Notifizierungsangaben

Technische Richtlinie für Geldspielgeräte

Notifizierungsnummer: 2015/68/D (Deutschland )
Eingangsdatum: 13/02/2015
Ende der Stillhaltefrist: 18/05/2015

Abgabe von Bemerkungen durch: Kommission
de en fr
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2015) 00365
směrnice 98/34/ES
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2015/0068/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201500365.CS)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2015 0068 D CS 13-02-2015 D NOTIF2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat II B 3, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6064, Fax: 0049-30-2014-5446, E-mail: thomas.ernst@bmwi.bund.de

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Fachbereich 8.5 Metrologische Informationstechnik, Abbestr. 2-12, 10587 Berlin,
Tel.: 0049-30-3481-7529, Fax: 0049-30-3481-7506, E-Mail: florian.thiel@ptb.de


4. Notifizierungsnummer
2015/0068/D - H10


5. Titel
Technická směrnice pro výherní přístroje


6. md.prodConc_missing
Výherní přístroje


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
-


8. Inhaltszusammenfassung
Technická směrnice se orientuje na výrobce výherních přístrojů, kteří žádají o schválení konstrukce u Fyzikálně-technického spolkového ústavu. Je platná pro výherní přístroje
ve smyslu § 33c Živnostenského řádu a slouží k provedení konstrukční zkoušky a schválení konstrukce. Směrnice popisuje zejména proces žádosti a zkušební proces a vysvětluje technické požadavky, které jsou upravovány ve vyhlášce o hazardních hrách. Dosud platná technická směrnice (viz notifikace 2008/576/D) musí být přizpůsobena novým zadáním vyhlášky
o hazardních hrách (Šestá vyhláška o změně vyhlášky o hazardních hrách, viz notifikace 2013/149/D a 2014/289/D).


9. Kurze Begründung
Fyzikálně-technický spolkový ústav má právo vydat technickou směrnici pro provádění procesu schvalování konstrukce. Tím je zajištěna transparentnost a proveditelnost schvalovacího procesu, výrobci výherních přístrojů se mohou optimálně na proces připravit.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Podkladové texty byly zveřejněny v rámci dřívější notifikace: 2008/576/D


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Ne


12. Gründe für die Dringlichkeit
-


13. Vertraulichkeit
Ne


14. Steuerliche Maßnahmen
Ne


15. Folgenabschätzung
Směrnice specifikuje pouze požadavky, které jsou zadány ve vyhlášce o hazardních hrách (viz notifikace 2013/149/D, odhad následků na str. 20).


16. TBT- und SPS-Aspekte
Dohoda TBT

NE - Návrh nemá zásadní vliv na mezinárodní obchod.

SPS - Dohoda o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření

Ne - Návrh není zdravotně policejním opatřením ani opatřením ve smyslu právní ochrany rostlin.
**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice 98/34/ES
Fax: +32 229 98043
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden