Notifizierungsangaben

Technische Richtlinie für Geldspielgeräte

Notifizierungsnummer: 2015/68/D (Deutschland )
Eingangsdatum: 13/02/2015
Ende der Stillhaltefrist: 18/05/2015

Abgabe von Bemerkungen durch: Kommission
de en fr
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Ziņa 002

Komisijas ziņojums - TRIS/(2015) 00365
Direktīva 98/34/EC
Ziņojuma tulkošana 001
Notifikācija: 2015/0068/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201500365.LV)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2015 0068 D LV 13-02-2015 D NOTIF2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat II B 3, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6064, Fax: 0049-30-2014-5446, E-mail: thomas.ernst@bmwi.bund.de

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Fachbereich 8.5 Metrologische Informationstechnik, Abbestr. 2-12, 10587 Berlin,
Tel.: 0049-30-3481-7529, Fax: 0049-30-3481-7506, E-Mail: florian.thiel@ptb.de


4. Notifizierungsnummer
2015/0068/D - H10


5. Titel
Tehniskās vadlīnijas spēļu automātiem


6. md.prodConc_missing
Spēļu automāti


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt8. Inhaltszusammenfassung
Tehniskās vadlīnijas ir adresētas spēļu automātu ražotājiem, kuri Federālajā Metroloģijas institūtā iesniedz pieteikumu tipa apstiprinājuma saņemšanai. Tās attiecas uz spēļu automātiem atbilstoši Amatnieku, komerciālo un rūpniecisko profesiju kodeksa [Gewerbeordnung] 33.c pantam, un tajās ir noteikta tipa pārbaudes un apstiprināšanas kārtība. Vadlīnijās jo īpaši ir raksturota pieteikuma iesniegšanas un pārbaudes procedūra, kā arī aprakstītas tehniskās prasības, kas ir noteiktas Rīkojumā par azartspēlēm. Līdz šim piemērojamās Tehniskās vadlīnijas (skat. paziņojumu Nr. 2008/576/D) ir jāpielāgo jaunajām prasībām, kas noteiktas Rīkojumā par azartspēlēm (Sestais rīkojums par grozījumiem Rīkojumā par azartspēlēm, skat. paziņojumus Nr. 2013/149/D un Nr. 2014/289/D).


9. Kurze Begründung
Federālajam Metroloģijas institūtam ir tiesības pieņemt tehniskas vadlīnijas par tipa apstiprinājuma piešķiršanas procedūras kārtību. Tā tiek nodrošināta apstiprinājuma piešķiršanas procedūras pārredzamība un pamatotība, un spēļu automātu ražotāji var optimāli sagatavoties šai procedūrai.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Pamatteksti iesniegti iepriekšējā paziņojumā: 2008/576/D.


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens12. Gründe für die Dringlichkeit13. Vertraulichkeit14. Steuerliche Maßnahmen15. Folgenabschätzung
Vadlīnijās ir sīkāk reglamentētas tikai Rīkojumā par azartspēlēm noteiktās prasības (skat. paziņojumu Nr. 2013/149/D, ietekmes novērtējumu 20. lpp.).


16. TBT- und SPS-Aspekte
TBT aspekts

NĒ — projektam nav būtiskas ietekmes uz starptautisko tirdzniecību.

SPS aspekts

NĒ — projekts nav sanitārs vai fitosanitārs pasākums.
**********
Eiropas Komisijas

Direktīvas 98/34 kontaktpunkts
Fakss: +32 229 98043
e-pasts: dir83-189-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden