Notification Detail

Amendments to Approved Document H: Requirement H6 solid waste storage. See attached documents referenced: - Draft Approved Document H: Requirement H6 solid waste storage: Consultation draft

Notification Number: 2014/485/UK (United Kingdom (before 2021) before 2021 )
Date received: 07/10/2014
End of Standstill: 08/01/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2014) 02935
směrnice 98/34/ES
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2014/0485/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201402935.CS)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2014 0485 UK CS 07-10-2014 UK NOTIF2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Originating Department
Department for Communities & Local Government
Building Regulations & Standards Division
North-West quarter, 3rd floor
Fry Building
2 Marsham Street
London, SW1P 4DF


4. Notification Number
2014/0485/UK - B00


5. Title
Změny ve schváleném dokumentu H: Požadavek H6, Ukládání tuhého odpadu.

Viz odkazovaný dokument s názvem:
- Návrh schváleného dokumentu H: Požadavek H6, Ukládání tuhého odpadu: Konzultační návrh


6. Products Concerned
Stavební předpisy zabezpečují ochranu zdraví, bezpečnosti, dobrých životních podmínek a pohodlí osob v budovách a v okolí budov a udržitelnost budov pro současné a budoucí generace. Za tímto účelem se formou technických i procesních požadavků stanoví normy, jimiž se musí řídit osoby provádějící stavební práce. Toto oznámení má proto význam pro služby, jakými jsou např. projekční a stavební služby v případě kontrolovaných stavebních prací a souvisejících stavebních výrobků.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Stavební předpisy z roku 2010 stanovují opatření na zajištění zdraví, bezpečnosti, prosperity a pohodlí osob uvnitř a v blízkém okolí staveb a uvádějí technické a procedurální požadavky na osoby provádějící stavební práce. Statutární pokyny ke způsobům plnění funkčních požadavků těchto nařízení jsou stanoveny ve schválených dokumentech.

Navrhované změny budou novelizovat na začátku roku 2015 stavební předpisy z roku 2010, což bude zahrnovat aktualizaci schváleného dokumentu H o odvodu odpadních vod a nakládání s odpadem.


9. Brief Statement of Grounds
Část H stavebních předpisů a doprovodných pokynů ve schváleném dokumentu H pojednává o odvodu odpadních vod a nakládání s odpadem. Tato část byla naposledy aktualizována v roce 2002. Ustanovení o odpadu se týká pouze externího ukládání, s důrazem na to, aby byla zajištěna dostatečná kapacita pro jeho ukládání a odstraňování ze strany úřadu odpovědného za odvoz odpadu, spolu s vhodnými přístupovými prostředky. Pokyny zdůrazňují potřebu zvážit strategii v oblasti odvozu odpadu ze strany každého místního úřadu s cílem určit, jaký způsob uložení je nezbytný, a vybízí (ovšem nepožadují), aby se v územním plánu počítalo s návrhem, např. krytých pásem /přístřešků na veřejných / viditelných místech.

Navrhujeme dvě změny s cílem dalšího zlepšení pokynů obsažených ve schváleném dokumentu H.
Nejprve navrhujeme, aby byly vyjasněny stávající pokyny s cílem dovysvětlit význam správného způsobu projektování úložišť odpadu.
Zadruhé, aby bylo vysvětleno, že ustanovení o ukládání odpadu platí, i pokud bude obytný prostor vytvořen podstatnou změnou využití.


10. Reference Documents - Basic Texts
Nejsou k dispozici žádné základní texty


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Ano


16. TBT and SPS aspects
Hledisko TBT

Ne – Návrh odpovídá mezinárodní normě.

Hledisko SPS

Ne - Tento návrh není sanitárním ani fytosanitárním opatřením
**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice 98/34/ES
Fax: +32 229 98043
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification