Notifizierungsangaben

Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Anlage des Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetzes und von Anlagen des Betäubungsmittelgesetzes

Notifizierungsnummer: 2019/152/D (Deutschland )
Eingangsdatum: 03/04/2019
Ende der Stillhaltefrist: 16/04/2019
Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens: Ja

de en fr
de de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2019) 00962
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2019/0152/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900962.HR)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2019 0152 D HR 03-04-2019 D NOTIF


2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Gesundheit, Referat 122, 53107 Bonn
Tel.: 0049-228-99441-1126
Fax: 0049-228-99441-4939


4. Notifizierungsnummer
2019/0152/D - C10P


5. Titel
Nacrt uredbe za izmjenu priloga Zakona o novim psihoaktivnim tvarima i Dodatka Zakonu o narkoticima


6. md.prodConc_missing
Članak 1.: Dopuna skupina tvari za nove psihoaktivne tvari (NPT) u smislu definicije pojma u članku 2. točki 1. Zakona o novim psihoaktivnim tvarima (NpSG), odn. tvari ili pripravaka tvari iz jedne od sljedećih skupina tvari: spojevi izvedeni iz 2-feniletilamina, kanabimimetici /sintetički kanabinoidi, benzodiazepini, spojevi izvedeni iz N-(2-aminocikloheksil)amida i spojevi izvedeni iz triptamina.

Članak 2.: Uvođenje sljedećeg u Dodatak II. njemačkom Zakonu o narkoticima (BtMG):
CUMYL-4CN-BINACA(SGT-78),
ciklopropil-fentanil,
5F-CUMYL-PEGACLONE (Cumyl-5F-PeGaClone, 5F-SGT-151),
4-fluorizobutirilfentanil (4-fluorizobutirfentanil, 4F-iBF, p-FIBF),
metoksiacetilfentanil,
okfentanil (A-3217),
tetrahidrofuranilfentanil (THF-F),
U-48800.


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
-


8. Inhaltszusammenfassung
Savezna Republika Njemačka namjerava uključiti nove psihoaktivne tvari (NPT) u BtMG i skupine tvari NpSG.

Prethodne skupine tvari spojeva izvedenih iz 2-fenetilamina i kanabimimetika/sintetičkih kanabinoida u dodatku NpSG-a se prerađuju i dodaju skupine tvari benzodiazepina, spojeva izvedenih iz N-(2-aminocikloheksil)amida i spojeva izvedenih iz triptamina.

U Dodatku II. (narkotici koji se mogu stavljati u promet, ali ne i prepisivati) Zakonu o narkoticima (BtMG) dodaju se dva sintetička kanabinoida i šest sintetičkih opioida.

Osim toga se kod tvari iz Dodatka I. Zakonu o narkoticima radi poboljšanja pravne jasnoće pri dodjeli tvari oznaka dopunjava s dva trenutačno uobičajena naziva. Ovaj propis ne podliježe obvezi slanja obavijesti.


9. Kurze Begründung
Pojava i širenje novih kemijskih varijanti psihoaktivnih tvari predstavljaju opasnost za javno zdravlje. Da bi se pravno učinkovitije riješilo pitanje tih tvari i njihovog širenja i dostupnosti, Zakon o novim psihoaktivnim tvarima (NpSG), koji je stupio na snagu 26. studenog 2016., osim primjene pojedinačnih tvari u Zakonu o narkoticima (BtMG) sadrži i propis o skupini tvari.
Donošenjem Zakona o novim psihoaktivnim tvarima 2016. u prvom su se redu u Dodatak dodale skupine tvari sintetičkih kanabinoida i fenetilamina (uključujući katinone) jer su te tvari od 2008. do trenutka donošenja Zakona obuhvaćale oko dvije trećine svih novih tvari koje su prijavljene putem Europskog sustava za rano upozoravanje pa je postojala hitna potreba za zakonsko postupanje. Daljnji je razvoj tržišta pokazao da je zbog razmjera zloupotrebe određenih psihoaktivnih djelatnih tvari i njihovog načina djelovanja potrebno prilagoditi postojeće skupine tvari te unijeti tri dodatne skupine tvari u propise Zakona o novim psihoaktivnim tvarima. Nakon konzultiranja stručnjaka, na temelju ovlaštenja iz članka 7. Zakona o novim psihoaktivnim tvarima ponovno se uređuje Dodatak Zakona o novim psihoaktivnim tvarima u članku 1.

Tvari za koje je dokazano da nisu umjereno psihoaktivne i da su poprilično opasne po zdravlje, kao i da se zloupotrebljavaju u većim količinama, moraju se uvesti u dodatke Zakonu o narkoticima. U tim su slučajevima propisi iz Zakona o narkoticima nadređeni propisima iz Zakona o novim psihoaktivnim tvarima. Sukladno tome, člankom 2. ove Uredbe u Dodatak II. Zakonu o narkoticima uvrštava se osam tvari posebno opasnih po zdravlje. Tvari CUMYL-4CN-BINACA, ciklopropil-fentanil, 5F-CUMYL-PEGACLONE, 4-fluorizobutirilfentanil , metoksiacetilfentanil, tetrahidrofuranilfentanil i U-48800 ustanovila su u uzorcima različitih proizvoda njemačka tijela ovlaštena za navedeno te je stručni odbor preporučio uvođenje tih tvari u BtMG u skladu s člankom 1. stavkom 2. BtMG-a. Uvođenjem tvari CUMYL-4CN-BINACA, ciklopropil-fentanil i metoksiacetilfentanil u Dodatak II. Zakona o narkoticima provodi se i Delegirana direktiva (EU) 2019/369 Komisije od 13. prosinca 2018. o izmjeni Priloga Okvirnoj odluci Vijeća 2004/757/PUP u pogledu obuhvaćanja novih psihoaktivnih tvari definicijom „droge” (Savezni službeni list L 66 od 7. ožujka 2019., str. 3.). Osim toga, za tvari 4-fluorizobutirilfentanil,okfentanil i tetrahidrofuranilfentanil na 61. sjednici Komisije Ujedinjenih naroda za opojne droge (Commission on Narcotic Drugs - CND) održanoj 14. ožujka 2018., zaključeno je da se te tvari treba uvrstiti u Jedinstvenu konvenciju o opojnim drogama iz 1961.

Ovi NPT-ovi obično se sintetiziraju putem kemijske izmjene (derivatiziranje) poznatih osnovnih struktura kemijskog kostura tvari koje su već obuhvaćene BtMG-om. Navedene tvari pokazuju slične učinke i nuspojave i slične potencijalne opasnosti kao izvorne tvari.
Potrošnja i ponuda NPT-ova nedavno se proširila u Njemačkoj (kao i u drugim državama članicama EU-a) - trenutačno i među mladima. Nadalje, potrošači su ili nedovoljno informirani ili nisu informirani o sadržaju ponuđenih proizvoda i njihovim zdravstvenim rizicima, budući da proizvođač i dobavljač većinom ne deklariraju njihov sadržaj.
Hitno je potrebno proširenje skupina tvari iz Zakona o novim psihoaktivnim tvarima, kao i uvođenje osam tvari u BtMG zbog razmjera zlouporabe primjene i neposredne opasnosti za zdravlje.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Temeljni tekstovi proslijeđeni su u okviru prethodne obavijesti: 2018/0064/D: 2016/0121/D


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Da


12. Gründe für die Dringlichkeit
Dodavanje skupina tvari iz Zakona o novim psihoaktivnim tvarima i uvođenje osam dodatnih NPT-ova u Dodatak II. Zakonu o narkoticima hitno je jer je potrošnja navedenih tvari, između ostalog na temelju lakog pristupa određenim proizvodima, primjerice putem interneta, u kratkom roku jako porasla. Navedene tvari do sada su prije svega bile dostupne u takozvanim Headshop-ovima i pametnim trgovinama te u brojnim internetskim trgovinama, također i za maloljetnike. Budući da većina tih tvari prethodno nije opisana u znanstvenoj literaturi, saznanja o djelovanjima i kontraindikacijama nove tvari često se dobivaju tek na temelju konzumacije u svrhu opijanja, pri čemu su opetovano prijavljene teške posljedice do čak smrtnih slučajeva. Stoga širenje i dostupnost novih kemijskih varijanti psihoaktivnih tvari predstavljaju u pravilu, i u takvim slučajevima nepredvidljivu, opasnost za zdravlje stanovništva i pojedinaca.

Rad tijela za provedbu zakona ili porast potrebe za liječenjem zbog zdravstvenih problema potrošača ukazuju na veliku prisutnost ovih tvari na tržištu. U Njemačkoj se većina tvari koje će se unijeti u Zakon o narkoticima povezuje s teškim intoksikacijama od kojih su neke završile smrću. U drugim državama članicama EU-a navedene su tvari djelomično već uvedene u važeće zakone.

Te tvari često pokazuju neznatne izmjene kemijske strukture tvari koje su već uvedene u Zakon o novim psihoaktivnim tvarima ili u Zakon o narkoticima. Budući da je nova tvar slična izvornoj tvari u pogledu strukture i učinka, koristi se mogućnost zlouporabe u okviru uvjeta navodne „zakonitosti”. Na taj se način zaobilaze kazneni propisi Zakona o novim psihoaktivnim tvarima ili Zakona o narkoticima. Istodobno izostanak zabrane tvari, osobito za maloljetne osobe, ostavlja pogrešan dojam bezopasnosti.

Značajne i za potrošače nepredvidljive opasnosti po zdravlje povezane s tvarima, kao i porast zloupotrebe, čine prijeko potrebnim dopunjavanje skupina tvari iz Zakona o novim psihoaktivnim tvarima i uvođenje osam dodatnih NPT-ova u Dodatak II. Zakonu o narkoticima.


13. Vertraulichkeit
Ne


14. Steuerliche Maßnahmen
Ne


15. Folgenabschätzung
Informacije o procjeni utjecaja nalaze se u nacrtu uredbe na naslovnoj stranici kao i obrazloženje, pri čemu se uzima u obzir sprječavanje ponavljanja.
Nacrt uredbe nema utjecaja na sposobnost konkuriranja industrije Europske unije.


16. TBT- und SPS-Aspekte
Sa stajališta TBT-a

NE - Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden