Notifizierungsangaben

Technische Richtlinie für Geldspielgeräte

Notifizierungsnummer: 2015/68/D (Deutschland )
Eingangsdatum: 13/02/2015
Ende der Stillhaltefrist: 18/05/2015

Abgabe von Bemerkungen durch: Kommission
de en fr
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2015) 00365
Direktiivi 98/34/EY
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2015/0068/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201500365.FI)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2015 0068 D FI 13-02-2015 D NOTIF2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat II B 3, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6064, Fax: 0049-30-2014-5446, E-mail: thomas.ernst@bmwi.bund.de

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Fachbereich 8.5 Metrologische Informationstechnik, Abbestr. 2-12, 10587 Berlin,
Tel.: 0049-30-3481-7529, Fax: 0049-30-3481-7506, E-Mail: florian.thiel@ptb.de


4. Notifizierungsnummer
2015/0068/D - H10


5. Titel
Rahapelilaitteita koskeva tekninen ohje


6. md.prodConc_missing
Rahapelilaitteet


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
-


8. Inhaltszusammenfassung
Tekninen ohje on tarkoitettu rahapelilaitteiden valmistajille, jotka hakevat tyyppihyväksyntää Saksan liittotasavallan fysikaalis-teknisestä virastosta (Physikalisch Technische Bundesanstalt). Se koskee elinkeinolain 33c pykälässä tarkoitettuja rahapelilaitteita, ja sillä edistetään tyyppitestauksen ja -hyväksynnän toimeenpanoa. Ohjeessa kuvataan erityisesti haku- ja testausmenettelyä ja selitetään peliasetuksessa säädeltyjä teknisiä vaatimuksia. Tähän asti voimassa olevaa teknistä ohjetta (ks. ilmoitus 2008/576/D) on mukautettava peliasetuksen (kuudes asetus peliasetuksen muuttamisesta, ks. ilmoitukset 2013/149/D ja 2014/289/D) uusiin säännöksiin.


9. Kurze Begründung
Saksan liittotasavallan fysikaalis-teknisellä virastolla on oikeus antaa tekninen ohje tyyppihyväksyntämenettelyn täytäntöönpanemiseksi. Näin taataan hyväksyntämenettelyn avoimuus ja ymmärrettävyys, jolloin rahapelilaitteiden valmistajat voivat valmistautua menettelyyn ihanteellisesti.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Perustekstit on ilmoitettu aiemman ilmoituksen yhteydessä: 2008/576/D


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Ei


12. Gründe für die Dringlichkeit
-


13. Vertraulichkeit
Ei


14. Steuerliche Maßnahmen
Ei


15. Folgenabschätzung
Ohjeen tarkoituksena on ainoastaan täsmentää peliasetuksessa annettuja vaatimuksia (ks. ilmoitus 2013/149/D, vaikutustenarviointi s. 20).


16. TBT- und SPS-Aspekte
TBT-näkökohta

EI – Luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

SPS-näkökohta

Ei – Luonnos ei ole terveys- tai kasvinsuojelutoimi.
**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin 98/34
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: dir83-189-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden