zadnji put su ažurirani 2002. Odredbe o otpadu obuhvaćaju samo vanjsko pohranjivanje, usmjerene su na osiguranje dostatne sposobnosti za njegovo pohranjivanje i uklanjanje od strane tijela koje prikuplja otpad, zajedno s dostatnim sredstvom za pristup. Smjernicama se naglašava potreba za uzimanje u obzir strategije prikupljanja otpada od strane lokalnog tijela kako bi se odredilo koje pohranjivanje potrebno i potiče (ali ne zahtjeva da) osobe koje osmišljavaju pohranjivanje na razmišljanje o projektiranju, primjerice, da uzmu u obzir skloništa/ograđene prostore na javnim/vidljivim područjima.

Predlažemo dvije izmjene za daljnje poboljšanje smjernica sadržanih u Odobrenom dokumentu H.
Kao prvo, predlažemo razjašnjenje postojećih smjernica kako bi se još više razjasnila važnost dobrog projektiranja pohranjivanja otpada.
Kao drugo, kako bi se razjasnilo da se odredbe o pohranjivanju otpada primjenjuju gdje je osigurano boravište izmjenom korištenja materijala.


10. Reference Documents - Basic Texts
Ne postoji temeljni tekst


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Da


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne - Nacrt je sukladan s međunarodnom normom.

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification