Notifizierungsangaben

Erstes Gesetz zur Änderung des Tiererzeugnisse-Handels-Verbotsgesetzes

Notifizierungsnummer: 2016/452/D (Deutschland )
Eingangsdatum: 24/08/2016
Ende der Stillhaltefrist: 25/11/2016

Abgabe von Bemerkungen durch: Kommission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Ziņa 002

Komisijas ziņojums - TRIS/(2016) 02629
Direktīva (ES) 2015/1535
Ziņojuma tulkošana 001
Notifikācija: 2016/0452/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602629.LV)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2016 0452 D LV 24-08-2016 D NOTIF


2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Referat 321, 53107 Bonn, FAX 0049 228 99 529 4162, TEL 0049 228 99 529 4354, E-Mail 321@bmel.bund.de


4. Notifizierungsnummer
2016/0452/D - C90A


5. Titel
Pirmais likums, ar ko groza Likumu par dzīvnieku izcelsmes izstrādājumu tirdzniecības aizliegumu


6. md.prodConc_missing
Kažokādu dzīvnieku turēšanas aizliegums ar atļaujas saņemšanas nosacījumu.
Aizliegums nodot kaušanai pēdējos grūsnības mēnešos esošus dzīvniekus.


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt8. Inhaltszusammenfassung
Ar Pirmo likumu, ar ko groza Likumu par dzīvnieku izcelsmes izstrādājumu tirdzniecības aizliegumu, reglamentē vispārējo kažokādu dzīvnieku turēšanas aizliegumu ar atļaujas saņemšanas nosacījumu, kā arī tās minimālās tiesiskās prasības attiecībā uz kažokādu dzīvnieku turēšanu, kas jāizpilda atļaujas saņemšanai. Tiek reglamentēts arī aizliegums nodot kaušanai dzīvniekus pēdējos grūsnības mēnešos.


9. Kurze Begründung
Dzīvnieku aizsardzības nolūkā tiek reglamentēts vispārējs kažokādu dzīvnieku turēšanas aizliegums ar atļaujas saņemšanas nosacījumu. Vācijā šobrīd faktiski nav iespējama kažokādu dzīvnieku sugas specifiskajām vajadzībām un vienlaikus saimnieciskajām vajadzībām atbilstoša kažokādu dzīvnieku turēšana.

Tāpat dzīvnieku aizsardzības nolūkā tiek reglamentēts aizliegums nodot kaušanai dzīvniekus pēdējos grūsnības mēnešos. Pēdējā laikā veikti zinātniskie pētījumi liecina, ka Vācijā grūsnu dzīvnieku kaušana nav unikāla parādība. Pastāv zinātniski pamatoti pierādījumi par to, ka vismaz no pēdējā grūsnības trimestra auglis mātītes kaušanas laikā izjūt sāpes un ciešanas līdz pat brīdim, kad iestājas tās nāve. Šobrīd nepastāv juridiski saistoši noteikumi, kas ierobežo pēdējos grūsnības mēnešos esošu dzīvnieku kaušanu.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Atsauces uz pamatdokumentiem: 2008. gada 8. decembra Likums par dzīvnieku izcelsmes izstrādājumu tirdzniecības aizliegumu (TierErzHaVerbG) (BGBl. I, 2394. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2015. gada 31. augusta Rīkojuma 407. pantu (BGBl. I, 1474. lpp.).


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens12. Gründe für die Dringlichkeit13. Vertraulichkeit14. Steuerliche Maßnahmen15. Folgenabschätzung16. TBT- und SPS-Aspekte
TBT aspekts

NĒ — projektam nav būtiskas ietekmes uz starptautisko tirdzniecību.

SPS aspekts

NĒ — projektam nav būtiskas ietekmes uz starptautisko tirdzniecību.

NĒ — projekts nav sanitārs vai fitosanitārs pasākums

**********
Eiropas Komisijas

Direktīvas (ES) 2015/1535 kontaktpunkts
Fakss: +32 229 98043
e-pasts: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden