Notifizierungsangaben

Erstes Gesetz zur Änderung des Tiererzeugnisse-Handels-Verbotsgesetzes

Notifizierungsnummer: 2016/452/D (Deutschland )
Eingangsdatum: 24/08/2016
Ende der Stillhaltefrist: 25/11/2016

Abgabe von Bemerkungen durch: Kommission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2016) 02629
dyrektywa (UE) 2015/1535
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2016/0452/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602629.PL)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2016 0452 D PL 24-08-2016 D NOTIF


2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Referat 321, 53107 Bonn, FAX 0049 228 99 529 4162, TEL 0049 228 99 529 4354, E-Mail 321@bmel.bund.de


4. Notifizierungsnummer
2016/0452/D - C90A


5. Titel
Pierwsza ustawa zmieniająca ustawę o zakazie handlu produktami pochodzenia zwierzęcego


6. md.prodConc_missing
Zakaz hodowli zwierząt futerkowych z możliwością zezwolenia,
zakaz sprzedaży zwierząt w zaawansowanej ciąży w celu uboju


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
-


8. Inhaltszusammenfassung
Pierwsza ustawa zmieniająca ustawę o zakazie handlu produktami pochodzenia zwierzęcego ustanawia zasadniczy zakaz hodowli zwierząt futerkowych z możliwością zezwolenia oraz minimalne wymogi prawne względem hodowli zwierząt futerkowych jako przesłanki zezwolenia. Poza tym ustanawia się zakaz sprzedaży zwierząt w zaawansowanej ciąży w celu uboju.


9. Kurze Begründung
Ze względów ochrony zwierząt ustanawia się zasadniczy zakaz hodowli zwierząt futerkowych z możliwością zezwolenia. Hodowla zwierząt futerkowych odpowiadająca właściwym gatunkowi potrzebom tych zwierząt i jednocześnie potrzebom ekonomicznym jest obecnie faktycznie niemożliwa w Niemczech.

Również ze względów ochrony zwierząt ustanawia się zakaz sprzedaży zwierząt w zaawansowanej ciąży w celu uboju. Badania naukowe z ostatniego okresu wskazują, że ubój ciężarnych zwierząt nie jest w Niemczech odosobnionym zjawiskiem. Istnieją uzasadnione naukowo podejrzenia, że przynajmniej od ostatniego trymestru ciąży płody odczuwają ból i cierpienie podczas uboju matki aż do śmierci. Obecnie nie ma wiążących prawnie wytycznych ograniczających ubój zwierząt w zaawansowanej ciąży.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Odniesienia do tekstów podstawowych: ustawa o zakazie handlu produktami pochodzenia zwierzęcego z dnia 8 grudnia 2008 r. (Federalny Dz.U. I s. 2394), ostatnio zmieniona artykułem 407 rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 2015 r. (Federalny Dz.U. I s. 1474) (TierErzHaVerbG).


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Nie


12. Gründe für die Dringlichkeit
-


13. Vertraulichkeit
Nie


14. Steuerliche Maßnahmen
Nie


15. Folgenabschätzung
-


16. TBT- und SPS-Aspekte
Aspekty TBT

Nie – Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Aspekty SPS

Nie – Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Nie - Projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym.

**********
Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden