Notification Detail

Amendments to Approved Document H: Requirement H6 solid waste storage. See attached documents referenced: - Draft Approved Document H: Requirement H6 solid waste storage: Consultation draft

Notification Number: 2014/485/UK (United Kingdom (before 2021) before 2021 )
Date received: 07/10/2014
End of Standstill: 08/01/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2014) 02935
Direktiv 98/34/EF
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2014/0485/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201402935.DA)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2014 0485 UK DA 07-10-2014 UK NOTIF2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Originating Department
Department for Communities & Local Government
Building Regulations & Standards Division
North-West quarter, 3rd floor
Fry Building
2 Marsham Street
London, SW1P 4DF


4. Notification Number
2014/0485/UK - B00


5. Title
Ændringer af godkendt dokument H: krav H6 deponering af fast affald

Se referencen til de vedhæftede dokumenter:
– udkast til godkendt dokument H: krav H6 deponering af fast affald: høringsudkast


6. Products Concerned
Bygningsreglementet fastsætter regler for sundheden, sikkerheden, velfærden og bekvemmeligheden for de personer, der opholder sig i og i nærheden af bygninger, samt bygningers bæredygtighed for nuværende og fremtidens generationer. Med henblik på at gøre dette fastsættes der standarder ved hjælp af såvel tekniske som proceduremæssige krav til de personer, der udfører byggearbejdet. Denne notifikation har derfor relevans for tjenester, der omfatter projekterings- og bygningskonstruktionstjenester, til kontrollerede byggearbejder samt tilhørende byggevarer.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Bygningsreglementet af 2010 fastsætter regler for sundheden, sikkerheden, velfærden og bekvemmeligheden for de personer, der opholder sig i og i nærheden af bygninger, ved at fastsætte tekniske og proceduremæssige krav til de personer, der udfører byggearbejdet. Lovmæssig vejledning til måder, hvorpå de funktionelle krav i disse bestemmelser kan opfyldes, er anført i godkendte dokumenter.

De foreslåede ændringer fastsætter ændringer af bygningsreglementet af 2010 i starten af 2015 og vil omfatte en opdatering af det godkendte dokument H, der omhandler dræning og bortskaffelse af affald.


9. Brief Statement of Grounds
Del H af bygningsreglementet og den tilhørende vejledning i det godkendte dokument H vedrører dræning og bortskaffelse af affald og blev sidst opdateret i 2002. Bestemmelserne om affald omfatter kun ekstern deponering med fokus på at sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet til deponering og fjernelse ved myndigheden for affaldsindsamling samt passende adgangsmuligheder. Vejledningen understreger behovet for at vurdere de lokale myndigheders strategi for affaldsindsamling med henblik på at fastslå, hvilken form for deponering er nødvendig, og opfordrer (men kræver ikke) udviklere til at overveje projektering, f.eks. ved at tage hensyn til overdækning/indkapsling på offentlige/synlige steder.

Vi foreslår to ændringer for at forbedre vejledningen i det godkendte dokument H yderligere.
For det første foreslår vi at præcisere den eksisterende vejledning med henblik på at gøre vigtigheden af en god projektering for affaldsdeponering endnu tydeligere.
For det andet med henblik på at præcisere at bestemmelser for affaldsdeponering finder anvendelse, når en bolig tilvejebringes efter en væsentlig anvendelsesændring.


10. Reference Documents - Basic Texts
Der findes ingen grundtekst.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
Ja


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

Nej, udkastet er i overensstemmelse med en international standard.

SPS-aspekt

Nej, udkastet er ikke en sundhedsmæssig eller plantesundhedsmæssig foranstaltning.
**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv 98/34
Fax: +32 229 98043
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification