Notifizierungsangaben

Technische Richtlinie für Geldspielgeräte

Notifizierungsnummer: 2015/68/D (Deutschland )
Eingangsdatum: 13/02/2015
Ende der Stillhaltefrist: 18/05/2015

Abgabe von Bemerkungen durch: Kommission
de en fr
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Bericht 002

Mededeling van de Commissie - TRIS/(2015) 00365
Richtlijn 98/34/EG
Vertaling van het bericht 001
Kennisgeving: 2015/0068/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201500365.NL)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2015 0068 D NL 13-02-2015 D NOTIF2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat II B 3, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6064, Fax: 0049-30-2014-5446, E-mail: thomas.ernst@bmwi.bund.de

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Fachbereich 8.5 Metrologische Informationstechnik, Abbestr. 2-12, 10587 Berlin,
Tel.: 0049-30-3481-7529, Fax: 0049-30-3481-7506, E-Mail: florian.thiel@ptb.de


4. Notifizierungsnummer
2015/0068/D - H10


5. Titel
Technisch richtsnoer voor cash-speelautomaten


6. md.prodConc_missing
Cash-speelautomaten


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
-


8. Inhaltszusammenfassung
Het technisch richtsnoer is bestemd voor de fabrikanten van cash-speelautomaten die bij de Federale Dienst voor het ijkwezen een typegoedkeuring aanvragen. Het is van toepassing op cash-speelautomaten in de zin van § 33c van de bedrijfsvergunningenwet en strekt tot uitvoering van het typeonderzoek en de typegoedkeuring. Het richtsnoer beschrijft met name de procedures voor de aanvraag en de keuring en geeft toelichting bij de technische voorschriften die in de kansspelverordening zijn geregeld. Het tot dusver geldende technische richtsnoer (zie kennisgeving 2008/576/D) moet worden aangepast aan de nieuwe bepalingen van de kansspelverordening (Zesde verordening tot wijziging van de kansspelverordening, zie kennisgevingen 2013/149/D en 2014/289/D).


9. Kurze Begründung
De Federale Dienst voor het ijkwezen heeft het recht een technisch richtsnoer voor de uitvoering van de typegoedkeuringsprocedure uit te vaardigen. Daardoor wordt de transparantie en traceerbaarheid van het keuringsproces gewaarborgd en kunnen de fabrikanten van cash-speelautomaten zich optimaal op de keuring voorbereiden.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
De basisteksten zijn reeds doorgegeven in het kader van een eerdere kennisgeving: 2008/576/D


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Nee


12. Gründe für die Dringlichkeit
-


13. Vertraulichkeit
Nee


14. Steuerliche Maßnahmen
Nee


15. Folgenabschätzung
Het richtsnoer stelt uitsluitend de voorschriften vast die door de kansspelverordening zijn bepaald (zie kennisgeving 2013/149/D, Effectbeoordeling, blz. 20).


16. TBT- und SPS-Aspekte
TBT-aspect

NEE – Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel.

SPS-aspect

Nee – Het ontwerp is geen sanitaire of fytosanitaire maatregel.
**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn 98/34
Fax: +32 229 98043
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden