Notifizierungsangaben

Technische Richtlinie für Geldspielgeräte

Notifizierungsnummer: 2015/68/D (Deutschland )
Eingangsdatum: 13/02/2015
Ende der Stillhaltefrist: 18/05/2015

Abgabe von Bemerkungen durch: Kommission
de en fr
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2015) 00365
Direktiv 98/34/EG
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2015/0068/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201500365.SV)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2015 0068 D SV 13-02-2015 D NOTIF2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat II B 3, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6064, Fax: 0049-30-2014-5446, E-mail: thomas.ernst@bmwi.bund.de

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Fachbereich 8.5 Metrologische Informationstechnik, Abbestr. 2-12, 10587 Berlin,
Tel.: 0049-30-3481-7529, Fax: 0049-30-3481-7506, E-Mail: florian.thiel@ptb.de


4. Notifizierungsnummer
2015/0068/D - H10


5. Titel
Tekniskt direktiv för spelautomater


6. md.prodConc_missing
Spelautomater


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
-


8. Inhaltszusammenfassung
Det tekniska direktivet riktar sig till tillverkare av spelautomater som ansöker om typgodkännande hos det federala fysikalisk tekniska institutet (Physikalisch Technichnische Bundesanstalt, PTB ). Direktivet gäller för spelautomater enligt § 33c i den tyska näringsförordningen (Gewerbeordnung) och utgör underlag för genomförandet av typkontroll och typgodkännande. Direktivet beskriver i synnerhet ansöknings- och kontrollförfarandet och förklarar de tekniska krav som regleras i spelförordningen. Det hittills gällande tekniska direktivet (se anmälan 2008/576/D) måste anpassas till de nya riktlinjerna i spelförordningen (sjätte förordningen om ändring av spelförordningen, se anmälan 2013/149/D och 2014/289/D).


9. Kurze Begründung
PTB äger rätten att utfärda ett tekniskt direktiv för genomförande av typgodkännandet. Därigenom garanteras transparens och säkerhet vid tillståndsförfarandet och tillverkare av spelautomater kan förbereda sig optimalt på detta förfarande.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Grundtexter har överförts inom ramen för en tidigare anmälan 2008/576/D


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Nej


12. Gründe für die Dringlichkeit
-


13. Vertraulichkeit
Nej


14. Steuerliche Maßnahmen
Nej


15. Folgenabschätzung
Direktivet specificerar endast de krav som anges i spelförordningen (se anmälan 2013/149/D, konsekvensbedömning på s. 20).


16. TBT- und SPS-Aspekte
TBT-avtal

NEJ - Utkastet har ingen betydande inverkan på den internationella handeln.

SPS-avtal

Nej - Utkastet utgör ingen sanitär eller fytosanitär åtgärd
**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv 98/34
Fax: +32 229 98043
e-post: dir83-189-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden