Notifizierungsangaben

Technische Richtlinie für Geldspielgeräte

Notifizierungsnummer: 2015/68/D (Deutschland )
Eingangsdatum: 13/02/2015
Ende der Stillhaltefrist: 18/05/2015

Abgabe von Bemerkungen durch: Kommission
de en fr
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2015) 00365
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2015/0068/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201500365.SK)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2015 0068 D SK 13-02-2015 D NOTIF2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat II B 3, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6064, Fax: 0049-30-2014-5446, E-mail: thomas.ernst@bmwi.bund.de

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Fachbereich 8.5 Metrologische Informationstechnik, Abbestr. 2-12, 10587 Berlin,
Tel.: 0049-30-3481-7529, Fax: 0049-30-3481-7506, E-Mail: florian.thiel@ptb.de


4. Notifizierungsnummer
2015/0068/D - H10


5. Titel
Technická smernica o výherných hracích automatoch


6. md.prodConc_missing
Výherné hracie automaty


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt8. Inhaltszusammenfassung
Technická smernica sa obracia na výrobcov výherných hracích automatov, ktorí od Spolkového fyzikálno-technického ústavu požadujú typové schválenie. Platí pre výherné hracie automaty podľa § 33c živnostenského poriadku a slúži k vykonaniu testovania a schválenia typu. Smernica opisuje najmä postup podávania žiadostí a skúšobné metódy a vysvetľuje technické požiadavky, ktoré sú upravené v nariadení o hazardných hrách. Doteraz platná technická smernica (pozri oznámenie 2008/576/D) musí byť prispôsobená novým požiadavkám nariadenia o hazardných hrách (Šieste nariadenie k zmene nariadenia o hazardných hrách, pozri oznámenia 2013/149/D a 2014/289/D).


9. Kurze Begründung
Spolkový fyzikálno-technický ústav má právo vydávať technické smernice pre vykonávanie postupu typového schválenia. Tým sa zabezpečí transparentnosť a prehľadnosť schvaľovacieho konania a výrobcovia výherných hracích automatov sa môžu na toto konanie optimálne pripraviť.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Základné texty boli predložené v rámci predchádzajúceho oznámenia: 2008/576/D


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Nie


12. Gründe für die Dringlichkeit13. Vertraulichkeit
Nie


14. Steuerliche Maßnahmen
Nie


15. Folgenabschätzung
Smernica špecifikuje iba požiadavky, ktoré sú stanovené nariadením o hazardných hrách (pozri oznámenie 2013/149/D, odhad dopadov na str. 20).


16. TBT- und SPS-Aspekte
Dohoda o technických prekážkach obchodu

NIE - Návrh nemá žiadne podstatné účinky na medzinárodný obchod.

Dohoda o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach

Nie - Návrh nie je sanitárnym ani fytosanitárnym opatrením
**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice 98/34
Fax: +32 229 98043
e-mail: dir83-189-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden