Notifizierungsangaben

Technische Richtlinie für Geldspielgeräte

Notifizierungsnummer: 2015/68/D (Deutschland )
Eingangsdatum: 13/02/2015
Ende der Stillhaltefrist: 18/05/2015

Abgabe von Bemerkungen durch: Kommission
de en fr
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2015) 00365
Direttiva 98/34/KE
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2015/0068/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201500365.MT)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2015 0068 D MT 13-02-2015 D NOTIF2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat II B 3, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6064, Fax: 0049-30-2014-5446, E-mail: thomas.ernst@bmwi.bund.de

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Fachbereich 8.5 Metrologische Informationstechnik, Abbestr. 2-12, 10587 Berlin,
Tel.: 0049-30-3481-7529, Fax: 0049-30-3481-7506, E-Mail: florian.thiel@ptb.de


4. Notifizierungsnummer
2015/0068/D - H10


5. Titel
Direttiva teknika għal tagħmir tal-logħob tal-azzard


6. md.prodConc_missing
Tagħmir tal-logħob tal-azzard


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
-


8. Inhaltszusammenfassung
Id-Direttiva Teknika hi maħsuba għall-produtturi ta’ tagħmir tal-logħob tal-azzard, li japplikaw għal approvazzjoni tad-disinn mingħand l-Istitut Federali tal-Fiżika u t-Teknika. Din tapplika għal tagħmir tal-logħob tal-azzard skont il-§ 33c tal-Kodiċi Kummerċjali u sservi għat-twettiq tal-eżami u l-approvazzjoni tad-disinn. B'mod partikolari d-Direttiva tiddeskrivi l-proċess tal-applikazzjoni u tal-ittestjar u tispjega r-rekwiżiti tekniċi, li huma regolati mill-Ordinanza dwar il-Logħob tal-Azzard. Id-Direttiva Teknika applikabbli s'issa (ara n-Notifika 2008/576/D) għandha tiġi adattata għad-dispożizzjonijiet il-ġodda tal-Ordinanza dwar il-Logħob tal-Azzard (Is-Sitt Regolament li jemenda l-Ordinanza dwar il-Logħob tal-Azzard, ara n-Notifiki 2013/149/D u 2014/289/D).


9. Kurze Begründung
L-Istitut Federali tal-Fiżika u t-Teknika għandu d-dritt li joħroġ direttiva teknika għall-implimentazzjoni tal-proċess ta’ approvazzjoni tad-disinn. Dan jiżgura li l-proċess ta’ approvazzjoni jkun trasparenti u jinftiehem; il-produtturi ta’ tagħmir tal-logħob tal-azzard jistgħu jippreparaw ruħhom bl-aħjar mod għall-proċess.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
It-testi bażiċi ntbagħtu fil-qafas ta’ notifika preċedenti: 2008/576/D


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Le


12. Gründe für die Dringlichkeit
-


13. Vertraulichkeit
Le


14. Steuerliche Maßnahmen
Le


15. Folgenabschätzung
Id-Direttiva tispeċifika biss ir-rekwiżiti li huma speċifikati mill-Ordinanza dwar il-Logħob tal-Azzard (ara n-Notifika 2013/149/D, valutazzjoni tal-impatt fil-paġna 20).


16. TBT- und SPS-Aspekte
Aspett OTK

LE - L-abbozz m’għandu ebda impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

Aspett SPS

Le - L-abbozz mhuwiex miżura sanitarja jew fitosanitarja
**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt 98/34
Fax: +32 229 98043
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden