Notifizierungsangaben

Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Anlage des Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetzes und von Anlagen des Betäubungsmittelgesetzes

Notifizierungsnummer: 2019/152/D (Deutschland )
Eingangsdatum: 03/04/2019
Ende der Stillhaltefrist: 16/04/2019
Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens: Ja

de en fr
de de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Mesaj 002

Comunicarea Comisiei - TRIS/(2019) 00962
Directiva (UE) 2015/1535
Traducerea mesajului 001
Notificare: 2019/0152/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900962.RO)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2019 0152 D RO 03-04-2019 D NOTIF


2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Gesundheit, Referat 122, 53107 Bonn
Tel.: 0049-228-99441-1126
Fax: 0049-228-99441-4939


4. Notifizierungsnummer
2019/0152/D - C10P


5. Titel
Proiect de Ordin de modificare a anexei la Legea privind substanțele psihoactive noi și a anexelor la Legea privind narcoticele


6. md.prodConc_missing
Articolul 1: adăugarea în grupele de substanțe a substanțelor psihoactive noi, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) din Legea privind substanțele psihoactive noi, adică substanțe sau preparate din substanțe din una dintre următoarele grupe de substanțe: compuși derivați din 2-fenetilamină, canabimimetice/canabinoizi sintetici, benzodiazepine, compuși derivați din N-(2-aminociclohexil) amidă și compuși derivați din triptamină.

Articolul 2: Includerea în anexa II la Legea privind drogurile narcotice (BtMG) a:
CUMI-4CN-BINACA (SGT-78),
Ciclopropilfentanil,
5F-CUMI-PEGACLONE (Cumil-5F-PeGaClone, 5F-SGT-151),
4-Fluorisobutirilfentanil (4-Fluorisobutirfentanil, 4F-iBF, p-FIBF),
Metoxiacetilfentanil,
Ocfentanil (A-3217),
Tetrahidrofuranilfentanil (THF-F),
U-48800.


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
-


8. Inhaltszusammenfassung
Intenția Republicii Federale Germania este de a include alte două substanțe psihoactive noi în BtMG și anumite grupe substanțe în NpSG.

Grupe de substanțe existente ale compușilor derivați din 2-fenetilamină și cannabimimetice/canabinoide sintetice din anexa la NpSG vor fi revizuite și se vor adăuga grupele de substanțe benzodiazepine, compușii derivați din N-(2-aminociclohexil) amidă și compușii derivați din triptamină.

Două canabinoide sintetice și șase opioide sintetice sunt incluse în anexa II (medicamente narcotice care pot fi comercializate fără prescripție medicală) la Legea privind narcoticele (BtMG).

În plus, pentru a crește gradul de securitate juridică în clasificarea acestei substanțe, denumirea sa este completată de două denumiri comune, utilizate în prezent pentru o substanță din anexa I la BtMG. Aceasta nu este o dispoziție care prevede obligația de notificare.


9. Kurze Begründung
Apariția și răspândirea unor noi variante chimice de substanțe psihoactive reprezintă o amenințare la adresa sănătății publice. În scopul abordării mai eficiente din punct de vedere juridic și în scopul combaterii răspândirii și disponibilității acestor substanțe, Legea privind noile substanțe psihoactive (NpSG) care a intrat în vigoare la 26 noiembrie 2016, conține o reglementare care vizează grupele de substanțe, în plus față de lista substanțelor individuale stabilite în BtMG.
Atunci când NpSG a fost adoptat în 2016, cele două grupe de substanțe din canabinoide sintetice și feniletilamine (inclusiv catinone) au fost primele care au fost incluse în anexa la aceasta. Motivul este că, din 2008, aceste grupe reprezentau aproximativ două treimi din toate substanțele noi raportate prin sistemul european de alertă timpurie, ceea ce înseamnă că adoptarea legislației conexe reprezintă o necesitate urgentă. În contextul dezvoltării continue a pieței, atât amploarea consumului abuziv de substanțe psihoactive, cât și efectele acestui consum, conduc în prezent la concluzia că este necesară modificarea celor două grupe de substanțe existente și includerea unui număr de trei grupe de substanțe suplimentare în domeniul de aplicare al reglementărilor din NpSG. În urma consultării cu experții, anexa la NpSG a fost, în consecință, revizuită la articolul 1, în conformitate cu autorizația prevăzută la articolul 7 din NpSG.

Substanțele care s-au dovedit a avea un efect ușor psihoactiv și care sunt deosebit de periculoase pentru sănătate și care sunt consumate în mod abuziv la scară largă continuă să fie incluse în anexele la BtMG. În astfel de cazuri, prevalează dispozițiile din BtMG. Prin urmare, articolul 2 din prezentul ordin introduce în anexa II la BtMG opt substanțe deosebit de periculoase. Substanțele CUMYL-4CN-BINACA, ciclopropilfentanil, 5F-CUMYL-PEGACLON, 4-fluorizobutirilfentanil, metoxiacetilfentanil, tetrahidrofuranilfentanil și U-48800 au fost detectate de autoritățile germane competente în eșantioane de produse diferite și au fost aprobate de comitetul de experți, menționat la articolul 1 alineatul (2) din BtMG, să fie incluse în BtMG. Prin includerea substanțelor CUMYL-4CN-BINACA, ciclopropilfentanil și metoxiacetilfentanil în anexa II la BtMG se transpune, de asemenea, Directiva delegată (UE) 2019/369 a Comisiei din 13 decembrie 2018 de modificare a anexei la Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului în ceea ce privește includerea unor substanțe psihoactive noi în definiția termenului „drog” (JO L 66, 7.3.2019, p. 3). În plus, în ceea ce privește substanțele 4-fluorizobutirilfentanil, ocfentanil și tetrahidrofuranilfentanil, la cea de-a 61-a reuniune a Comisiei Națiunilor Unite privind stupefiantele (CND), care a avut loc la 14 martie 2018, s-a decis includerea acestora în Convenția unică a Națiunilor Unite privind stupefiantele din 1961.

Aceste substanțe psihoactive noi sunt sintetizate cel mai adesea prin modificarea chimică (derivare) a structurilor cunoscute ale structurilor chimice de bază ale substanțelor care sunt reglementate deja prin BtMG. Acestea prezintă profiluri de efecte/efecte secundare asemănătoare și riscuri potențiale comparabile cu substanțele de origine.
În perioada recentă, consumul și oferta de substanțe psihoactive noi s-au răspândit puternic în Germania (la fel ca în alte state membre ale UE) - chiar și în rândul tinerilor. În plus, consumatoarele și consumatorii sunt informați insuficient sau chiar deloc cu privire la substanțele pe care le conțin produsele oferite și cu privire la riscurile pentru sănătate ale acestora, deoarece producătorii și persoanele care le introduc pe piață de cele mai multe ori nu declară substanțele pe care le conțin.
Extinderea grupelor de substanțe din NpSG, precum și introducerea celor opt substanțe în BtMG, este urgent necesară din cauza consumului abuziv la scară largă și din cauza amenințării imediate la adresa sănătății.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Textele de bază au fost transmise în cadrul unei notificări anterioare: 2018/0064/D: 2016/0121/D


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Da


12. Gründe für die Dringlichkeit
Adăugarea grupelor de substanțe în NpSG și includerea altor opt substanțe psihoactive noi în anexa II la BtMG este urgentă, deoarece consumul acestor substanțe, printre altele, din cauza accesibilității produselor în cauză, de exemplu pe internet, a crescut foarte repede în perioade de timp scurte. Până în prezent, aceste substanțe au fost disponibile gratuit, inclusiv pentru tineri, în principal în magazine de tip Headshops și Smartshops, precum și într-un număr mare de magazine online specializate. Din cauză că majoritatea acestor substanțe nu au fost descrise anterior în literatura de specialitate, constatările privind efectele și efectele secundare ale unei noi substanțe se pot formula doar după consumul în scopul intoxicării, cu toate că la momentul respectiv se raportează deja, în mai multe cazuri, consecințe grave, inclusiv cazuri de deces. Prin urmare, răspândirea și disponibilitatea unor variante chimice tot mai noi ale substanțelor psihoactive constituie în principiu, în special în cazurile în care efectul este imprevizibil, un risc pentru sănătatea populației și, în special, a tinerilor.

Confiscările de către autoritățile germane de aplicare a legii, inclusiv creșterea nevoii de tratament din cauza problemelor de sănătate ale consumatorilor, indică o prezență ridicată pe piață a acestor substanțe. Majoritatea substanțelor care trebuie incluse în BtMG sunt asociate în Germania cu intoxicații grave, inclusiv decese. În alte state membre ale UE, aceste substanțe intră deja parțial sub incidența legilor în vigoare privind narcoticele.

Aceste substanțe prezintă adesea doar modificări reduse ale structurilor chimice ale substanțelor care fac deja obiectul NpSG sau al BtMG. Având în vedere că structura și efectul noii substanțe sunt similare cu cele ale substanței care este deja reglementată, se face uz de posibilitatea de consum abuziv în condițiile unei „legalități” prezumtive. În acest mod, se eludează dispozițiile de sancționare prevăzute în NpSG și BtMG. Concomitent, lipsa interdicției unei substanțe poate trezi, în special la consumatorii tineri, impresia falsă de inofensivitate a acesteia.

Riscurile semnificative și imposibil de calculat pentru sănătate, pe care substanțele le prezintă asupra consumatorilor, precum și consumul abuziv tot mai ridicat înseamnă că este urgent necesar să se introducă grupe noi de substanțe în NpSG și să includă încă opt substanțe psihoactive noi în anexa II la BtMG.


13. Vertraulichkeit
Nu


14. Steuerliche Maßnahmen
Nu


15. Folgenabschätzung
Informații privind evaluarea impactului pot fi găsite în proiectul de regulament în introducere, precum și în expunerea de motive, la care s-a făcut referire pentru evitarea repetițiilor.
Proiectul de regulament nu are efecte asupra competitivității industriei Uniunii Europene.


16. TBT- und SPS-Aspekte
Acordul BTC

NU - Proiectul nu are un impact semnificativ asupra comerțului internațional.

Acordul SPS

Nu - Proiectul nu este o măsură sanitară sau fitosanitară

**********
Comisiei Europene

Punct de contact pentru Directiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden